Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

 Svensk kustbevakning i övningen utanför Ystad (Bild: Henrik Andersson, Swedish Coastguard Air Patrol) Svensk kustbevakning i övningen utanför Ystad (Bild: Henrik Andersson, Swedish Coastguard Air Patrol)

Internationell operation med Rakel – lyckat test med flyktingsmugglare i centrum

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2010-11-24 kl. 11:28
Den 23 november lämnar en båt en tysk hamn och sätter kurs mot Sverige. Ombord finns ett okänt antal flyktingar. Tysk kustbevakning åker efter båten in på svenskt farvatten till dess svensk kustbevakning kan ta över. För att klara situationen måste de båda länderna samarbeta och kunna kommunicera i ett gemensamt radiokommunikationssystem.
Tyska och svenska kustbevakningen opererar tillsammans ute på fältet och kommunicerar med varandra i Rakels nätverk. Den tyska kustbevakningen lotsar flyktingsmugglarna in till svensk hamn i Ystad. Genom ett oklanderligt samarbete lyckas man till slut omhänderta flyktingarna.

Det kunde vara en allvarlig händelse - men denna gång är det endast ett test i fält av hur samverkan länder emellan kan se ut.

Övning från verkligheten

Operativ ledare för övningen, Patrik Risberg, arbetar på Kustbevakningen och har mycket lång erfarenhet av operativt arbete till sjöss. Han berättar att scenariot är mycket realistiskt, han har varit med om liknande händelser i verkligheten.

Patrik Risberg
Patrik Risberg
 
– Jag har bland annat varit med om att jaga smugglare från Falsterbo till Skagen, där dansk polisen sedan grep smugglaren. När vi tangerade gränsen till danskt farvatten så bröts kommunikationen! Hade vi haft Rakel hade vi kunnat fortsätta att kommunicera med danska kustbevakningen.

MSB:s generaldirektör Helena Lindberg menar att världen blir alltmer komplex och det ställer allt högre krav på internationell samverkan.
Helena Lindberg
Helena Lindberg

– Vi behöver samarbeta över gränserna och vi kan utveckla en effektiv samverkan med hjälp av den Tetrateknik som Rakel bygger på, eftersom flera länder använder liknande kommunikationssystem. Med stöd av samverkande kommunikationssystem kan vi hjälpas åt i samband med allvarliga olyckor eller incidenter som i den här övningen.

Ofta kommunikationen som brister om något går fel

Patrik Risberg säger att övningen gick mycket bra men att det också finns lärdomar att göra just vad gäller radiodisciplin.
 
– Vi har en bra internationell samverkan idag på i stort sett samtliga områden men radiobiten behöver vi träna mer på. Ofta är det just kommunikationen som brister om något går fel. För att lyckas till 100 procent krävs en bra kommunikation och här är Tetranätet perfekt eftersom vi kan välja vilka aktörer som ska ingå i talgrupperna. Med den radiokommunikation vi har idag i WHF går ju allt ut – hela världen lyssnar!

Radiokommunikation en förutsättning för internationell samverkan

EU:s Ministerråd rekommenderade i juni 2009 att medlemsländerna skulle förbättra radiokommunikationen över gränserna med tanke på samhällsskydd och krisberedskap. En kort tid därefter påbörjade Sverige och Tyskland planeringen av det pilottest som ägde rum den 23 november och som är ett test av radiokommunikation över gränserna med hjälp av enbart Tetrateknik. Övningen är ett viktigt steg i arbetet med att länka samman systemen länder emellan.
Stefan Kvarnerås
Stefan Kvarnerås

– Den internationella samverkan är viktig. Sverige är ett land med flera gränser och Rakels kunder, till exempel myndigheter, länsstyrelser och kommuner, kräver en samverkan som fungerar grannländer emellan, säger Stefan Kvarnerås, verksamhetschef för Rakel vid MSB. Testet är ett stort steg framåt för att driva utvecklingen framåt.

Övningen en grund för fortsatt utveckling  

Testet ger värdefull kunskap om förutsättningar för samverkan över gränserna. Utvärderingen kommer att ligga till grund för fortsatt utveckling av gränssamverkan, både tekniskt, organisatoriskt och vad gäller metodik. Målet är att ta fram internationella riktlinjer.

– Det är viktigt att fastställa europeiska talgrupper, säger Patrik Risberg. Vi behöver en europeisk standard. Under en övning kan vi planera kommunikationen men i skarpt läge måste det finnas fördefinierade internationella talgrupper som fungerar.

Innan det finns ett färdigutvecklat gränssnitt för internationell samverkan krävs fler tester. MSB arbetar tillsammans med systemleverantören och deltar även i flera internationella samarbeten för att driva på utvecklingen av en standardiserad tjänst för kommunikation över gränser.

Fakta om pilottestet

Testet är ett samarbete mellan Cassidian, som är leverantör av Tetrasystemtekniken i både Tyskland och Sverige, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och den Tyska myndigheten BDBOS, som ansvarar för radiokommunikation för myndigheter och organisationer inom området säkerhet och krisberedskap. Dessutom  deltog polis och kustbevakning i Sverige och Tyskland.

Rakel – ett Tetrasystem

Rakelsystemet bygger på den internationella tekniska standard som kallas Tetra. Kommunikationssystem som baseras på Tetrateknik används av många länder i Europa och även i övriga världen inom verksamheter som arbetar med skydd och säkerhet. 


Läs mer om de internationella samarbeten som Rakelverksamheten deltar i
 
Kontakt:
Karin Meibrink Karin.Meibrink@msb.se