Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Hur utbildar vi i Rakel - goda exempel från Region Skåne

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-11-06 kl. 19:31
Hur utbildar man nästan 4 500 Rakelanvändare på 2 år? Och skräddarsyr utbildningen efter varje persons roll? I Region Skåne stavas framgångsfaktorerna struktur, logistik ­– och duktiga instruktörer.

Raps är inte bara en talgrupp för blåljusmyndigheter i Rakel, utan också en vackert gul växt på skånska slätter. Sambandet är ingen slump, utan förkortningen Raps i Rakelsammanhang myntades av just en hängiven samverkansgrupp – Rakel Skåne.

Region Skåne var också en av de första organisationerna att använda Rakel, och var tidiga med egna både interaktiva och lärarledda utbildningar. Carina Ekdahl-Hallqvist och Holger Baldauf var på plats på Rakeldagen 2016 för att dela med sig av sina erfarenheter av hur man framgångsrikt utbildar Rakelanvändare i stor skala.

Stor utbildningssatsning från 2010

När beslutet om Rakel var fattat och tekniken skulle upphandlas, insåg Region Skåne att de själva behövde stå för utbildningen av slutanvändarna. De skickade regionala instruktörer till Socialstyrelsens nationella Rakelutbildning, och började planera för en stor intern utbildningsinsats.

Under 4 veckor hösten 2010 gav de lärarledd hands on-utbildning till 650 slutanvändare inom ambulansvården. Det blev långa och intensiva dagar, men utbildningen var lyckad och deltagarna nöjda.

Viktiga förutsättningar för att insatsen lyckades:

 • Utbildningarna ägde rum på en central plats mitt i Skåne.
 • Deltagarna hade arbetsgivarnas medgivande att delta i utbildningen.
 • Deltagarna hade genomgått en grundläggande webbutbildning i förväg.
 • Instruktörerna förband sig att hålla minst 8 utbildningar var.
 • Utbildningsmaterialet gick att få uppläst och hade lättlästa typsnitt och färger.
 • Det fanns god tillgång till Rakelmobiler.
 • Utbildningen var uppdelad i olika delar, där varje del avslutades med ett test.

På 2 år utbildade man nästan 4 500 personer enligt denna modell. Tack vare utbildningarna och intresserade instruktörer har man i dag bättre Rakelkommunikation i Region Skåne.

Rollanpassad utbildning och 2-årig certifiering

I dag får alla Rakelanvändare i Region Skåne en gemensam interaktiv grundutbildning, men dessutom klassificeras de och får en specifik webbutbildning anpassad till sin yrkesroll. Utöver det går alla en dags lärarledd hands on-utbildning. Därefter blir man certifierad användare i 2 år. När certifieringstiden är slut går man en repetitionsutbildning.

Den rollspecifika utbildningen är kopplad till vissa funktioner i Rakel och leder till olika klassificeringar, till exempel har ambulanssjukvården klass A1. När en certifierad användare startar sin Rakelmobil framgår det i displayen vilken klassificering som krävs för att använda mobilen.

Förvarningsmallen tog 1 år

Ett viktigt och svårt arbete var att ta fram förvarningsmallen till akutmottagningarna, gemensam för alla 10 sjukhus i Skåne. Det tog 1 år, men i dag används den av alla. Mallen gör att man sparar tid och att patienterna får ett bättre mottagande när de kommer till sjukhuset.

Framgångsfaktorer i Region Skåne

Vi frågade Carina och Holger vilka framgångsfaktorer de ser för en stor och effektiv utbildningsinsats. Båda understryker hur viktigt det är att ha duktiga och engagerade instruktörer. Utöver det nämner de ett par faktorer var:

Carina Ekdahl-Hallqvist:

 • Struktur: Se till att rollfördelningen i projektet är tydlig – vem gör vad? Sätt tydliga mål på en tidslinje.
 • Logistik: Välj en central plats för den lärarledda utbildningen.

Holger Baldauf:

 • Var beredd att flytta målen: Tidsplanera och sätt mål, men var också beredd att flytta och uppdatera målen efter resans gång. En del mål gäller bara en viss tid.
 • Ha högt i tak och var ödmjuk: Även instruktörerna lär sig något varje gång. Instruktörerna kan mer, men inte allt.

Vill du veta mer?

Region Skåne delar gärna med sig av sina erfarenheter. Kontakta i så fall:

Carina Ekdahl-Hallqvist: carina.ekdahl-hallqvist@skane.se

Holger Baldauf: holger.baldauf@skane.se

Kontakt:
Gunilla Georgsson Gunilla.Georgsson@msb.se