Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Regeringen ger MSB i uppdrag att beskriva säkra kommunikationsbehov inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2015-12-21 kl. 10:17
MSB har fått regeringens uppdrag att beskriva vilka behov och krav aktörer har av säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation. MSB ska samråda med Polismyndigheten, Försvarsmakten och Post- och telestyrelsen, PTS.

– För att vi och andra myndigheter ska kunna fullgöra vårt uppdrag att garantera medborgarnas trygghet behövs säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationslösningar både för tal och datatrafik. Den kapacitet som Rakelsystemet har räcker inte för framtida behov. Men det finns målkonflikter som gäller användningen av det tillgängliga frekvensutrymmet, säger Helena Lindberg, generaldirektör för MSB.

– Det här är ett viktigt uppdrag och det är det bra att uppdraget omfattar hela hotskalan från vardagens hantering till krig, säger Helena Lindberg.

MSB ska redovisa

  • vilka behov aktörer har av säkra och tillgängliga mobila, ip-baserade kommunikationstjänster
  • vad som ska uppnås med kommunikationslösningarna
  • vilka krav som aktörerna ställer vad gäller informationssäkerhet, yttäckning, kapacitet och funktion
  • vilka krav som den internationella utvecklingen avseende operativ samverkan med aktörer från andra länder och internationella organisationer ställer.

MSB ska i samråd med Polismyndigheten och Försvarsmakten beskriva behoven av IP-baserad kommunikation för samhällsviktig verksamhet

PTS får uppdrag att redovisa olika lösningar

Regeringen uppdrar samtidigt åt PTS att redovisa tänkbara lösningar för kommunikation hos aktörerna, till exempel vad gäller frekvensband som kan nyttjas, alternativ till dedikerade frekvensband och för- och nackdelar med olika alternativ.

Bedöma kostnader och tidplan

MSB ska även i samråd med Förvarsmakten, Polismyndigheten och PTS bedöma drifts- och investeringskostnader samt en tidplan för skarp drift av olika alternativ.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 18 mars 2016.

 

Läs Regeringsbeslutet av den 17 december 2015

 


Bakgrund till beslut

Behovet av utvecklade kommunikationstjänster för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar är stort och ökar. För att myndigheterna ska kunna utföra sina uppdrag är säkra system för såväl talkommunikation som mobila bredbandslösningar avgörande.

Nuvarande datakapacitet i det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel räcker inte till för att tillgodose användarnas krav på datakommunikation.

MSB har i uppdrag att förvalta och utveckla Rakelsystemet och att se till att stödsystem för räddningstjänst och krishantering utvecklas och tillhandahålls.

 


 

Läs mer om MSB:s arbete med utveckling av framtidens kommunikationstjänster för samhällsviktig verksamhet

Se filmen från seminariet Robust kommunikation för samhällsviktig verksamhet - kan USA visa vägen?

Läs mer om Rakel på MSB:s webbplats

 

Kontakt:
Minna Nyman minna.nyman@msb.se