Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Klart för europeiskt samarbetsprojekt för effektiv gränssamverkan i Europa

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2013-09-13 kl. 10:17
Nu är det klart för start för det treåriga europeiska samarbetsprojektet Inter System Interoperability for Tetra-Tetropol Networks, ISITEP. Syftet är att stimulera ledning och samverkan mellan europeiska aktörer som arbetar med skydd och säkerhet för att på så sätt förbättra krishantering och internationell brottsbekämpning över gränserna.

Totalt har projektet beviljats 10,3 miljoner euro för projektet varav MSB får 800 000 euro som motsvarar ungefär 7,2 miljoner svenska kronor för sin del i projektet.

Projektet som ingår i EU:s sjunde ramprogram Global solutions for interoperability between first responder communication system startade den 1 september 2013 och avslutas 2016 med en stor gränsövning.
Ett femtontal europeiska organisationer från tio länder är involverade i ISITEP, bland annat operatörer, systemleverantörer, universitet och användare av kommunikationssystem, där MSB och Sverige är en av dessa.

Projektet leds av italienska Selex Elsag som är en av leverantörerna av Tetra-system som också Sveriges kommunikationssystem Rakel bygger på. MSB ska delta både i projektet och i den rådgivande styrelsen.

Inom ramen för ISITEP ska man ta fram metodik, teknik, anpassade terminaler, stödsystem och juridiska avtal för att uppnå en kostnadseffektiv lösning, baserad på användarnas behov, för att göra olika nät för Public Protection and Disaster Relief (PPDR) i Europa kompatibla med varandra. Dessutom kommer en juridisk överenskommelse tas fram för sammankopplingen av näten mellan Norge och Sverige, Nødnett och Rakel.

För att fullt ut realisera gränssamverkan enlig detta projekt krävs teknikutveckling, men det ingår inte i MSB:s uppdrag utan drivs parallellt i ett separat projekt.

Nära sammanlänkat med norsk-svenskt projekt som förenar Rakel och Nødnett

Sedan augusti 2012 har det nordiska samarbetsprojektet, Nor-Swe Inter System Interface (ISI), som ska möjliggöra och effektivisera kommunikation mellan Rakel och det norska Nødnett varit igång. Detta projekt kommer vara nära sammanlänkat med ISITEP, som projektet ska leverera resultat till. Initiativtagare till Nor-Swe ISI är MSB och norska Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). DNK ansvarar för utbyggnad av Nødnett. Projektet avslutas 2015 i samband med att Nödnett är färdigutbyggt. Då ska Rakel och Nødnett också fungera tillsammans vilket i praktiken innebär att exempelvis att polis i de båda länderna kan prata med varandra, en svensk Rakelanvändare som befinner sig i Norge kan genom Nødnett nå Rakelnätet i Sverige.

Bakgrund ISITEP

Genom ISITEP ska möjligheten för europeiska aktörer som arbetar med skydd och säkerhet att på ett effektivt sätt samarbeta över landsgränser förbättras, vilket i sin tur kommer till gagn för alla medborgare.
Det har sedan länge funnits ett behov av att koppla samman de europeiska näten för Public Protection and Disaster Relief (PPDR) så att skydds- och säkerhetsorganisationer i Europa kan kommunicera med varandra och ha gemensamma metoder och processer för detta. Det har även funnits en stark politisk vilja och ett engagemang för detta inom EU som framgår av Schengen- och Lissabonfördragen.

Anledningen till att inga nät för PPDR tidigare har kopplats samman i Europa är flera, bland annat avsaknad av kompatibilitet mellan standarder och mellan system från olika leverantörer vilket ISITEP öppnar upp förutsättningar för.

Länder som är involverade i ISITEP:

  • Belgien
  • Danmark
  • Finland
  • Frankrike
  • Grekland
  • Italien
  • Nederländerna
  • Norge
  • Spanien
  • Sverige

Om Tetra

Rakelsystemet bygger på Tetra, som är en internationell teknisk standard. Även många länder i Europa och i övriga världen använder kommunikationssystem som bygger på Tetrateknik inom verksamheter som arbetar med skydd och säkerhet. Alla länder i Skandinavien och Finland använder Tetrateknik.

Läs mer om samarbetet mellan Rakel och Nødnett


Läs alla nyheter om Rakel

Läs mer om Rakel

Kontakt:
Anita Galin Anita.Galin@msb.se