Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Rakel som parallellt system hos elförsörjningen – även i vardagen

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2015-11-16 kl. 08:15 | Uppdaterad:2015-11-16 kl. 08:17
Svenska kraftnät verkar för att aktörer inom elförsörjningen ansluter sig till Rakel och kan också ge stöd i processen att införa Rakel i organisationen. Tommy Winlöf, förvaltningsledare för Elberedskap och Säkerhet på Svenska kraftnät, berättar här om sitt arbete för trygg och säker kommunikation hos elförsörjningens aktörer.

Tommy Winlöf– För att Rakel ska kunna nyttjas fullt ut behövs en god metodik. Därför har vi som första steg tagit fram vägledningen ”Elförsörjningens riktlinjer för samverkan i Rakel”. Här förklarar vi för våra aktörer hur och när de ska använda Rakel och våra gemensamma talgrupper.

– Vi bedriver också implementeringsprojekt ute hos företag för att hjälpa dem med införskaffande av Rakel.

Idag finns 94 företag inom elförsörjning som använder Rakel, varav omkring ett sextiotal har fått hjälp av Svenska kraftnät. Kan du ge något exempel?

– Vi arbetar med riktade åtgärder mot företag för att säkerställa att de har en robust kommunikationslösning som en del av deras krisberedskap. Men vi kan också få information från företag eller delar av verksamheter som själva identifierat bristfällig talkommunikation. En möjlig lösning kan då vara att implementera Rakel eller att förbättra Rakeltäckningen i viktiga lokaler genom signalförstärkande åtgärder.

Svenska kraftnät har egen erfarenhet av Rakel sedan 2010. Berätta, hur ser er användning ut?

– Idag har vi ett 80-tal Rakelmobiler i bruk i verksamheten. De används i våra drifts- och säkerhetsorganisationer, på våra olika anläggningar och för krisledningsorganisationen.

– 250 Rakelmobiler finns också i beredskapsförråd. Härifrån kan aktörer som har behov låna utrustning när det råder stora påfrestningar inom samhället.

Hur tänker ni er att elförsörjningens riktlinjer ska utvecklas framöver?

Riktlinjerna ses över kontinuerligt och ändringar i riktlinjerna publiceras på Svenska kraftnäts webbplats.

Vilka tips skulle du vilja ge till ett bolag inom elförsörjningen som vill införa Rakel?

– Vi är så pass många inom elförsörjningen som använder Rakel idag att jag är säker på att de flesta har ett företag i sin direkta närhet eller nätverk som kan berätta om den egna implementeringen och svara på frågor. Kontakta andra företag inom samma ESO för att ta del av deras erfarenheter av Rakel. Det går också bra att kontakta oss på Svenska kraftnät såklart.

Hur går man som företag inom elförsörjningen tillväga för att få stöd av er?
En anmälan om förändring skickas till registrator hos Svenska kraftnät och så snart en handläggare på enheten Beredskap och säkerhet tilldelats ärendet kontaktar denne anmälaren och för en dialog fram till dess att ett eventuellt beslut fattas.

Vad ser ni framför er i den fortsatta utvecklingen av samverkan i Rakel inom elförsörjningen?

– Vi ser att intresset för att ansluta sig till Rakel ökar men en vardaglig användning tillsammans med scenarioövningar behövs för att se till att vara beredda då det verkligen behövs. Vi ser att vi nu med nästan 100 anslutna företag inom elförsörjningen har en tillräcklig användarskara för att kunna använda Rakel som ett parallellt system – även i vardagen.

Om Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts uppgift är att transportera el på det så kallade stamnätet för el, elens motorvägar, från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät är därtill Sveriges elberedskapsmyndighet och har regeringens uppdrag att, i samverkan med MSB, verka för att aktörer inom elförsörjningen med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till och använder sig av det gemensamma kommunikationssystemet Rakel.

Text: Karin Meibrink
Foto: Magnus Hartman

Kontakt:
Kurt Andersson Kurt.Andersson@msb.se