Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Rekommendationer för kommunikation och samband vid pågående dödligt våld

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2019-04-10 kl. 10:02
Blåljusaktörerna kommunicerar bra vid vardagshändelser och internt. Men vid sällanhändelser och i samverkan blir det svårare. Därför krävs planering, övning och utbildning. Mer än tidigare måste man också göra detta gemensamt.

– Samband kan vara både enkelt och komplicerat. Ju fler aktörer, desto svårare. Ju mer skarpt läge, desto svårare. Ju ovanligare händelse, desto svårare.

Det säger MSB:s Ove Brunnström och Yvonne Näsman. De var projektledare för vägledningen om samverkan vid pågående dödligt våld (PDV) i publik miljö. Uttrycket PDV kommer från polisen och omfattar terrorhändelser och liknande händelser.

Vid tidigare PDV-händelser har sambanden ibland krånglat, vilket försvårar effektiva och samordnade insatser. Vägledningen lyfter fram planering, övning och utbildning som helt avgörande för en bra kommunikation i skarpt läge.

Planera, öva, utbilda

Processen kan se ut så här:

 1. Planera. Ha samband som ett särskilt område i planen.
 2. Öva. Testa planen. Vad fungerar? Vad fungerar inte? Varför?
 3. Utbilda. Rikta in er på det som brustit vid övningen.
 4. Justera planen.

Att planera sambanden handlar om att utifrån ett tänkbart scenario avgöra vilka som behöver ha kontakt och hur. Man behöver också planera för hur man ska kommunicera om nya aktörer behöver komma in eller om tekniken av någon anledning inte fungerar.

Övning syftar till att testa om planen fungerar. Genom att öva blir också personalen tryggare i sina roller och med sin utrustning. Då minskar risken för handhavandefel. Övningarna behöver inte alltid vara stora och resurskrävande – även skrivbordsövningar är värdefulla.

– Vi kan testa att sambanden fungerar när vi sitter på olika platser, säger Ove Brunnström.

Utbildning bör utgå från behoven: Vad visar övningen att vi behöver mer kunskap om? Rikta in utbildningen på det.

Rekommendationer för kommunikation vid PDV-händelser

Vid en PDV-händelse är situationen ofta kaotisk och lägesbilden oklar, särskilt i början. För att då kommunicera effektivt rekommenderar vägledningen bland annat följande:

 • Att ledningsfunktionen etablerar tidigt kontakt på en samverkanstalgrupp.
 • Dela tidigt information för att skapa en samlad lägesbild.
 • Tala i klarspråk – var tydlig.
 • Lyssna – var disciplinerad.
 • Dela löpande lägesrapporter.
 • Ha tät dialog i skadeområdet kring vilka platser som är tillräckligt säkra att arbeta på.

För att säkerställa en fortsatt god kommunikation behöver man också ta ställning till:

 • Behövs flera samverkanstalgrupper?
 • Behöver en del av sambandet läggas på DMO-talgrupper?
 • Finns det platser med sämre täckning?

”Vi vill samma sak, men har olika roller”

Per Nyqvist är verksamhetsstrateg på Räddningstjänsten Storgöteborg, och har deltagit i arbetet med att ta fram vägledningen. Även representanter från polisen och sjukvården har varit med.

Per är nöjd med att vägledningen finns, eftersom det behövs gemensamma utgångspunkter för de tre blåljusaktörerna:

– I slutändan vill vi samma sak, men lagstiftningen ger oss olika roller. Nu har vi något att hålla oss till. Vi behöver förbereda oss, och vi behöver göra det tillsammans.

I dag använder aktörerna Rakel på lite olika sätt, beroende på hur länge de har använt systemet. Här behövs tydligare gemensamma riktlinjer, tycker Per. Det gäller till exempel Raps-talgrupper: Vem ska prata, hur länge pratar vi, vad säger vi? Per Nyqvist menar att MSB har ett ansvar här:

– Blåljusmyndigheterna förväntar sig att MSB inom sitt Rakeluppdrag utvecklar rutinerna för att kommunicera effektivt vid PDV-händelser.

I nästa steg menar han att planeringen även behöver omfatta fler aktörer, eftersom PDV-händelser slår mot hela samhället. Det finns därför behov av att fortsätta arbetet, tycker Per Nyqvist.

Text: Hanna Lundquist

Läs mer

I vägledningen kan du läsa mer om samverkan vid PDV-händelser och hur man kan planera, öva och utbilda. Där finns också exempel på scenarier att använda vid aktörsgemensam planering.

Vägledning – samverkan vid pågående dödligt våld  i publik miljö


Alla nyheter om Rakel

Mer om Rakel