Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Hur ser medborgarna i din kommun på frågor om trygghet och säkerhet?

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-05-08 kl. 17:00
Nu har Sveriges alla kommuner chansen att få svar på frågor om trygghet och säkerhet i den egna kommunen genom att delta i Trygghetsundersökningen. Under maj har MSB skickat en inbjudan till alla kommuner för att få möjlighet att delta i årets Trygghetsundersökning. Senast 8 juni behöver ha fått intresseanmälan från kommuner som vill delta.

Vill din kommun vara med i Trygghetsundersökningen?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer mellan september och november 2018 att genomföra en nationell enkätundersökning om hur allmänheten ser på sin egen trygghet och säkerhet samt vilka egna säkerhetsåtgärder som man vidtar. Vi erbjuder nu alla kommuner i Sverige nu att delta i undersökningen med ett tilläggsurval i den egna kommunen.

MSB har vid tre tillfällen tidigare beställt liknande nationella undersökningar där Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort det praktiska. Den nationella undersökningen ger endast möjlighet att redovisa resultat på läns- eller kommungruppsnivå. För att öka detaljeringsgraden och för att kunna jämföra läget i den egna kommunen i relation till riket, länet och andra motsvarande kommuner, har kommunerna erbjudits att delta med ett tilläggsurval. Ett 50-tal kommuner valde vid de tidigare tillfällena att delta och fick då en separat redovisning av resultaten för den egna kommunen.

2018 års undersökning innehåller till större delen samma frågor som 2014 års undersökning och innefattar frågor beträffande olyckor, samhällsstörningar, informationssäkerhet i hemmiljö, beredskapsåtgärder för bristsituationer (avbrott i el, tele, vatten, livsmedel) samt förväntningar på samhällets förmåga att hjälpa till vid händelser som drabbar enskilda.

Erbjudande om att få ett tilläggsurval för den egna kommunen

MSB erbjuder nu samtliga kommuner att delta med ett tilläggsurval för den egna kommunen i undersökningen som ska genomföras under hösten 2018. För att möjliggöra redovisning av undersökningens resultat på kommunnivå behövs ett tilläggsurval utöver det nationella urvalet. Urvalsstorleken för tilläggsurvalet är detsamma för alla kommuner. Oavsett kommunens folkmängd så behövs ungefär samma urvalsstorlek för att statistiken ska bli tillförlitlig. Ett tilläggsurval består av 600 personer i en kommun. Kostnaden för ett tilläggsurval uppgår preliminärt till 23 000 kr exklusive moms. Priset kan ändas beroende på hur många kommuner som deltar i undersökningen och är beräknat på 40 deltagande kommuner.

Resultatredovisning

Resultaten kommer att redovisas i form av en kort (teknisk) rapport som beskriver undersökningens genomförande samt leverans av en datafil (för databashantering) alternativt en Excelfil.
Resultaten kan användas i den egna kommunen, exempelvis som underlag inför kommande arbete med de kommunala handlingsprogrammen men även för att jämföra sin kommun med andra. Resultaten kommer även att utgöra underlag för indikatorer på både kommunal och nationell nivå i SKL:s Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet.

Resultaten kommer att finnas tillgängliga i januari 2019.

Intresseanmälan

Anmälan om intresse för att delta i undersökningen skickas per e-post till statistik@msb.se.

Frågor besvaras av Morgan Asp på telefon 010-240 53 89 eller via e-post på adressen ovan.

Sista dag för intresseanmälan är 2018-06-08.

Läs mer om tidigare enkäter: Individens uppfattning om trygghet och säkerhet

Erbjudandet till kommunerna som pdf, diarienummer diarienr 2018–02707

Kontakt: Statistik statistik@msb.se