Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Stort engagemang för Rakel bland elnätsbolagen i Dalarna

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2017-09-15 kl. 13:00
Samtliga elnätsbolag i Dalarna fanns representerade när Länsstyrelsen i Dalarna tillsammans med Svenska kraftnät och MSB kallade till en träff i Falun i september. På agendan stod information och dialog gällande samverkan i Rakel mellan elnätsbolag och andra samhällsviktiga aktörer.

I Dalarnas län är elnätsbolagen och länsstyrelsen eniga om att en god samverkan mellan elnätsbolag och övriga krisberedskapsaktörer är en viktig fråga som man tillsammans vill arbeta vidare med. Den 6 september träffades därför representanter för de tio elnätsbolag som är verksamma i Dalarna – tre regionala och sju lokala, för en dag av dialog tillsammans med länsstyrelsen, Svenska kraftnät och MSB. Efter dagens slut hade flera konkreta behov identifierats och man enades också om åtgärder för en fortsatt väg framåt. Karin Jonasson, handläggare vid beredskapsfunktionen på Länsstyrelsen i Dalarnas län var sammankallande till mötet.

Vad var anledningen till att ni tog initiativ till det här mötet?Karin Jonasson

– Själva grunden till varför vi samlades var att för ungefär ett år sedan, den 9 augusti 2016, inträffade det ett omfattande strömavbrott som drabbade stora delar av Dalarnas län. 100 000 abonnenter blev utan ström och mer än 4/5 av länet drabbades geografiskt. Av våra tio elnätsbolag var sju drabbade. Efter den händelsens utvärdering kunde det konstateras att samverkan med elnätsbranschen behövde förstärkas.

Efter strömavbrottet i fjol har Rakel beskrivit lite som ”en räddare i nöden”. Använder samtliga elnätsbolag i Dalarna Rakel i dag?

– Nio av tio har Rakelabonnemang och under mötet meddelade det tionde på stående fot att de också vill ansluta sig till Rakel.

Kan du berätta något om vad ni fick för reaktioner under dagen?

– Reaktionerna var väldigt positiva! Det blev flera konkreta åtgärdsbehov identifierade och olika personer och aktörer tog på sig att genomföra dem. Dessutom ville de gärna ses i denna konstellation igen för att arbetet mot vårt gemensamma mål inte skulle tappa farten.

Vad enades ni om?Information och dialog, möte elnätsbolag och Länsstyrelsen i Dalarna

– Vi enades om att det finns en del att arbeta vidare med för att få till en god samverkan mellan elnätsbolagen och övriga krisberedskapsaktörer i länet och att detta är en viktig fråga som vi tillsammans är villiga att engagera oss i. Åtgärderna involverade inte enbart möjligheten att kunna nå varandra via Rakel vid en samhällsstörning, utan även i övrigt hur vi ska knyta varandra närmre till varandra genom samverkansforum och övningar, samt lära oss om varandras roller och ansvar etcetera.

Vad är nästa steg, hur går ni vidare?

– Det är lite olika – det sista bolaget av våra tio, som inte har Rakelabonnemang, ska börja med att skaffa det. Flera av elnätsbolagen kommer säkerligen skicka in om stöd med sambandsplanering (hela organisationen, inklusive samverkan inom elbranschen och med övriga krisaktörer) och stöd med införskaffande av krisledningsterminaler till Svenska kraftnät, som i sin tur ska prioritera inom sitt nationella projekt.

– Vi ska även försöka få till en koll av samtliga elnätsbolagens programmeringsunderlag så att vi kan försäkra oss om att de framöver blir programmerade enligt de nationella riktlinjerna – det vill säga att Rakelmobilen innehåller de nödvändiga talgrupperna för samverkan vid en samhällsstörning. Vi ska kunna känna det förtroendet för varandra och den tryggheten vid en kris. När elnätsbolagen har korrekt programmerade Rakelmobiler tror jag att regelbundna sambandstester kommer att initieras.

– Inom ramen för länsstyrelsens uppföljning av kommunernas krisberedskap kommer vi även att särskilt dialogisera med kommunerna att elnätsbolagen bör vara med i deras lokala krishanteringsråd, som de ska ha enligt lag. Jag uppmuntrade även elnätsbolagen att kontakta sin/sina respektive kommuner och be om att få vara med i det lokala krishanteringsrådet. Dessutom kommer vi att uppmuntra kommunerna att bjuda in elnätsbolagen då övningar ska hållas inom kommunen. Även länsstyrelsen behöver bli bättre på att bjuda in elnätsbolagen till sina regionala övningar.

– Ja, sen är det lite annat smått och gott som ska åtgärdas och som kommer att vara klart inför vårt nästa möte i mars 2018. Det var en riktig energi i gruppen! Ordvits, men det var faktiskt det!

Bild 1 och 3: Representanter från Hedemora Elnät, Borlänge Energi Elnät, Dala Energi Elnät, Ellevio, Envikens elkraft, Falu Elnät, Malungs Elnät, Smedjebacken Energi Nät, Vattenfall Eldistribution och Västerbergslagens Elnät samlades för en dag av information och dialog gällande samverkan i Rakel.
Foto: Kommunikationsfunktionen, Länsstyrelsen Dalarna.

Bild 2: Karin Jonasson handläggare vid beredskapsfunktionen på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

 


Alla nyheter om Rakel

Mer om Rakel

Kontakt:
Marie Persson Marie.Persson@msb.se