Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Information om revidering av bilagor till Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-12-19 kl. 14:50 | Uppdaterad:2015-06-10 kl. 11:40
Under 2014 påbörjades ett revideringsarbete av Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel. Två arbetsgrupper tillsattes, Blå för RAPS (räddningstjänst, ambulans, polis och SOS Alarm) och Gul för energibranschen. Syftet med revideringen var att uppdatera bilaga Blå och att slå ihop de olika bilagorna till ett mer lättläst och tillgängligt dokument. Arbetet kommer att slutföras under hösten 2015.

Arbetsgrupp Blå

Arbetsgrupp Blå fick i uppgift att se över RAPS-metodik. Detta eftersom det kommit flera finns önskemål om förändrad metodik än den som finns angivet i nationella riktlinjer för samverkan i Rakel idag.

Mycket har hänt och utvecklats sedan RAPS-talgrupperna skapats, vilket lett till ett behov av att uppdatera och beskriva en gemensam metodik för användandet av dessa.

Arbetsgruppens uppdrag:

  • Utreda vilken metodik som ska användas och ge förslag till ändring eventuella ändringar i de nationella riktlinjerna.
  • Det saknas sammanställning och uppdateringar av nytillkomna RAPS-talgrupper vilket behöver ses över och åtgärdas. Matrisen över talgrupper i Rakel behöver uppdateras och kvalitetsäkras.
  • Se över namnsättning av RAPS-talgrupper.

Gruppen fick efter skogsbranden i Västmanland 2014 i uppdrag att utifrån utvärderingen av branden bedöma om behov finns för ytterligare talgrupper för extraordinära händelser.

Arbetsgrupp Gul

MSB har fått många frågor om hur talgrupp Gul ska användas eftersom en sådan beskrivning idag saknas i riktlinjerna. En arbetsgrupp tillsattes för att beskriva metodik och arbetssätt för talgruppen. Talgruppsfamiljen Gul är tänkt för teknisk infrastruktur med Trafikverket som huvudman (ordningsman) men också för organisationer med ansvar för elförsörjning.

Arbetsgruppens uppdrag:

  • Ta fram en dokumentation med beskrivning av talgruppsfamiljen Gul och dess funktion att sammanställas i en bilaga till Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel.
  • Ta fram vilken metodik som ska användas. Predestinerade talgrupper eller rullande?
  • Definiera användare i Gul-familjens talgrupper (ledning och samverkans talgrupper)

Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer för samverkan i Rakel


Läs alla nyheter om Rakel

Läs mer om Rakel

Kontakt:
No such user