Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Senaste nytt från Rakels Användarforum

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2012-10-03 kl. 14:24
Den 27 september hölls Användarforum med deltagare från de största användarorganisationerna. Det är det viktigaste forumet för att få synpunkter från användarna på hur Rakel fungerar och bör utvecklas. Mest diskuterades gemensam metodik, säkerhet och ekonomi. MSB presenterade kommande systemuppgradering och tjänster på kort och lång sikt, internationella projekt och den nya upphandlingen av systemet som precis startat.

Nytt arbetsutskott föreslås

MSB sammankallar och är ordförande för forumet. 

– Vi vill med Användarforum skapa samsyn, kvalitetssäkra och skapa en enhetlig handläggning av utvecklingsfrågor på Rakel, sa Ulf Rohdin, vikarierande enhetschef för Enheten för System och tjänster.
 
Han beskrev MSB:s förslag att inrätta ett metod- och utvecklingsutskott knutet till Användarforum som behandlar förslag till tjänsteutveckling, men även för metodfrågor. Förslaget föll i god jord och MSB skulle återkomma till deltagarna med detaljer kring upplägget för vidare diskussion. Exempel på frågor som kunde behandlas är kravställning för kommande systemreleaser eller uppgraderingar av Rakel. Eller att lyfta frågor som rör frekvenstillstånd, managementbitar som det kallades.

Kustbevakningen presenterade sin Rakelanvändning

Vid varje Användarforum får en organisation presentera sin verksamhet och hur de använder Rakel. Denna gång var det Johnny Söderberg från Kustbevakningen. Idag använder de främst Rakel som en talradio men ser även potential för mer samverkan när fler ansluts. De samarbetar med polisen, tullverket, kommunal- och statlig räddningstjänst, landsting, med flera. 

– Vi samverkar med många, men inte ofta, sa han. Det kan ibland bli svårt att använda Rakel när de vi ska samverka med inte är vana.
 
Det är något som kan komma att förenklas när de nya nationella riktlinjerna för samverkan införs i januari 2013. Frågan om en gemensam nämnare i Rakelutbildningen
av nya användare var också en fråga som diskuterades på mötet. Det står tydligt att för ett samhällskritiskt system som Rakel måste användarna känna sig trygga i att det används på rätt sätt av de som får tillgång till systemet.
 
Säkerhet och reservplaner för värsta tänkbara scenarier var några av de frågor som skulle tas upp vid nästa Användarforum.

Nästa möte

Nästa möte med Användarforum blir i december. Nästa möte i Rakelrådet som diskuterar mer strategiska långsiktiga frågor hålls i november.
 
 


Informationspunkter på Användarforum

Ekonomi – hur blir det med kostnader för Rakel nästa år?

Vad gäller statliga användare kommer kostnaderna som vanligt att framgå i regleringsbreven som presenteras i december 2012. För övriga användargrupper ska de avgifter som gäller idag även gälla nästa år. Avgiftstaken kommer dock enligt planerna att upphöra vid årsskiftet. Regeringen avser att inrätta ett särskilt samverkansbidrag för kommuner. MSBs förhoppning är det samverkansbidrag som regeringen föreslår ska gälla från och med 2013 så att de allra flesta kommunerna redan under 2013 får en lägre kostnad för Rakel än vad de har idag.

Förberedelser och programmering för nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Den 2 oktober publiceras programmeringsanvisningar på MSB:s webb. Det gäller nummersättning (GSSI-nummer) av talgrupper för att man ska kunna använda de nya nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel som gäller från och med den 1 januari 2013. Eftersom många talgrupper måste programmeras in i Rakelmobilerna kan det ta tid att genomföra det praktiskt. Leverantörerna av Rakelmobiler som gör den omprogrammeringen för de kunder som inte har tjänsten Egenprogrammering har efterlyst en övergångsperiod in på första kvartalet 2013 då både nya och gamla talgrupper kommer att finnas i Rakelmobilerna.

