Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Samverkan för lägre kostnader och mindre mänskligt lidande

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2011-10-11 kl. 14:54
Varje år dör cirka 400 människor på grund av olyckor och skador i Göteborgsregionen. Minst 11 000 läggs in på sjukhus och 100 000 söker läkare – alla på grund av olyckor som de råkat ut för eller skador de fått på olika sätt. Det innebär stort mänskligt lidande och mycket stora kostnaderna för samhället.
Samhällets kostnader för de tretton kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är 5,7 miljarder kronor per år. För enbart Göteborg blir notan 3,2 miljarder kronor per år. Då är inte kostnaderna för de som råkat ut för våldsbrott inräknade, inte heller kostnaderna för självtillfogade skador. Samtidigt är det vetenskapligt fastslaget att ett stort antal av de personskador som inträffar är möjliga att förebygga och därmed förhindra.

Använd skadedata förebyggande

Det som behövs är ett systematiskt informationssystem om olyckorna som tydliggör orsakerna till var, när, hur och varför de inträffar och därmed visar var resurserna ska sättas in och vilka åtgärder som behövs vid olika typer av olyckor. Att använda skadedata på det sättet i ett förebyggande arbete kan  medföra stora kostnadsminskningar och är ett närmast självförsörjande system. Det räcker att minska antalet olyckor med 0,25 procent (alltså bara en kvarts procent) i Göteborgsregionen för att klara skaderegistreringssystemets investerings- och driftskostnader.

Samarbete för att minska kostnader och lidande

Nu pågår ett samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med fokus på utvecklingsområdet samordnad olycksregistrering. Samtal om detta pågår även med Västra Götalandsregionen. Målet är att minska mänskligt lidande och samhällets kostnader för olyckor och skador. Genom ett utvecklat informationssystem om olyckor och skador kan ett målinriktat och effektivare förebyggande arbete genomföras.

Rapport och statistik 

Läs mer om detta i den nya rapport som Göteborgs Stad och GR i nära samarbete med MSB tagit fram; ”Användning av skadedata i det förebyggande arbetet… Samverkan inom Göteborgsregionens kommunalförbund GR.” Utöver rapporten finns en åttasidig sammanfattning samt en fyrsidig skrift.
 
Inom projektet finns en särskild statistikdatabas. För övriga finns personskadedata att hämta för alla regioner i Sverige via IDA. Jämförelser kan göras mellan alla regioner och med hela Sverige.
 

Mer information

För mer information om rapporten kontakta Robert Ekman, docent, projektledare, MSB, telefon 0709–421585 eller e-post robert.ekman@msb.se
Kontakt:
No such user