Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Många döda i bränder under 2010

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2011-02-03 kl. 15:37
Det är nästan dubbelt så många män som kvinnor som omkommer i bränder och bland de omkomna märks en tydlig ökning vid 50-årsåldern för att sedan stiga markant med ökande ålder. En bidragande orsak till allvarliga personskador eller dödsfall är en nedsatt fysisk eller psykisk förmåga att hantera en uppkommen situation.
Under 2010 har preliminärt 122 personer omkommit i 115 bränder. Siffrorna kan komma att stiga när mer fullständiga rapporter har kommit in till MSB. Under 2009 dog det 124 personer i 111 bränder.
 
- Det är oroande och tragiskt att det fortfarande är så många som dör vid bränder, säger Mattias Strömgren vid MSB. Det kan dock noteras att inga barn eller ungdomar under 18 år omkommit under 2010. Året innan dog 13 personer under 18 år i bränder.
 
- Oförmåga verkar vara en starkt bidragande bakgrund till att människor omkommer i bränder, säger Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningens VD. Oförmåga att hantera en cigarett eller ett stearinljus ger ökad risk för bränder. Oförmåga att hantera en inträffad brand, genom att släcka branden eller fly från farorna, ger stora risker för allvarliga personskador eller i värsta fall dödsfall. Ensamhet förstärker också riskerna, eftersom det då inte finns andra personer som kan hjälpa till. Detta märks tydligt där ogifta och skilda personer, speciellt i åldersspannet 65+, har en kraftigt ökad risk att dö i brand.
 
I de allra flesta fall är det ensamma personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga som drabbas, vilket innebär att de inte utan hjälp kan hantera eld på ett säkert sätt eller själva klara av att utrymma vid brand. Nästan 90 % avlider i bränder som inträffar i boendemiljö och ungefär 10 procent av dödsbränderna antas bero på självmord.
 
Det är främst i bostäder och under de kalla och mörka månaderna som människor omkommer i bränder. I många fall är det rökning och levande ljus som orsakar bränderna. I några få fall verkar bränderna bero på vedeldning, men vanligen leder eldstadsrelaterade bränder inte till att människor dör.
 
En fungerande och rätt monterad brandvarnare är en viktig säkerhetsanordning som ger en tidig varning och möjlighet att sätta sig i säkerhet. Men för personer med nedsatt förmåga så hjälper det inte alltid. Oftast behövs även komplement som t.ex. mobila sprinkler i bostäder och olika former av bättre anpassat stöd till dessa personer.
 
Kontakt:
Mattias Strömgren Mattias.Stromgren@msb.se