Utrustningsleverantörer får större roll i programmering

Leverantörerna har genomgått en utbildning genom MSB för att kunna fylla i programmeringsunderlag åt sina kunder. MSB ger support för de som genomför programmering och tar fram underlag.

Rakelutbildning

MSB arbetar för att kunna erbjuda Rakelrelaterade utbildningar. MSB:s verksamhetsställen arbetar nu med att öka användandet av Rakel i de utbildningar som MSB anordnar, till exempel SMO-utbildningen (Skydd mot olyckor).
Deltagarna på Användarforum var överens om att det måste finnas ett ”minsta-gemensamma-nämnare” krav på alla utbildningar i Rakel. Att de som använder detta gemensamma samhällskritiska system har nödvändig grundkunskap i hur systemet fungerar och ska användas i olika situationer. Möjligen i form av ett certifikat eller liknande.

Ny upphandling av Rakelsystemet har påbörjats

Det nuvarande avtalet som MSB har med SAAB-konsortiet för drift, förvaltning och utveckling av Rakel löper ut den 31 mars 2015. Ett första steg i upphandlingsprocessen är att bjuda in olika leverantörer på marknaden till ett första informationsmöte den 11 oktober 2012. Syftet är att se hur marknaden kan möta de behov som Rakels användare har, till exempel på tjänster som bredband.

Nyheter kring tjänster och funktioner

  • Release 6.0 av Rakelsystemet (uppgradering) kommer att pågå under 2013 och vara genomförd i slutet av året. Uppgraderingen innebär bland annat att tjänsten Taktiska nummer kan ersättas av Aliasing. Det är enkelt beskrivet ett mer effektivt sätt att koppla en roll till ett nummer. Man kommer att kunna logga in på ett nummer som är kopplat till en viss roll på ett smidigare sätt, genom ett SDS (textmeddelande) och en kod. Uppgraderingen innebär också utökade möjligheter till att prioritera tjänster och resurser i systemet.
  • Positionering ”Long LIP” kommer under 2013 – det innebär bättre funktionalitet i den befintliga tjänsten Positionering, man kommer att kunna få mer information kring positionerna, till exempel varför en position inte uppdateras samt förbättrad tidsangivelse. Och även få en Z-koordinat (höjd), användbart i byggnader.
  • End-to-End kryptering – det finns en smartcardlösning för starkare kryptering, från Rakelmobil till Rakelmobil, testas idag och som på sikt kan användas som komplement till den kryptering som finns i luftgränssnittet i Rakel.
  • ISI (Inter System Interface). Det pågår ett samarbete för att förenkla användningen av Tetrasystemen över gränserna. Det ska vara infört kvartal 2 år 2015 – då användare i Rakel och Nödnett ska kunna kommunicera med varandra. Det återstår allt från juridiska frågor, metodik och språkanvändning.

Längre in i framtiden

Idag är Rakel "tal och data". Om några år kommer Rakel att kunna kompletteras med mobilt bredband via andra operatörer. På längre sikt ser MSB en utveckling där det finns Rakel mobilt bredband i egen infrastruktur. Det är en samhällsviktig fråga att det ska fungera och är ett krav från Rakelrådet.

Samverkan i Europa

MSB söker pengar från EU för att delta i projektet ”Global solutions for interoperability between first responder communications systems”. Det handlar om att ta fram teknik, metodik och juridik för att uppnå interoperabilitet mellan olika Public Safety-nät i Europa.

Driftinfo via WIS

En ny version av WIS kommer att presenteras den 6 november. Det kommer innebära en del förbättringar för Rakels driftsinformation, till exempel att det blir tydligare statusindelning på olika typer av störningar och att man kan prenumerera på olika status som även är färgkodade. Det kom fram på mötet att det är en balansgång mellan att tillgodose krav och behov på information om driftsinformation – och säkerhet. Denna fråga föreslogs beredas i det arbetsutskott till Användarforum som MSB föreslagit.
 
Kontakt:
No such user