Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Månadsstatistik: Omkomna i bränder mars och april 2015

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2015-05-06 kl. 10:39
Preliminärt omkom 20 personer i brand under mars och april 2015. Det är elva fler än förra året då 9 personer omkom under samma period. För januari till och med april i år har preliminärt 43 personer omkommit i brand.

I mars omkom 14 personer, vilket är 8 fler än genomsnittet för mars 2010-2014 och 9 fler än för mars 2014.

I april omkom 6 personer, vilket är 3 färre än genomsnittet för april 2010-2014 och 1 mer än april 2014.

För perioden januari till april har det hitills registrerats 43 omkomna, vilket är 3 fler än genomsnittliga 40 för perioden 2010-2014. Det är i nuläget för tidigt att säga vad det beror på och om det är en ihållande trend för året. Det statistiska underlaget är lågt och vi känner ännu inte till alla detaljer kring brandorsak och andra omständigheter. Och vi vet att det kan variera mellan olika år. Det vi vet är att det är vanligast att det är personer över 65 år som omkommer i brand och fler män än kvinnor.

Antal omkomna i genomsnitt per år

I genomsnitt, de senaste fem åren (2010-2014*), har det omkommit 102 personer i brand per år. Under den senaste 12 månadersperioden, maj 2014 - april 2015, är det preliminärt 99 omkomna i brand.

Arbetet med att fastställa statistiken för 2014 pågår och även analysen av orsakerna bakom. 
*Den preliminära siffran för 2014 är 79 omkomna.

Detaljerad statistik till och med februari 2015

Könsfördelning

Antal döda per kön

Kön 2015* 2014* 2013 Genomsnitt per år
2010-2014
Man 25 45 61 64
Kvinna 17 33 35 37
Okänd 1  1    

* = preliminär siffra för 2014 och 2015.
De preliminär siffrorna kan ha ändrats sedan tidigare nyheter.

Åldersfördelning

Antal döda per åldersgrupp

Åldersgrupp 2015* 2014* 2013 Genomsnitt per år
2010-2014
0 till 6   1

4

1
7 till 17   0 0 0
18 till 24  1 3 2 3
25 till 44

 1

9 16 12
45 till 64 9 17 29 31
65 till 79 11 26 27 31
80+ 14 20 18 23
Okänd 7  3    -

* = preliminär siffra för 2014 och 2015.
De preliminär siffrorna kan ha ändrats sedan tidigare nyheter.

Antal per månad

Antal döda per månad

Månad  2015* 2014* 2013 Genomsnitt per år
2010-2014
Januari 11 4 9 13
Februari 12 9 7 11
Mars  14 5 8 6
April  6 4 12 9
Maj   12 11 10
Juni   4 2 4
Juli   4 3 4
Augusti   3 8 4
September   2 10 5
Oktober   3 7 8
November   17 8 12
December   12 11 15

* = preliminär siffra för 2014 och 2015.
De preliminär siffrorna kan ha ändrats sedan tidigare nyheter.

Få omkom i brand 2014

Förra årets låga antal omkomna av brand (79 personer) sticker ut i statistiken för dödsbränder. Under 2000-talet har det , fram till 2013, varit från knappt 100 upp till drygt 160 omkomna av brand per år. 2014 sticker ut med ovanligt låga siffror och 2001-2003 hade ovanligt höga värden. Genomsnittet har under hela 2000-talet varit 121 omkomna, medan det de senaste tio åren sjunkit till 112 och tittar vi enbart på de senaste fem åren är det i snitt 102 personer. Vi ser med andra ord en sjunkande trend. Däremot vet vi inte ännu hur innevarande år kommer utvecklas. Efter fyra månader ligger vi nära medelvärdet för samma period de senaste fem åren.

Döda i bränder 1999-2013

Om statistiken

Informationen samlas in med hjälp av kommunal räddningstjänst, polis, Rättsmedicinalverket, Trafikverket och sjukvården.

Snabbfakta i IDA: Döda i bränder (nytt fönster)

Vad görs åt problemet?

2010 startades en Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan med målsättningarna att till år 2020:

  • minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel
  • medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka.
  • andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Inom arbetet med den nationella strategin pågår flera projekt där fokus ligger på hur vi ska nå målen tillsammans. Till arbetet hör en samverkansgrupp som identifierat vad strategin ska fokusera på.

Nationella strategin - läs mer om mål, vision och projekt

Ett av projekten hade som fokus att titta på riskgrupper för att omkomma i brand, projektet tog fram en vägledning om hur man kan arbeta för att minska riskerna.

Vägledning Brandsäker bostad för alla

Som ett led i att öka andelen fungerande brandvarnare i Sverige finns en SMS-tjänst för påminnelse om att testa brandvarnare genom att trycka på knappen.

På skyddadigmotbrand.se kan du registrera ditt nummer 

Kontakt:
Anders Lundberg Anders.Lundberg@msb.se
Karin Albinson Karin.Albinson@msb.se