Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Slutredovisning för gemensam kommunikationslösning

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-03-06 kl. 09:59
Den 1 mars lämnade MSB och Trafikverket sin slutredovisning av kostnader, tidsplan och ansvarsfördelning för en ny säker, gemensam kommunikationslösning till regeringen.

Myndigheterna redovisar en lösning där Trafikverket är huvudman för hela kommunikationslösningen och MSB ansvarar för kravställning och tillsyn. Kommunikationslösningen ska användas av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.

Den nya kommunikationslösningen ska komplettera och på sikt helt ersätta Rakel som främst levererar talkommunikation med begränsad datakapacitet. Den ska erbjuda mobil datakommunikation med hög kapacitet, exempelvis för att kunna skicka bilder och realtidsvideo mellan skadeplats och räddningscentral.

– Det är viktigt att en utvecklad kommunikationslösning snabbt kommer på plats för att samhällsviktiga aktörer ska kunna dra nytta av ny teknik i krishanteringen och samverkan vid samhällsstörningar och kriser. Statlig rådighet i kombination med samarbete med kommersiella aktörer skapar en långsiktig och framtidssäker kommunikationslösning som uppfyller användarnas höga krav på säkerhet och tillgänglighet, säger Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem på MSB.

Stort och akut behov av mobil datakommunikation

En utvecklad kommunikationslösning är nödvändig för att effektivt hindra och hantera brott, olyckor och kriser. Den behövs också under svåra störningar i samhället och under höjd beredskap och krig. Behovet för aktörerna av en utvecklad och statligt ägd kommunikationslösning för tillförlitlig och säker mobil datakommunikation är stort och behöver mötas med skyndsamhet, skriver MSB och Trafikverket i redovisningen.

– Som huvudman för lösningen kommer Trafikverket att ansvara för teknisk design och implementation av de tjänster och funktioner som beslutas. Givet kravet om statlig rådighet och kontroll är fördelen att Trafikverket kan använda redan befintliga anläggningar, teknik och kompetens när vi utvecklar den nya kommunikationslösningen vilket gör att investeringsbehov och driftkostnader hålls nere, säger Mathias Persson IT-direktör på Trafikverket.

Förtydliganden och kompletteringar

Redovisningen är resultatet av det regeringsuppdrag som myndigheterna fick den 13 december 2017. Första delen av uppdraget redovisades den 12 januari 2018. Slutredovisningen innehåller förtydliganden och kompletteringar av denna, efter inkomna synpunkter på uppdraget.

Mer information

Rapporterna i sin helhet finns att begära ut från diariet på Trafikverket och MSB. En sekretessbedömning görs innan de lämnas ut.

MSB 2017:12166, TRV 2017/123003:

”Slutredovisning av kostnads- och aktörsanalyser för ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar” (1 mars 2018)


Tidigare regeringsuppdrag och utredningar av en gemensam, säker kommunikationslösning finns här:

www.msb.se/samhallsviktigkommunikation

Kontakt:
Minna Nyman minna.nyman@msb.se