Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Samhällets kostnader för olyckor utöver bränder, vägtrafik-, drunknings- och fallolyckor

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2011-05-13 kl. 15:49
I en ny rapport beskrivs samhällets årliga kostnader i samband med de olyckor utöver bränder, vägtrafik-, drunknings- och fallolyckor som inträffade under 2005.
Olyckor genererar kostnader före, under och efter själva händelsen men här ingår inte de kostnader som infaller före olyckan (förebyggande kostnader). Detta är den femte och sista delrapporten i en serie av rapporter med beräkningar av samhällets kostnader för olyckor som genomförts sedan 2008.
 
Tidigare rapporter behandlar kostnaderna för bränder, vägtrafik-, drunknings- och fallolyckor medan denna rapport omfattar de övriga olyckstyper som inte ingår i tidigare rapporter. Exempel är förgiftning och transportolyckor inom annat än vägtrafik. Under hösten 2011 kommer en rapport att publiceras, där resultaten från samtliga delrapporter sammanfattas och analyseras.
 
Den totala samhällskostnaden för olyckor utöver bränder, vägtrafik-, drunknings- och fallolyckor som inträffade i Sverige under 2005 beräknas uppgå till 9,6 miljarder kronor i 2005 års penningvärde. De direkta kostnaderna, det vill säga de resurser som förbrukades till följd av olyckorna, uppgick till fyra miljarder kronor, vilket motsvarar 40 procent av den totala kostnaden. De indirekta kostnaderna, det vill säga de resurser som inte uppstod eller som förlorades till följd av olyckorna, i form av produktionsbortfall uppgick till 5,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 60 procent av den totala kostnaden.
 
I rapporten Samhällets kostnader för övriga olyckor – resultat avseende olyckor utöver bränder, vägtrafik, drunknings- och fallolyckor (MSB 0268-11) sammanfattas resultatet av beräkningarna. Den som vill veta mer om hur kostnaderna är beräknade hänvisas till rapporten Samhällets kostnader för övriga olyckor – beräkningar avseende olyckor utöver bränder, vägtrafik, drunknings- och fallolyckor (MSB 0269-11) som också finns tillgänglig.

Samhällets kostnader för övriga olyckor – resultat avseende olyckor utöver bränder, vägtrafik-, drunknings- och fallolyckor

Denna rapport innehåller beräkningar av den samhällsekonomiska kostnaden för de olyckor utöver bränder, vägtrafik, drunknings- och fallolyckor som inträffade under 2005. Det är den femte i en serie av rapporter med beräkningar för flera olyckstyper i syfte att skatta den totala kostnaden för olyckor i Sverige.
 
Den första rapporten, Bränders samhällsekonomiska kostnader: resultat (NCO 2008:6a), kom 2008 och därefter har motsvarande rapporter avseende vägtrafikolyckor, drunkning och fallolyckor publicerats. I rapporten redovisas en sammanfattning av de beräkningar som är gjorda. En mer utförlig beskrivning av beräkningarna finns i rapporten Samhällets kostnader för övriga olyckor – beräkningar avseende olyckor utöver bränder, vägtrafik-, drunknings- och fallolyckor (MSB 0269-11). I samma serie finns även en rapport som beskriver metoden, Cost of Illness - teoretisk genomgång (NCO 2008:4).
 
Resultaten i rapporten kan komma att uppdateras, till exempel om nya data blir tillgängliga eller om det är nödvändigt för jämförbarheten med beräkningar för övriga olyckstyper. Rapporten finns endast som pdf.
 

Samhällets kostnader för övriga olyckor – beräkningar avseende olyckor utöver bränder, vägtrafik-, drunknings- och fallolyckor

I denna rapport finns detaljerade beskrivningar av de beräkningar som ligger till grund för resultaten i rapporten Samhällets kostnader för övriga olyckor – resultat avseende olyckor utöver bränder, vägtrafik-, drunknings- och fallolyckor (MSB 0268-10).
 
Vi vill uppmärksamma läsaren på att denna rapport är ett arbetsmaterial, vilket innebär att den granskning av texter, tabeller och layout som normalt görs vid publicerandet av rapporter inte är gjord.
 
Anledningen till att rapporten ändå tillgängliggörs är att möjliggöra för den som är intresserad att ta del av vilka data och antaganden som ligger till grund för de slutliga resultat som presenterats i ovan nämnda rapport. För den som vill veta mer om teorin bakom beräkningarna hänvisas till rapporten Cost of Illness - teoretisk genomgång (NCO 2008:4). 
 
 
 
Kontakt: