Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Så fungerade Rakel under sommarens skogsbränder

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-08-28 kl. 09:41
Rakelsystemets driftstatistik visar att systemet var igång och fungerade väl under sommarens skogsbränder. Man kan utläsa tillfälliga toppar i användningen men kapaciteten räckte till.

Tidigt i hanteringen av skogsbränderna hade MSB:s verksamhet som ansvarar för Rakel beredskap och satte i gång vanliga rutiner för att hantera händelser som skogsbränder där man kan behöva förstärka systemet på olika sätt.

Kapaciteten i basstationerna utökades

I mitten av juli när bränderna härjade med full kraft i Dalarna, Jämtlands och Gävleborgs län deltog MSB:s medarbetare dagligen i flera regionala samverkanskonferenser för att få en lägesbild av hur bränderna spred sig i de respektive länen och bevaka om någon Rakelinfrastruktur var hotad. Medarbetarna tog ut statistik för basstationerna i brandområdena och bevakade var ledningsplatser sattes upp. På så sätt kunde man kartlägga var radiokommunikationen var som mest intensiv. I Gävleborgs län dubblerades kapaciteten i fem basstationer för att undvika överbelastning i trafiken.

Mobila basstationer till Dalarna och Gävleborg

På landsbygden är Rakel främst byggt för att klara täckning för fordonsmonterade Rakelmobiler. I släckningsarbetet runt Trängslets skjutfält i Dalarna upptäcktes ett stort behov av att även kunna använda handburna Rakelmobiler. Det krävde att täckningen förstärktes.

I slutet av juli beslutade MSB om att placera ut en mobil basstation på Trängslets skjutfält. Beslutet togs efter att MSB först hade utrett alternativa sätt att förstärka täckningen i området. Eftersom kapaciteten är begränsad görs alltid en prioritering när en mobil basstation begärs ut.

Innan en mobil basstation kan placeras ut i ett område måste flera faktorer beaktas, signalen får till exempel inte störa ut annan kommunikation och man måste säkerställa att basstationen placeras så att den får kontakt med nätet. MSB gör alltid en frekvens- och täckningsplanering och det är sedan Post- och telestyrelsen, PTS, som ger tillstånd för frekvenser. Sammantaget kan det ta tid innan en mobil basstation är i drift. I Dalarna var MSB dessutom tvungna att avvakta med att montera upp basstationen på grund av att branden spred sig snabbt i närheten.

Även Gävleborgs län begärde under sommaren en mobil basstation från MSB. Tillgängliga mobila basstationer användes på andra orter vid den tidpunkten, men MSB kunde ändå tillhandahålla en lösning genom att bygga en mobil basstation med delar inlånade från andra organisationer.

Rakel och ledningssystem arbetar för närvarande med ett projekt som ska ta fram mobila basstationer som nyttjar alternativa kommunikationsvägar så att basstationerna ska kunna placeras ut snabbare. Målet är också att MSB ska kunna köpa in flera mobila basstationer.

MastFoto: Mikael Dahlberg/Teracom

Rakelmobiler lånades ut

Dalarnas län efterfrågade fler Rakelmobiler för att använda i släckningsarbetet. Den begäran kunde lösas med hjälp av att låna in mobiler från Polisen och Kriminalvården. Polisen programmerade 170 Rakelmobiler varav 35 stycken lånades ut till Dalarna.

Under bränderna har personal från Rakel och ledningssystem också hjälpt till med att skicka ut kompletterande talgrupper vid behov.

Arbetet med att tillvarata de erfarenheter som gjordes under bränderna ska utredas centralt på MSB.


Läs alla nyheter om Rakel

Läs mer om Rakel 

Kontakt:
Jan Herremo Jan.Herremo@msb.se