Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Månadsstatistik: Omkomna i bränder maj 2014

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-06-10 kl. 09:30
Preliminärt omkom tolv personer i brand under maj 2014. Det är en person mer än förra året. I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har 10 personer omkommit under årets femte månad. Preliminärt har det januari-maj 2014 omkommit 35 personer vid brand, vilket är en minskning med 12 mot förra året.

Siffrorna är ännu så länge preliminära och det går inte att dra några långtgående slutsatser om hur det kommer att utvecklas under resten av året, men det är ändå värt att uppmärksamma att det är färre under årets fem första månader än tidigare år. I genomsnitt har det under januari till och med maj åren 2009-2013 varit 55 omkomna och för 2014 är den preliminära siffran till och med maj 35 personer.

I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har det omkommit 111 personer i brand per år och tittar man tillbaka till 1999, så långt tillbaka som statistiken i IDA går, har det i snitt varit 124 omkomna per år i 115 bränder. Under den senaste 12 månadsperioden, juni 2013 - maj 2014, är det preliminärt 86 omkomna i brand i 78 bränder.

(IDA=MSB:s statistikverktyg)

Vi väntar fortfarande på att antalet omkomna för 2013 ska fastställas, preliminär siffra 98 personer. Vi räknar med att den fastställda statistiken kommer till sommaren.

Detaljerad statistik

Könsfördelning

Antal döda per kön

Kön 2014* 2013** 2012 Genomsnitt per år
2009-2013**
Man 17 62 66 71
Kvinna 18 36 37 40

* = preliminär siffra för 2014
** = preliminär siffra 2013

Åldersfördelning

Antal döda per åldersgrupp

Åldersgrupp 2014* 2013** 2012 Genomsnitt per år
2009-2013**
0 till 6  2 4 2 4
7 till 17   0 1 3
18 till 24   2 0 4
25 till 44

5

16 8 13
45 till 64 6 29 36 37
65 till 79 11 28 32 32
80+ 10 19 24 22
Okänt 1      

* = preliminär siffra för 2014
** = preliminär siffra 2013

Antal per månad

Antal döda per månad

Månad 2014* 2013** 2012 Genomsnitt per år
2009-2013**
Januari 4 9 16 15
Februari 9 7 15 12
Mars 5 8 5 7
April 5 12 15 12
Maj 12 11 8 10
Juni   2 4 4
Juli   3 3 5
Augusti   8 1 5
September   10 5 7
Oktober   7 12 10
November   8 9 10
December   13 10 16

* = preliminär siffra för 2014
** = preliminär siffra 2013

Om statistiken

De preliminär siffrorna för 2014 och 2013 har ändrats sedan tidigare nyheter, därför varierar antalet mot förra månadens nyhet.

Informationen samlas in med hjälp av kommunal räddningstjänst, polis, Rättsmedicinalverket, Trafikverket och sjukvården.

Snabbfakta i IDA: Döda i bränder (nytt fönster)

Vad görs åt problemet?

2010 startades en Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan med målsättningarna att till år 2020:

  • minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel
  • medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka.
  • andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Inom arbetet med den nationella strategin pågår flera projekt där fokus ligger på hur vi ska nå målen tillsammans. Till arbetet hör en samverkansgrupp som identifierat vad strategin ska fokusera på.

Nationella strategin - läs mer om mål, vision och projekt

Ett av projekten hade som fokus att titta på riskgrupper för att omkomma i brand, projektet tog fram en vägledning om hur man kan arbeta för att minska riskerna.

Vägledning Brandsäker bostad för alla

Följ arbetet inom nationella strategin för stärkt brandkydd via vårt nyhetsbrev. Utkommer var 6e till var 8e vecka.

 

Kontakt:
Karin Albinson Karin.Albinson@msb.se
Anders Lundberg Anders.Lundberg@msb.se