Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Pressmeddelande Rakel: Riktvärden ska skydda från skadlig strålning

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2012-05-22 kl. 10:49
MSB informerar med anledning av diskussion om strålning från Rakelsystemets enheter: Strålningen från Rakelsystemets mobilmaster liksom från handburna och fordonsmonterade Rakelmobiler ligger långt under angivna gränsvärden.

MSB samarbetar med Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten som är de myndigheter som har ansvar för att kontrollera och mäta strålningen från Rakel. Mätningar visar att allmänhetens exponering för signaler på de uppmätta platserna motsvarar en tiotusendel eller lägre av Strålskyddsmyndighetens referensvärden. Mätningarna visar även att signalerna generellt har samma storlek som signalerna i polisens och räddningstjänstens gamla analoga nät.

Strålning från Rakelmobiler

De mobilmodeller som används i Rakel är godkända av MSB och uppfyller kraven enligt WHO:s och EU:s lagar och rekommendationer. Rakelmobilernas SAR-värde (SAR är ett mått på den energi som kroppen tar upp när mobilen hålls mot huvudet och sänder med högsta styrka) ligger under gränsvärdena för Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning, ICNIRP (1998) och CENELEC EN (European Committee for Electrotechnical Standardization) 62209-1: 2006. Strålningseffekten minskar dessutom radikalt när mobilen flyttas från kroppen, även på korta avstånd.

 

Mer information om de olika instituten finns här:

 

The European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

 
European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC EN)

 
TETRA Industry Group

 
Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNRIP)

Strålning från Rakels mobilmaster

Referensvärdena som MSB följer finns angivna i Strålskyddsmyndighetens föreskrift, Allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18). Liksom EU:s rekommendationer bygger Strålskyddsmyndighetens allmänna råd på bedömningar gjorda av ICNIRP. ICNIRP har utifrån internationella vetenskapliga forskningsresultat, bedömt vid vilka nivåer elektromagnetiska fält kan ge direkta hälsoeffekter. Begränsningar för allmänheten är satt till ungefär en femtiondedel av nivån för konstaterade hälsoeffekter, något som även gäller Sveriges referensvärden.

Kontaktpersoner

MSB, Rakelverksamheten, Stefan Kvarnerås, 010-24 04 202

 

Cassidian, TC Connect, Jonas Lännbjer, 019-500 10 82

 

Motorola, Celab, Lars Gunnar Gydemo, 073-70 80 97

 

Sepura, Swedish Radio Supply, Niclas Sund, 070-580 00 80

 

Kontakt:
Stefan Kvarnerås stekv@msb.local