Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Svar på regeringsuppdrag om säker och tillgänglig kommunikation överlämnad till regeringen

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-03-18 kl. 08:30
Den 18 mars 2016 överlämnar MSB svar på uppdraget ”Säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar” till regeringen.


Av rapporten framgår att aktörernas behov av säker, tillgänglig, robust och skyddad mobil ip-baserad kommunikation är stort och omedelbart. Förändringar i världsläget samt förändrade mönster i hotbilden såsom cyberattacker, sabotage och terrorism innebär att samhällets samlade resurser behöver användas effektivt för att ytterst värna svensk demokrati och suveränitet.

Det finns ingen lösning idag som lever upp till aktörernas krav på mobila ip-baserade kommunikationstjänster. Det är MSB:s uppfattning att Sveriges förmåga att hantera olika slags kriser inte ska kunna påverkas av kommersiella eller utländska ägarintressen. MSB anser därför att kommunikationslösningen för samhällsviktig verksamhet behöver kontrolleras av det offentliga.

– Aktörer som ansvarar för samhällsviktig verksamhet måste ha en  kommunikationslösning som fungerar när den behövs, alltid och överallt, säger Minna Nyman, verksamhetschef på MSB. De behöver framtidssäkra lösningar för att kunna fullgöra sina uppdrag att rädda liv och vidmakthålla ett tryggt och fungerande samhälle.

En gemensam lösning

MSB förordar en gemensam kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar. Ett dedikerat rikstäckande radionät ägt av staten är det lösningsalternativ som bäst lever upp till aktörernas krav och behov.

Kostnader och tidplan

Investeringskostnaden för ett dedikerat rikstäckande radionät beräknas till drygt sex miljarder. Driftskostnaderna beräknas till drygt fem miljarder kronor över en tioårsperiod.

En utbyggnad av ett dedikerat radionät beräknas ta 3,5 till 4,5 år från det att upphandling och finansering är klart. MSB föreslår att kommunikationslösningen realiseras stegvis.

Frekvenser i 700 MHz-bandet är en förutsättning

Förutsättningen för att en snabb utbyggnad och en kostnadseffektiv lösning är att 2 x 10 MHz i MFCN-delarna i frekvensbandet 700 MHz tilldelas samhällsviktig verksamhet.

Den kommunikationslösning som MSB föreslår påverkar och påverkas av flera andra pågående utredningar samt planeringen för totalförsvaret.

Rapporten "En gemensam kommunikationslösning för samhället - Redovisning av regeringsuppdrag om säker och tillgänglig, mobil, ip-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet hälsa samt försvar"

Bakgrund

MSB fick den 17 december 2015 ett regeringsuppdrag om säker och tillgänglig mobil, IP-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar.

I den rapport som MSB lämnat till regeringen den 18 mars beskrivs aktörernas behov och krav samt vad som ska uppnås med kommunikationslösningarna. Post- och telestyrelsen (PTS) har inom ramen för uppdraget redovisat till MSB flera olika tänkbara kommunikationslösningar, samt för- och nackdelar med de olika alternativen. MSB har samrått med Polismyndigheten och Försvarsmakten i delarna som rör behov och krav, drifts- och investeringskostnader samt tidplan för skarp drift av olika alternativ. MSB samrått med PTS vad gäller drifts- och investeringskostnader samt tidplan för skarp drift av olika alternativ.


 

Läs mer om Regeringsuppdraget av den 17 december 2015

 

 

Kontakt:
Minna Nyman minna.nyman@msb.se