Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Sju Rakel-projekt har beviljats medel för stärkt krisberedskap 2014

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-01-13 kl. 09:46
Under 2014 kommer anslag 2:4 krisberedskap att finansiera sju projekt vid sju Länsstyrelser, för totalt 3 445 000 kronor, som syftar till att utveckla användandet av Rakel.

Utveckla samverkan med Rakel i länet 

Länsstyrelserna i Södermanland, Örebro, Västmanland och Blekinge ska utveckla användandet av Rakel inom respektive län. Bland annat ska man implementera de nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel för alla samhällsviktiga aktörer inom länet, öva tillsammans med Rakel samt stödja kommunernas olika förvaltningar att införa Rakel.

Länsstyrelsen i Örebro ska även utveckla samverkan med Rakel på sjön Hjälmaren. Hjälmaren är Sveriges till ytan fjärde största sjö, delad mellan tre län, tre SOS-centraler, fyra kommunala räddningstjänster och tre polismyndigheter. Bland annat är en övning inplanerad under våren 2014.

Utveckla gränsöverskridande krishantering

Länsstyrelserna i Dalarna och i Värmland ska utveckla samarbetet med Hedmarks Fylke i Norge. Bland annat ska man utveckla samband för samverkan i och mellan gränslänen genom användandet av Rakel och Nödnett, hålla gränsöverskridande regionala samverkanskurser samt planera för och pröva alarmeringsmöjligheterna för specificerade geografiska områden.

Länsstyrelsen i Norrbotten ska utveckla samverkan över gränserna med stöd av Rakel. I projektet ska man bland annat arbeta med att ta fram förslag till former och överenskommelse för samverkan över gränsen samt informera, utbilda och öva berörd personal.  

Fördelning av medel per Länsstyrelse:

  • Länsstyrelsen i Södermanlands län: 210 000 kronor under 2014
  • Länsstyrelsen i Västmanlands län: 844 000 kronor under två år (422 000 under 2014)
  • Länsstyrelsen i Blekinges län: 580 000 konor under två år (290 000 under 2014)
  • Länsstyrelsen i Örebros län: 414 000 kronor under tre år (123 000 under 2014).
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län: 5 255 000 kronor över tre år (1 780 000 kr under 2014)
  • Länsstyrelsen i Värmlands län: 463 000 kr över tre år (150 000 kronor under 2014)
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län: 760 000 kronor över två år (470 000 kronor under 2014)

Ett ytterligare projekt som beviljats 2:4-medel är ”Inhämtning och visualisering av information vid samhällsstörningar”. Det syftar till att ta fram en prototyp av ett verktyg för snabb och enkel informationsinhämtning, analys och presentation med hjälp av visuella hjälpmedel. Projektet undersöker möjligheterna att använda Rakel som plattform för information. En koppling mot informationssystemet WIS är också en naturlig utveckling av projektet.

Det är myndigheterna i samverkansområde Skydd, undsättning och vård (Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen, Försvarsmakten, SMHI, MSB och Tullverket) som driver projektet tillsammans genom SMHI. Projektet har blivit beviljat 4 018 000 kronor under två år (2 014 000kronor under 2014).

Om anslag 2:4 Krisberedskap

Anslag 2:4 Krisberedskap ska finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga att hantera allvarliga kriser och deras konsekvenser.

De myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, eller som pekats ut att delta i arbetet i samverkansområdena efter särskilt beslut av regeringen eller MSB, kan söka medel från anslaget.

Läs om samtliga projekt som beviljats anslag 2:4 krisberedskap


Läs alla nyheter om Rakel

Läs mer om Rakel

Kontakt:
Anna Anteskog anna.anteskog@msb.se