Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Fyra parter i unikt samarbete för att möjliggöra ISI

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2015-11-17 kl. 13:08
Norge och Sverige är först i världen med att koppla ihop sina nationella Tetrasystem för att möjliggöra internationell kriskommunikation. Bakom systemen står två olika leverantörer – Airbus och Motorola – som nu samverkat i utvecklingsarbetet med att förverkliga en rad funktioner kopplade till ISI i norska Nødnett och svenska Rakelnätet.

Foto på Jaakko SaijonmaChristian Bjerrum-Niese, product manager Motorola i Köpenhamn, och Jaakko Saijonmaa, CTO Airbus i Helsingfors, tycker att samverkan är självklar och att arbetet har varit mycket positivt.

– När det gäller det norsk-svenska ISI-projektet har vi två kunder och vår ambition har hela tiden varit att leva upp till de förväntningar som finns på att vi leverantörer ska samverka, konstaterar Christian Bjerrum-Niese.

– Tillsammans bygger vi en operationellt användbar lösning för både MSB och DNK. Vi är på så sätt fyra partners med samma mål. 

Skapa kompatibla system

ISI har funnits med som en option i Tetra från start. Men det är först nu som Airbus och Motorola har fått en konkret kravspecifikation och beställning från något av de länder som valt att investera i nationella Tetranät.

– Vår stora utmaning har varit att etablera en väl genomtänkt process för utvecklingsarbetet och sedan följa den steg för steg ända in i mål, säger Jaakko Saijonmaa. Vi har lyckats bra, vi var väl förberedda när det var dags att testa.

Christian Bjerrum-Niese håller med och tillägger att det också varit en utmaning att utveckla utifrån befintlig teknologi.

 – Det finns elementär teknik inbyggd i båda systemen som vi måste förhålla oss till, saker som inte går att ändra på, konstaterar han. Men systemen ska ändå göras kompatibla med varandra.

Han menar också att kunderna generellt inte efterfrågar alltför skräddarsydda lösningar, utan hellre ser mer standardiserade lösningar för att säkerställa att de kan dra nytta av framtida produktutveckling. 

Tre testsessioner har genomförts

Foto på Christian Bjerrum-NieseBåde Airbus och Motorola fanns med på det user forum som arrangerades i Stockholm i oktober. De berättade då att MSB och DNK fått ta del av de första testresultaten tidigare i augusti.

– Jag vill påstå att vi nu har löst upp till 95 % av det som är beställt, säger Jaakko Saijonmaa. Det återstår bara några mindre saker innan vi uppfyllt alla behov. Mycket att det svåra jobbet har MSB och DNK själva bidragit med.

Totalt har tre testsessioner i labbmiljöer genomförts – först i Helsingfors, sedan i Köpenhamn och därefter på distans med ständig uppkoppling mellan leverantörerna.

– ISI har funnits som en möjlighet i Tetra i 15 år, och nu äntligen händer det, fortsätter han. Det är mycket intressant och spännande att få vara en del av genomförandet, konstaterar Christian Bjerrum-Niese. Förhoppningsvis är det fler länder i Europa som nu följer efter Norge och Sverige.

Intervju med leverantörernas representanter Jaakko Saijoinmaa, Airbus, och Christian Bjerrum-Niese, Motorola under UserForum för ISI i Stockholm.

Övre bilden: Jaakko Saijonma, CTO Airbus i Helsingfors
Undre bilden: Christian Bjerrum-Niese, product manager Motorola

Fakta om ISI

Funktioner som utvecklas i det norsk-svenska ISI-projektet:

  • Terminaler kan registreras och fungera i både Nødnett och Rakel
  • Gruppsamtal med deltagare från båda länder
  • Samtal en-till-en över landsgränsen
  • SDS (textmeddelanden) – individuella och gruppvis över landsgränsen
  • Nödanrop över landsgränsen
  • Fullständig autentisering och kryptering
  • Utgående samtal till telefonnät, oavsett land

Kommentarer från uppdragsgivarna MSB och norska DNK:

Robert Danelius, systemarkitekt hos MSB:

Vad upplever du har varit den stora utmaningen med att vara fyra parter - två leverantörer och två beställare?

– Vi är fyra parter med lite olika intressen, men i vårt arbete med ISI har vi haft ett gemensamt mål. Vi har lyckats få till ett prestigelöst arbetsklimat. Samarbetet bygger på respekt för varandras verksamheter. Det gäller att både kunna ta och ge, men aldrig glömma bort för vem och vad man arbetar.

Vad återstår nu att lösa för att kravspecen och beställningen från MSB och DNK ska vara komplett?

– Vi går nu in i en testfas där vi kopplar samman MSB:s och DNK:s testmiljöer. Rakel har redan rätt mjukvaruversion för ISI i det skarpa nätet, så vi förväntar inga problem när vi kopplar samman våra nät. Men det är alltid viktigt att genomföra grundliga tester för att minimera de redan låga riskerna. Vi behöver också verifiera att den transmissionslösning vi valt svarar upp mot våra krav. Innan driftöverlämnandet ska vi också säkerställa att alla nödvändiga rutiner och avtal finns på plats.

Michel Duits, systemarkitekt hos DNK:

Hur tycker du att samverkan har fungerat mellan de två leverantörer som är involverade i det tekniska utvecklingsarbetet kring ISI?

– Efter lite problem i starten så har samarbetet fungerat bra, bland annat genom god planering av leverantörstesterna.

Ni har fått testresultat presenterade – hur har ni tagit emot dem? Är du nöjd så långt?

– Resultaten följer det avtal som finns mellan partnerna från 2011. Det har dock varit några förseningar, och MSB och DNK har själva behövt tillföra några delar som vi hade förväntat oss skulle ingå i leveransen från leverantörerna.

Text och foto: Katarina Averås

Kontakt:
Anita Galin Anita.Galin@msb.se