Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Månadsstatistik: Omkomna i bränder augusti 2014

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-09-22 kl. 13:00 | Uppdaterad:2014-09-22 kl. 10:59
Preliminärt omkom två personer i brand under augusti 2014. Det är sex person färre än förra året. I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har fem personer omkommit under årets åttonde månad. Preliminärt har det januari-augusti 2014 omkommit 44 personer vid brand, vilket är en minskning med 16 mot förra året.

Siffrorna är ännu så länge preliminära och det går inte att dra några långtgående slutsatser om hur det kommer att utvecklas under resten av året, men det är ändå värt att uppmärksamma att det en betydande minskning jämfört med tidigare år.

Perioden januari till och med augusti

I genomsnitt har det under januari till och med augusti åren 2009-2013 varit 68 omkomna och för 2014 är den preliminära siffran till och med augusti 44 personer.

Antal omkomna i genomsnitt per år

I genomsnitt de senaste fem åren (2009-2013) har det omkommit 111 personer i brand per år och tittar man tillbaka till 1999, så långt tillbaka som statistiken i IDA går, har det i snitt varit 124 omkomna per år i 115 bränder.

Under den senaste 12 månadsperioden, september 2013 - augusti 2014, är det preliminärt 80 omkomna i brand.

(IDA=MSB:s statistikverktyg)

Under 2013 omkom 96 personer.

Detaljerad statistik jan-aug2014

Könsfördelning

Antal döda per kön

Kön 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
Man 23 61 66 71
Kvinna 21 35 37 39

* = preliminär siffra för 2014, januari-augusti.

Åldersfördelning

Antal döda per åldersgrupp

Åldersgrupp 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
0 till 6 1 4 2 4
7 till 17   0 1 3
18 till 24 1 2 0 4
25 till 44

5

16 8 13
45 till 64 10 29 36 37
65 till 79 14 27 32 32
80+ 13 18 24 21

* = preliminär siffra för 2014, januari-augusti.

Antal per månad

Antal döda per månad

Månad 2014* 2013 2012 Genomsnitt per år
2009-2013
Januari 4 9 16 15
Februari 9 7 15 12
Mars 5 8 5 7
April 4 12 15 12
Maj 12 11 8 10
Juni  4 2 4 4
Juli  4 3 3 5
Augusti  2 8 1 5
September   10 5 7
Oktober   7 12 10
November   8 9 10
December   11 10 16

* = preliminär siffra för 2014, januari-augusti.

De preliminär siffrorna för 2014 har ändrats sedan tidigare nyheter, därför varierar antalet mot förra månadens nyhet.

Om statistiken

Informationen samlas in med hjälp av kommunal räddningstjänst, polis, Rättsmedicinalverket, Trafikverket och sjukvården.

Snabbfakta i IDA: Döda i bränder (nytt fönster)

Vad görs åt problemet?

2010 startades en Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan med målsättningarna att till år 2020:

  • minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel
  • medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka.
  • andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Inom arbetet med den nationella strategin pågår flera projekt där fokus ligger på hur vi ska nå målen tillsammans. Till arbetet hör en samverkansgrupp som identifierat vad strategin ska fokusera på.

Nationella strategin - läs mer om mål, vision och projekt

Ett av projekten hade som fokus att titta på riskgrupper för att omkomma i brand, projektet tog fram en vägledning om hur man kan arbeta för att minska riskerna.

Vägledning Brandsäker bostad för alla

Följ arbetet inom nationella strategin för stärkt brandkydd via vårt nyhetsbrev. Utkommer var 6e till var 8e vecka.

 


Kontakt:
Karin Albinson Karin.Albinson@msb.se
Anders Lundberg Anders.Lundberg@msb.se