Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Lågt antal omkomna i bränder

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-07-08 kl. 11:09
Antalet döda i bränder har minskat flera år i följd och är nu nere på den lägsta nivån på 10 år. År 2013 omkom 96 personer i 86 bränder. Inte sedan 2004 har vi legat under 100 döda per år. Även under första halvåret 2014 har det varit ovanligt få döda i bränder. Under perioden januari-juni 2014 har preliminärt 38 personer dött i 35 bränder.

– Det är väldigt glädjande att antalet döda i bränder nu minskar så tydligt. Vi har dock ingen förklaring till varför vi ser denna minskning just nu. Kommande analyser av dödsbränderna kan förhoppningsvis ge mer underlag för att förstå orsakerna bakom denna minskning och för hur vi ska arbeta för fortsatt stärkt brandskydd, säger Mattias Strömgren vid MSB:s enhet för lärande av olyckor och kriser.

Döda i bränder 2000-2013

Färre män har omkommit

Den minskning av antalet omkomna som vi ser de senaste åren gäller främst män. För kvinnor är minskningen något mindre. För första halvåret 2014 är minskningen bland männen än mer överraskande då antalet omkomna män och kvinnor är lika. I normala fall är det ungefär dubbelt så många män som kvinnor som dör i bränder. För första halvåret 2014 ser vi att en förhållandevis stor minskningen av de omkomna har skett i åldersgruppen 17-64 år.
 
– Mer än hälften av de omkomna är 65 år eller äldre. En relativt stor andel som dör i bränder är över 80 år. Så dödsbränder är i hög grad ett problem som drabbar de äldsta åldersgrupperna, där risken att dö i brand är markant högre än för den yngre befolkningen. De allra flesta bränder inträffar i den egna bostaden, säger Anders Bergqvist generalsekreterare Brandskyddsföreningen Sverige.

Positiv nedgång 2014

Preliminärt har det januari-juni 2014 omkommit 38 personer vid brand, vilket är en minskning med 11 mot förra året. I genomsnitt har det under samma period 2009-2013 varit 59 omkomna.
 
– Det är en postitiv trend och vi hoppas att den håller i sig, men siffrorna för året är preliminära och det går inte att dra några långtgående slutsatser om hur det kommer att utvecklas under resten av året, men det är ändå värt att uppmärksamma att det är färre under årets sex första månader än tidigare år, säger Mattias Strömgren.

Kontakt

MSB:s presstjänst
Telefon: 070-321 88 74
 
Anders Bergqvist, generalsekreterare  Brandskyddsföreningen Sverige
Telefon:  0705-94 33 37

Statistiken

Statistik för omkomna i bränder finns i ida.msb.se

År  Antal omkomna i brand
2000  131
2001  153
2002  157
2003  164
2004  95
2005  127
2006  112
2007  132
2008  116
2009  124
2010  130
2011  102
2012  103
2013  96

 

Månadsstatistik för juni 2014 

Nationell strategi för att stärka brandskyddet

2010 startades en Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan med målsättningarna att till år 2020:

  • minska antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö med minst en tredjedel
  • medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska öka.
  • andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Inom arbetet med den nationella strategin pågår flera projekt där fokus ligger på hur vi ska nå målen tillsammans. Till arbetet hör en samverkansgrupp som identifierat vad strategin ska fokusera på.

Nationella strategin - läs mer om mål, vision och projekt

Kontakt: MSB:s presstjänst Infoiberedskap@msb.se