Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Utredningarna kring branden i Eksjö trästad 2015 är klara

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-03-07 kl. 08:00
Den 16 augusti 2015 utbröt en brand i ett av Eksjös största trähus. En person omkom och 200 personer utrymde. Branden påverkade Eksjö trästad som utgör stadens kulturhistoriska bebyggelse i centrala Eksjö där ett kvarter med tre huskroppar totalförstördes.

Räddningsinsatsen var stor, som mest arbetade 125 brandmän och befäl tillsammans med personal från polis, Region Jönköpings län och Försvarsmakten. Den var även speciell med tanke på att framkomligheten på olycksplatsen är begränsad med smala gränder och slutna gårdar. MSB och samverkansorganet Räddsam-F i Jönköpings län har gjort en gemensam utredning med fokus på de erfarenheter som är av nationellt intresse. Även Eksjö kommun och SOS Alarm Sverige AB har genomfört utredningar med anledning av branden. MSB har även gjort en intervjuundersökning som belyser de drabbades upplevelser av händelsen.

MSB och Räddsam-F har i sin utredning fokuserat på erfarenheter av nationellt intresse som:

  • insatsens genomförande på olycksplatsen
  • systemledning och samverkan i regionen
  • brandförebyggande och insatsplanering
  • ledning av räddningsinsatsen i förhållande till övriga kommunala förvaltningars krishanteringsåtgärder

MSB:s intervjuundersökning belyser hur de drabbade upplevde utrymning, räddningsinsats och omhändertagande efteråt.

Eksjö kommuns utredning beskriver hur branden spreds i byggnaderna, det förebyggande brandskyddets påverkan på brandförloppet samt vilka åtgärder som gjordes för att hindra brandspridning till övriga trähus.

SOS Alarm har i sin utredning fokuserat på det initiala skedet i utalarmeringen för att se hur rutiner, processer och instruktioner har fungerat.

Några erfarenheter från händelsen

  • Brand i äldre, tätbebyggd trähusbebyggelse kräver stora personella och materiella resurser. Väl fungerande samverkan och rutiner och att man snabbt larmade förstärkningsenheter var en framgångsfaktor.
  • Större och mer komplexa händelser visar att den traditionella ledningsorganisationen med en suverän räddningsledare inte alltid är tillämpbar. Lagstiftningen bör ses över och moderniseras.
  • Människors olika behov av information och kommunikation måste bemötas. Riktade informationsinsatser kan underlätta för dem som drabbats mest.
  • Räddningstjänsten bör rekommendera/förelägga installation av spisvakter i lägenheterna. Räddningstjänsten bör även prova att förelägga en eller flera av fastighetsägarna att ett automatiskt brandlarm ska finnas. Överklagas föreläggandet kommer praxis för fortsatt arbete att finnas.
  • Informationsnumret 113 13 är fortfarande okänt. Får fler kännedom om numret ökar möjligheterna att nyttja kanalen för information.

Faktablad om branden i Eksjö gamla trästad

Läs mer i de fyra utredningarna kring branden

 

Kontakt:
Marianne Stålheim Marianne.Stalheim@msb.se