Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Gräsbränder vanligast på valborgsmässoafton

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-04-28 kl. 10:00
I genomsnitt larmas räddningstjänsten till 28 bränder om dagen i gräs, skog och mark under april och maj. Inför valborgshelgen vill vi påminna om hur du kan undvika gräsbränder. Det är stor risk för gräsbrand i stora delar av landet. Varje år inträffar nära 1700 bränder i skog och mark under april och maj. Och de allra flesta just på valborgsmässoafton och 1 maj.

I genomsnitt 2006-2015 larmades räddningstjänsten på 65 st insatser till bränder i gräs, skog och mark på valborgsmässoafton och 60 insatser den 1 maj.

Åren 2006-2015 var det ungefär 3 900 insatser av räddningstjänsten till gräs-, skog- och markbränder om året. Och över fyrtio procent har varit under april och maj.

Genomsnittligt antal insatser per år till bränder i gräs, skog och mark 2006-2015
 
Antalet bränder i skog eller mark varierar kraftigt i antal mellan åren beroende på väderförhållanden. Baserat på räddningstjänstens insatser kan vi se att gräsbränder generellt inträffar mer frekvent under våren, med en tydlig topp i april.

Den största kända bidragande orsaken till de bränder som inträffar under april och maj är mänsklig aktivitet. Vanligast är att man i samband med eldning av gräs och annat tappar kontrollen. Barn som leker med eld och bränder som anläggs är andra vanliga orsaker.

Mer statistik om bränder i skog och mark i IDA

Aktuell gräsbrandrisk

Elda säkert utomhus

  • Larma till 112 om elden sprider sig.
  • Håll koll på brandrisken där du bor med appen brandrisk ute
  • Ha alltid vatten i närheten när du eldar
  • Elda inte när det är eldningsförbud
  • Elda inte när det blåser hårt 
  • Om du ska elda så gör det på en säker plats utan risk för spridning intilliggande vegetation eller byggnader.
  • Fler råd och tips finns på DinSäkerhet.se

Om du ska elda ute finns råd hur du eldar säkert på DinSäkerhet.se

 

Faktaruta

Produktiv skogsmark inkl. hygge
Mark som är lämplig för virkesproduktion (dvs kan producera i genomsnitt minst 1 m³ per hektar och år vid 100 års växttid) och som inte används till annat. Jordbruksmark som har varit ur drift i minst tre år och där jordbruk inte kommer att återupptas. Storskog i naturpark/naturreservat.

Annan trädbevuxen mark
Glest trädbevuxen mark som normalt skulle producera mindre än 1 m³ per hektar och år. T ex: övergången mellan öppen myr och skogsmark, Fjällbarrskog, Fjällbjörkskog, Julgransodlingar, Energiskogsodlingar, Parker och mindre skogsbevuxna partier i bebyggda områden.

Ej trädbevuxen mark
Jordbruksmark (inkl trädbevuxna beteshagar), Bergsimpediment som berghällar, stenbunden mark och klapperstensfält med sammanlagd area på minst 50m x 50m, Myrar, mossar och kärr, vanligen trädlösa eller med enstaka träd, Kalfjäll, Annan öppen mark.

 
 
 
Kontakt: Statistik statistik@msb.se