Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Månadsstatistik: Omkomna i bränder september 2014

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-10-14 kl. 11:00
Preliminärt omkom två personer i brand under september 2014. Det är åtta personer färre än i september förra året. I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har sju personer omkommit under årets nionde månad.

I genomsnitt har det under januari till och med september åren 2009-2013 varit 74 omkomna och för 2014 är den preliminära siffran till och med september 47 personer. Under den senaste 12-månadersperioden, oktober 2013 - september 2014, är det preliminärt 73 omkomna i brand.

Siffrorna är ännu så länge preliminära och det går inte att dra några långtgående slutsatser om hur det kommer att utvecklas under resten av året, men det är ändå värt att uppmärksamma att det en betydande minskning jämfört med tidigare år.

Detaljerad statistik jan-sep 2014

Typ av objekt - 2010-2014

Antal omkomna per typ av bostad

Objekt 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
Flerbostadshus 25 38 40 45
Småhus** 14 39 51 48

* = preliminär siffra 2014 januari-september
** = i "småhus" ingår villa, radhus, parhus och fritidshus.

Antal omkomna i flerbostadshus och småhus i rullande 12-månaders tal jan 2010-sep 2014*

Detta är ett mått för att varje månad kunna avläsa den aktuella "årsnivån". Antalet omkomna för de senaste tolv månaderna har summerats per bostadstyp. Diagrammet gör det lättare att följa utvecklingen över tid.
 

* = preliminär siffra för 2014, januari-september

 

Könsfördelning

Antal döda per kön

Kön 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
Man 25 61 66 71
Kvinna 22 35 37 39

* = preliminär siffra för 2014, januari-september.

Åldersfördelning

Antal döda per åldersgrupp

Åldersgrupp 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
0 till 6 1 4 2 4
7 till 17   0 1 3
18 till 24 2 2 0 4
25 till 44

6

16 8 13
45 till 64 10 29 36 37
65 till 79 14 27 32 32
80+ 14 18 24 21

* = preliminär siffra för 2014, januari-september.

Antal per månad

Antal döda per månad

Månad 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
Januari 4 9 16 15
Februari 9 7 15 12
Mars 5 8 5 7
April 4 12 15 12
Maj 12 11 8 10
Juni 4 2 4 4
Juli 4 3 3 5
Augusti 3 8 1 5
September 2 10 5 7
Oktober   7 12 10
November   8 9 10
December   11 10 16

* = preliminär siffra för 2014, januari-september.

De preliminär siffrorna för 2014 har ändrats sedan tidigare nyheter, därför varierar antalet mot förra månadens nyhet. De preliminära siffrorna kommer under november att stämmas av mot Rättsmedicinalverkets registrerade data.

Om statistiken

Informationen samlas in med hjälp av kommunal räddningstjänst, polis, Rättsmedicinalverket, Trafikverket och sjukvården.

Snabbfakta i IDA: Döda i bränder (nytt fönster)

Vad görs åt problemet?

2010 startades en Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan med målsättningarna att till år 2020:

  • minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel
  • medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka.
  • andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Inom arbetet med den nationella strategin pågår flera projekt där fokus ligger på hur vi ska nå målen tillsammans. Till arbetet hör en samverkansgrupp som identifierat vad strategin ska fokusera på.

Nationella strategin - läs mer om mål, vision och projekt

Ett av projekten hade som fokus att titta på riskgrupper för att omkomma i brand, projektet tog fram en vägledning om hur man kan arbeta för att minska riskerna.

Vägledning Brandsäker bostad för alla

Följ arbetet inom nationella strategin för stärkt brandskydd via vårt nyhetsbrev. Utkommer var 6e till var 8e vecka.

  

Kontakt:
Karin Albinson Karin.Albinson@msb.se
Anders Lundberg Anders.Lundberg@msb.se