Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nya rapporter om döda och skadade i bränder

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2012-10-03 kl. 14:00
Ta del av resultatet av två rapporter som analyserar dels Svåra skador och dödsfall till följd av brand, dels Dödsbränder i Sverige - En kvalitetsgranskning av MSB:s dödsbrandsdatabas.

Svåra skador och dödsfall till följd av brand 

År 2010 skadades minst 1400 personer i samband med brand. Omkring 50 procent skadades så svårt att de krävde sjukhusvård eller till och med så pass allvarligt att de avled. Ungefär hälften fick brännskador i huden, men nästan lika många skadades av giftig rök eller gas. 
 
Målet med studien, som genomförts av Institutionen för Kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet i samverkan med MSB, har varit att sammanställa tillgänglig data över skador som kan kopplas till en brand under 2010 och lyfta fram särskilt utsatta grupper. En av slutsatserna är att kunskapen om, och omfattningen av, personskador orsakade av eld och rök (såväl lindriga som svåra och dödliga) är otillräcklig.  
 
Svåra skador och dödsfall till följd av brand
En genomgång av brandskadade i Sverige 2010. Den epidemiologiska kunskapen om, och omfattningen av, personskador orsakade av eld och rök ...
Publikationsnummer:
MSB441
 
 

Dödsbränder i Sverige - Kvalitetsgranskning av MSB:s dödsbrandsdatabas

När det gäller personer som avlidit till följd av brand har ett omfattande kvalitetsarbete genomförts under de senaste tre åren. Resultatet av detta kvalitetsarbete visar dels att antalet dödsfall under en 10-årsperiod systematiskt underskattats i Räddningsverkets rapporter, dels att kvaliteten och förekomsten av vissa för analysarbetet centrala variabler varit undermålig eller helt frånvarande.
 
Arbetet, som genomförts i samarbete med Karlstad universitet, har gett insikt i vad som krävs för att upprätthålla en god datakvalitet över tid och även tillfört en helt ny datamängd för åren 1999-2007. Det finns nu en god "nollmätning" från vilken den nationella brandstrategins etappmål kan formuleras.
 
Dödsbränder i Sverige
Sedan 1999 har Räddningsverket och numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samlat uppgifter om bränder i Sverige där män...
Publikationsnummer:
MSB348
 
Kontakt: Thomas Gell