Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Pressmeddelande: Opinioner 2013, Sju av tio svenskar är villiga att hjälpa till vid katastrofer

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-01-12 kl. 10:23
Den årliga undersökningen Opinioner, om svenskars inställning till beredskap, försvars- och säkerhetspolitik, visar bland annat att 70 procent är villiga att aktivt hjälpa till vid en särskild händelse. Resultatet av undersökningen Opinioner 2013 presenteras av MSB i samband med att Folk och Försvar inleder sin Rikskonferens i Sälen.

På frågan om vad svenskar anser är mest troligt kan inträffa inom en femårsperiod uppger 43 procent att det är mycket eller ganska troligt att en omfattande olycka inom kollektivtrafiken kan inträffa följt av oljekatastrof i Östersjön (33 procent) och terroristattack (26 procent).

Svaren visar att 65 procent tror att Sverige har tillräcklig beredskap för att hantera en olycka inom kollektivtrafiken. 27 procent tror att vi ha tillräcklig beredskap för att hantera en oljekatastrof och 21 procent att beredskapen för att hantera en terroristattack är tillräckligt god.

- Undersökningen visar även att mycket få svenskar, två procent, känner oro för att drabbas av livsmedels- eller dricksvattenbrist och att hela 60 procent känner tilltro till samhällets beredskap inom dessa områden. Sådan tilltro är ju i sig en bra sak, men mindre bra om den leder till att människor vare sig har mental eller praktisk egen beredskap inför att sådana bristsituationer kan inträffa även i dagens moderna samhälle, konstaterar Thomas Gell, enhetschef på MSB.

Sex procent uppger att de tror att det är mycket eller ganska troligt att Sverige utsätts för ett militärt angrepp inom fem år. Samtidigt anser ungefär tre av fyra (76 procent) att Sveriges beredskap att möta ett militärt angrepp inte är tillräckligt god.

Exempel på andra frågor i Opinioner 2013 med jämförelser till tidigare års undersökningar:

Bland annat om svenskars inställning till svenskt Nato-medlemskap, oro för IT-relaterade integritetsfrågor och synen på värnplikts- och yrkesförsvar.

Svenskars intresse för IT-frågor (integritet och personlig frihet):
2013: 50 procent anger att de har mycket eller ganska stort intresse för IT-frågor rörande integritet och personlig frihet.
2012: 59 procent mycket/ ganska stort intresse.
2011: 50 procent mycket/ ganska stort intresse.

Svenskars oro för brister i samhällsviktiga IT-system:
2013: 39 procent anger att de känner mycket eller ganska stor oro för brister i samhällsviktiga IT-system i Sverige.
2012: 41 procent känner mycket/ ganska stor oro.
2011: 44 procent känner mycket/ ganska stor oro.

Svenskars intresse för Sveriges försvar:
2013: 40 procent anger att de har mycket eller ganska stort intresse för frågor som rör Sveriges försvar.
2012: 46 procent har mycket eller ganska stort intresse.
2011: 41 procent har mycket eller ganska stort intresse.

Svenskars förtroende för svensk försvarspolitik:
2013: 26 procent anger att de har mycket eller ganska bra förtroende för svensk försvarspolitik – 52 procent har mycket eller ganska dåligt förtroende.
2012: 35 procent har mycket eller ganska bra förtroende – 44 procent har mycket eller ganska dåligt förtroende.
2011: 40 procent har mycket eller ganska bra förtroende – 35 procent har mycket eller ganska dåligt förtroende.

Svenskars inställning till vilket militärt försvar Sverige ska ha:
Värnpliktsförsvar: 44 procent förordar ett värnpliktsförsvar i Sverige.
Yrkesförsvar: 34 procent förordar ett yrkesförsvar enligt nuvarande form.
Frivilligförsvar: 11 procent förordar ett försvar som bygger på frivillighet.

Värnpliktssystemet avskaffades 2010, men Opinioner-undersökningarna visar att alltfler svenskar anser att värnplikten har stor betydelse för ett trovärdigt svenskt militärt försvar. Andelen har ökat från 47 procent 2011 till 53 procent 2012 och andelen 2013 är 60 procent.

Inställning till svenskt Nato-medlemskap:
2013: 36 procent säger JA till svenskt Natomedlemskap - 40 procent säger NEJ.
2012: 30 procent säger JA - 47 procent säger NEJ.
2011: 28 procent säger JA - 49 procent säger NEJ.

Svenskars oro för utvecklingen i Ryssland:
2013: 45 procent känner oro för utvecklingen i Ryssland.
2012: 39 procent känner oro.
2011: 37 procent känner oro.

Oro för EU:s överstatlighet:
2013: 45 procent känner oro för EU:s överstatlighet..
2012: 58 procent känner oro.
2011: 53 procent känner oro.

Fakta undersökningen Opinioner 2013:

"Opinioner" är en undersökning med lång historik. Frågeställningarna har rört allmänhetens uppfattningar i frågor som har betydelse för beredskap, försvars- och säkerhetspolitik.

Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät under perioden 24 september till 15 oktober 2013. Enkäten skickades till personer i åldern 18 till 74 år och besvarades av 1 011 personer.

Vissa av de frågor som ställs har varit i stort sett likalydande sedan 1950-talet. Nya frågor som rör samhällsskydd och beredskap i ett vidare perspektiv har dock tillkommit under senare år. Idag är till exempel inställningen till samhällets roll vid terroristattentat, naturkatastrofer eller andra allvarliga störningar några frågor som berörs i undersökningen. Undersökningen har genomförts i MSB:s regi sedan 2009.

För mer information:

Thomas Gell, enhetschef MSB, tel 070-2688683
Ingela Stenbäck, handläggare MSB, tel 076-7868811
MSB presstjänst, tel 070-3218874

Ladda ner undersökningen Opinioner 2013 som pdf-fil:

Opinioner 2013 - pdf

Kontakt: MSB presstjänst infober@msb.se