Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Månadsstatistik: Omkomna i bränder oktober 2014

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-11-12 kl. 10:05
Preliminärt omkom fem personer i brand under oktober 2014. Det är två person färre än oktober förra året. I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har tio personer omkommit under oktober.

Vi vet sedan tidigare år att antalet omkomna i brand brukar vara fler under de kalla månaderna, även om oktober i år har ett postivit preliminärt resultat. Nu när vi kommer in i de kalla månaderna är det extra viktigt att se över sitt brandskydd. Ha uppsikt över levande ljus, kontrollera tillfälliga uppvärmningsanordningar, elda på rätt sätt och se till att brandvarnare fungerar

Skydda dig mot brand - läs mer hos DinSäkerhet

Preliminärt har det januari-oktober 2014 omkommit 51 personer vid brand, vilket är en minskning med 26 mot samma period förra året.

Siffrorna är ännu så länge preliminära och det går inte att dra några långtgående slutsatser om hur det kommer att utvecklas under resten av året, men det är ändå värt att uppmärksamma att det en betydande minskning jämfört med tidigare år.

Perioden januari till och med oktober

I genomsnitt har det under januari till och med oktober åren 2009-2013 varit 84 omkomna och för 2014 är den preliminära siffran för samma period 51 personer.

Antal omkomna i genomsnitt per år

I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har det omkommit 111 personer i brand per år. Under den senaste 12 månadsperioden, november 2013 - oktober 2014, är det preliminärt 70 omkomna i brand.

Detaljerad statistik januari till och med oktober 2014

Könsfördelning

Antal döda per kön

Kön 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
Man 26 61 66 71
Kvinna 25 35 37 39

* = preliminär siffra för 2014, januari-oktober.

Åldersfördelning

Antal döda per åldersgrupp

Åldersgrupp 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
0 till 6 1 4 2 4
7 till 17   0 1 3
18 till 24 2 2 0 4
25 till 44

6

16 8 13
45 till 64 13 29 36 37
65 till 79 14 27 32 32
80+ 14 18 24 21
Okänd 1      

* = preliminär siffra för 2014, januari-oktober.

Antal per månad

Antal döda per månad

Månad 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
Januari 4 9 16 15
Februari 8 7 15 12
Mars 5 8 5 7
April 4 12 15 12
Maj 12 11 8 10
Juni 4 2 4 4
Juli 4 3 3 5
Augusti 3 8 1 5
September 2 10 5 7
Oktober 5 7 12 10
November   8 9 10
December   11 10 16

* = preliminär siffra för 2014, januari-oktober.

De preliminär siffrorna för 2014 har ändrats sedan tidigare nyheter, därför varierar antalet mot förra månadens nyhet.

Om statistiken

Informationen samlas in med hjälp av kommunal räddningstjänst, polis, Rättsmedicinalverket, Trafikverket och sjukvården.

Snabbfakta i IDA: Döda i bränder (nytt fönster)

Vad görs åt problemet?

2010 startades en Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan med målsättningarna att till år 2020:

  • minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel
  • medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka.
  • andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Inom arbetet med den nationella strategin pågår flera projekt där fokus ligger på hur vi ska nå målen tillsammans. Till arbetet hör en samverkansgrupp som identifierat vad strategin ska fokusera på.

Nationella strategin - läs mer om mål, vision och projekt

Ett av projekten hade som fokus att titta på riskgrupper för att omkomma i brand, projektet tog fram en vägledning om hur man kan arbeta för att minska riskerna.

Vägledning Brandsäker bostad för alla

Följ arbetet inom nationella strategin för stärkt brandkydd via vårt nyhetsbrev. Utkommer var 6e till var 8e vecka.

  

Kontakt: