Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Borgmästarfjärden i Karlskrona i Blekinge Borgmästarfjärden i Karlskrona i Blekinge

Rakel – en självklar del av samverkan i Blekinge

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2010-10-28 kl. 15:36
Arbetet med att införa Rakel i Blekinge går framåt med stora steg. I början på oktober gjorde länsstyrelsen ett sambandstest och numera kan Rakel användas för samverkan på ledningsnivå inom polis, räddningstjänst, landstinget, länsstyrelsen, alla kommuner och berörda statliga aktörer.
Sedan 18 oktober använder landstinget i Blekinge Rakel för tjänsteman i beredskap (TiB), ambulanssjukvård och akutmottagningar. Polisen i Blekinge började med Rakel redan 2007 och sedan våren 2009 använder man Rakel fullt ut. Länets två räddningstjänster håller på att upphandla terminaler för ett breddinförande som planeras ske före sommaren 2011.

I vardag och kris

Rakel kan underlätta arbetet både i kris och vardag i länet.
 
– Med Rakel får vi snabbare information om en händelseutveckling i samband med kris eller olycka och kan också snabbare få kontakt med till exempel räddningsledare och polis, säger Claes Wiberg, ansvarig för krishantering på Länsstyrelsen Blekinge län.

Claes Wiberg
Claes Wiberg
 
Men användningsområdena för Rakel är många fler än bara för just krishantering. De som arbetar ensamma ute på fältet som djurskyddsinspektörer eller lantbrukshandläggare kommer att få tillgång till Rakel. Här handlar det bland annat om den personliga säkerheten för en utsatt yrkesgrupp. 

Identifiera nya användningsområden

Och att öka användandet av Rakel i vardagssituationer står på önskelistan.

– Min vision är att vi ska identifiera nya användningsområden inom till exempel den kommunala sektorn. Nästa år kommer vi att bjuda in tänkta framtida användare av Rakel till ett seminarium om detta, säger Claes Wiberg.
 
Jörgen Nordman, som arbetar på uppdrag från Länsstyrelsen med införandet av Rakel, berättar att kommunerna redan påbörjat en inventering för att se var Rakel skulle kunna göra skillnad.
 
– Ett område som diskuteras mycket inom kommunerna är Rakel för larm och övervakning, säger han.

Skapa förutsättningar för samverkan

Planeringen med införandet av Rakel har drivits målmedvetet på flera håll i Blekinge. Jörgen Nordman har varit projektledare för länsstyrelsens del.

Finns det några erfarenheter ni kan dela med er av till andra län som inte kommit lika långt?

Jörgen Nordman
Jörgen Nordman
 
– Genom att följa de nationella riktlinjerna för samverkan i Rakel får man bra vägledning, säger Jörgen Nordman. Det är också viktigt att hitta ett organ som kan sätta upp gemensamma mål som alla som deltar känner sig manade att följa. För vår del var detta K-sam, regionala rådet i Blekinge län. Sen är det förstås viktigt att samarbeta i planeringen och kring införandet - för att arbetet ska bli effektivt och för att skapa förutsättningar för samverkan.

Han betonar att samverkan inte kommer automatiskt med Rakel, men att den är en förutsättning för att Rakel ska fungera. Rakel kan därför leda till förbättrad samverkan generellt.

– Samverkan sker mellan organisationer och faktiskt mellan människor! Rakel är ett av många verktyg som kan underlätta samverkan om viljan finns.

Projektledarskapet viktigt

Claes Wiberg betonar å sin sida att avgörande för att arbetet gått så bra för länsstyrelsens del har varit att man kunnat knyta till sig en engagerad och kunnig projektledare i form av Jörgen Nordman.

Förutom den rena fackkunskapen menar Claes Wiberg att projektledaren har stor betydelse för att skapa engagemang för uppgiften.

– Jörgen Nordman har förutom stor kunnighet bidragit med en aldrig sinande optimism som gjort att vi fått in en laganda i arbetet som verkligen har gett resultat. Sedan arbetet startade förra hösten har alla parter varit mycket fokuserade och deltagit med entusiasm vid alla Rakel-möten. Alla har följt projektplanen för ett brett införande av Rakel i länet.

Sambandstest

Sambandstest i Blekinge, från vänster till höger: Peter Forslund från Försvarsmakten, Paul Karlsson från Polismyndigheten Blekinge, Stefan Österström från Landstinget Blekinge och Jörgen Persson från Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Syftet med ett sambandstest är att kontrollera att alla inblandade kan samverka i Rakels talgrupper. På testet i Blekinge medverkade, förutom länsstyrelsen, Försvarsmakten (F17), SOS Alarm, polisen, landstinget, kommunala räddningstjänster i Blekinge och krisledning i kommunerna i länet. På bilden syns från vänster till höger: Peter Forslund från Försvarsmakten, Paul Karlsson från Polismyndigheten Blekinge, Stefan Österström från Landstinget Blekinge och Jörgen Persson från Räddningstjänsten Östra Blekinge.
 
Kontakt:
Karin Meibrink Karin.Meibrink@msb.se