Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Västra Götaland höjer sin krisberedskap med Rakel

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-09-26 kl. 09:20
Länsstyrelsen i Västra Götaland startade förra året ett projekt att med stöd från MSB införa Rakel i samtliga kommuner i länet. Projektet har varit framgångsrikt och idag har alla 49 kommuner infört Rakel i sin krisledning för att förbättra länets beredskap.

– Generellt är kommunerna positiva till att få hjälp och stöd i sitt Rakelinförande. Det är en stor styrka att alla går in samtidigt och kan stötta varandra. Jag tycker att de har lyckats väldigt bra, säger Markus Green som är säkerhetskonsulent och jobbar med krisberedskap och räddningstjänst på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Rakel för kriskommunikation

Projektet startade i samband med den nya överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2013 då SKL – Sveriges Kommuner och Landsting och MSB kom överens om att kommunerna skulle ha förmågan att använda Rakel.

Foto på Markus Green– Vi ser vikten av att ha ett gemensamt robust system för att sprida och dela information – där är Rakel det naturliga systemet. Rakel är en del i vår verktygslåda för regional samverkan, där verktyg kan väljas utifrån situation, säger Markus Green.

Under våren 2013 ställde Länsstyrelsen frågan till Västra Götalands kommuner om sina mål för Rakelinförande. Kommunerna bjöds sedan in till en informationsträff som följdes upp av flera träffar.

Alla kommuner i länet fick möjlighet att via Länsstyrelsen ansöka till MSB om bidrag för att köpa in Rakelutrustning för kriskommunikation. Samtliga ansökningar beviljades med upp till 50 procent av kostnaderna. Under året har kommunerna fått råd och stöd från MSB och Länsstyrelsen om hur man genomför inköp av utrustning och hur den ska installeras och programmeras.

Utbildningar och samverkansövningar ger vana

I början av 2014 genomfördes fyra utbildningstillfällen i hur man samverkar och pratar i Rakel. Man genomför också regelbundna regionala samverkansövningar i Rakel under året.

– En sista uppsamlande övning genomförs i höst. När den är klar har närmare 160 personer utbildats i Rakel för kommunal ledning vid regional samverkan. De som övats är funktioner som sitter i kommunens krisledning och som samverkar med andra vid en extraordinär händelse. Ju mer vi kör övningar desto bättre fungerar det, vi blir mer vana och lär oss när och hur vi bäst kan nyttja Rakel, säger Markus Green.

– I år genomför vi fyra samverkansövningar i Rakel i samband med att VMA – Viktigt meddelande till allmänheten testas. Vid senaste övningen deltog 45 av 49 kommuner och uppgifterna i övningen löste alla på ett väldigt bra sätt. Nästa år är tanken att vi vidareutvecklar dessa övningar till att innehålla fler av våra verktyg för informationsdelning, säger Markus.

Om Länsstyrelsens egen Rakelanvändning

– För att klara vår interna kommunikation och ledning även om det är störningar i telekommunikationen har vi börjat utrusta nyckelfunktioner som till exempel länsledning, chefer, information och beredskap med Rakel vid situationer där det krävs, berättar Markus.

– På vår TiB-funktion (tjänsteman i beredskap) inför vi nu Rakel för att ta emot larm och samverka via Rakel.

– Vi har även en god samverkan mellan sydlänen (Västra Götaland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Skåne och Halland) där vi utvecklar Rakelanvändandet tillsammans. I höst börjar vi med gemensamma övningar varje vecka mellan TiB-funktionerna, fortsätter Markus.

– Sedan använder vi Rakel för skogsbrandsflyget, på nästan 20 kontrakterade flygplan på fyra flygslingor utrustade med åtta Rakelmobiler. Där är det ett enormt bra hjälpmedel. Rakel har förbättrat både möjligheten att kommunicera med SOS och direkt med den räddningstjänst som blir berörd av en upptäckt skogsbrand. Genom positionering via Rakelmobilen har det även underlättat möjligheten att följa flyget i realtid från SOS och vissa räddningstjänster med inre befäl.

Länsstyrelsen testar nu Rakel som kommunikationssystem för sin personal på Naturvårdsenheten som arbetar ute i Kosterhavets marina nationalpark:

– Vi har personal som bevakar och förvaltar nationalparken. Med tanke på deras utsatta arbetsmiljö känns Rakel som ett robust kommunikationssystem, säger Markus.

Under ett par år har även Länsstyrelsen i samarbete med MSB arbetat med att utveckla Länsstyrelsens lokaler för krisledning. Där kommer Rakel integreras som ett av de naturliga kommunikationssystemen vid kris.

Erfarenheter från arbetet i Västra Götaland:

  • Ta stöd av varandra, lyssna på Länsstyrelser i grannlänen. Samverkan med dem har varit jätteviktig för oss.
  • Ta stöd av konsult, det avlastar väldigt mycket.
  • Utbildning och regelbundna övningar har gjort att kunskapen sätter sig.

Text: Karin Meibrink

Kontakt:
Karin Meibrink Karin.Meibrink@msb.se