Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Månadsstatistik: Omkomna i bränder november 2014

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-12-09 kl. 14:49
Preliminärt omkom sexton personer i brand under november 2014. Det är åtta fler än november förra året. I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har tio personer omkommit under november.

Vi vet sedan tidigare år att antalet omkomna i brand brukar vara fler under de kalla månaderna och även om det är betydligt fler som omkommit i november i år, så ser ändå utvecklingen på det stora hela ut att vara på väg åt rätt håll med sjunkande siffror.

Nu när vi kommer in i de kalla månaderna är det extra viktigt att se över sitt brandskydd. Ha uppsikt över levande ljus, kontrollera tillfälliga uppvärmningsanordningar, elda på rätt sätt och se till att brandvarnare fungerar

Som ett led i att öka andelen fungerande brandvarnare i Sverige har Aktiv mot brand till Nordiska brandvarnardagen 1 december 2014 lanserat en tjänst för att få ett SMS som påminner om att testa brandvarnaren.

På skyddadigmotbrand.se kan du registrera ditt nummer 

Preliminärt har det januari-november 2014 omkommit 67 personer vid brand, vilket är en minskning med 18 mot samma period förra året.

Siffrorna är ännu så länge preliminära och det går inte att dra några långtgående slutsatser om hur det kommer att utvecklas under resten av året, men det är ändå värt att uppmärksamma att det en betydande minskning jämfört med tidigare år.

Perioden januari till och med november

I genomsnitt har det under januari till och med november åren 2009-2013 varit 95 omkomna och för 2014 är den preliminära siffran för samma period 67 personer.

Antal omkomna i genomsnitt per år

I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har det omkommit 111 personer i brand per år. Under den senaste 12 månadsperioden, november 2013 - november 2014, är det preliminärt 78 omkomna i brand.

Detaljerad statistik januari till och med november 2014

Könsfördelning

Antal döda per kön

Kön 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
Man 36 61 66 71
Kvinna 31 35 37 39

* = preliminär siffra för 2014, januari-november.

Åldersfördelning

Antal döda per åldersgrupp

Åldersgrupp 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
0 till 6 2 4 2 4
7 till 17  0 0 1 3
18 till 24 2 2 0 4
25 till 44

9

16 8 13
45 till 64 16 29 36 37
65 till 79 19 27 32 32
80+ 16 18 24 21
Okänd 3      

* = preliminär siffra för 2014, januari-november.

Antal per månad

Antal döda per månad

Månad 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
Januari 4 9 16 15
Februari 8 7 15 12
Mars 5 8 5 7
April 4 12 15 12
Maj 12 11 8 10
Juni 4 2 4 4
Juli 4 3 3 5
Augusti 3 8 1 5
September 2 10 5 7
Oktober 5 7 12 10
November  16 8 9 10
December   11 10 16

* = preliminär siffra för 2014, januari-november.

De preliminär siffrorna för 2014 kan ha ändrats sedan tidigare nyheter.

Om statistiken

Informationen samlas in med hjälp av kommunal räddningstjänst, polis, Rättsmedicinalverket, Trafikverket och sjukvården.

Snabbfakta i IDA: Döda i bränder (nytt fönster)

Vad görs åt problemet?

2010 startades en Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan med målsättningarna att till år 2020:

  • minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel
  • medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka.
  • andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Inom arbetet med den nationella strategin pågår flera projekt där fokus ligger på hur vi ska nå målen tillsammans. Till arbetet hör en samverkansgrupp som identifierat vad strategin ska fokusera på.

Nationella strategin - läs mer om mål, vision och projekt

Ett av projekten hade som fokus att titta på riskgrupper för att omkomma i brand, projektet tog fram en vägledning om hur man kan arbeta för att minska riskerna.

Vägledning Brandsäker bostad för alla

Följ arbetet inom nationella strategin för stärkt brandkydd via vårt nyhetsbrev. Utkommer var 6e till var 8e vecka.

  

 

Kontakt:
Anders Lundberg Anders.Lundberg@msb.se
Karin Albinson Karin.Albinson@msb.se