Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Frågor och svar om störningar i Rakel den 2 februari

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-02-08 kl. 14:54
Tisdagen den 2 februari rapporterades störningar i Rakelkommunikationen i Västra Götaland och Halland. Här är svar på vanliga frågor.

Vad var det som hände?

Tisdagen den 2 februari rapporterades störningar i Rakelkommunikationen i Västra Götaland och Halland. MSB arbetade tillsammans med drift- och systemleverantörer med felsökning för att åtgärda störningarna. Störningarna berodde på en planerad uppgradering av systemet. De berörda kunderna har informerats om uppgraderingarna i förväg. Tidigare uppgraderingar på andra platser i landet har fungerat bra.

När hände det?

Störningarna började natten mellan den 1 och 2 februari. Störningarna var avhjälpta vid 13-tiden den 2 februari.

Var hände det?

Västra Götaland och delar av Halland.

Vilka var drabbade?

Samtliga användarorganisationer i Västra Götaland och Halland. Normalt är det ca 5000-6000 abonnenter i området. Vid 10-tiden den 2 februari var cirka 3000-4000 abonnenter påverkade.

Varför hände det?

Störningarna inträffade i samband med en uppgradering. Det görs regelbundna uppgraderingar av systemet. Samma typ av uppgradering har gjorts på andra platser utan störningar. Vid just denna uppgradering blev det kapacitetsbrist på grund av att för många abonnenter skulle registreras samtidigt i systemet, vilket ledde till överbelastning.

Vad gör MSB för att förhindra att något liknande händer igen?

MSB ökar kapaciteten i det aktuella området samt säkerställer nu att inte samma typ av problem kan uppstå i andra områden i samband med uppgraderingar.

Under tiden vi säkerställer kapaciteten pausar vi planerade uppgraderingar tills vidare. Vi har kontakt med berörda användarorganisationer.

Med erfarenhet av de inträffade störningarna finns nu rutiner för snabb och direkt felavhjälpning om samma typ av kapacitetsbrist skulle uppstå. Systemleverantören har dessutom identifierat förbättringar i mjukvaran vilket också minimerar risken för liknande störningar.

Vad gör användarorganisationerna vid störningar i Rakelsystemet?

Användarorganisationer rapporterar störningar i kommunikationen via Rakel kundstöd. Användarorganisationerna har själva beredskap och reservfunktioner för att hantera kommunikationsbortfall i Rakel och kommunicerar reservplaner själva inom egen organisation. Det finns ett inbyggt reservsystem i Rakelsystemet som heter Direktmod, det vill säga att man kommunicerar med Rakelmobilen som en jaktradio/Walkie Talkie. Det har dock begränsad räckvidd och funktionalitet.

Hur allvarliga var störningarna?

Det är allvarligt och det är mycket viktigt att arbeta med felsökning för att få Rakel att fungera igen. Det finns alltid risker vid underhåll och uppgraderingar och MSB kommunicerar löpande med användarorganisationerna under arbetet med felavhjälpning.

Hur informerar MSB om planerat underhåll och störningar?

MSB informerar rutinmässigt allt planerat underhåll samt driftsstörningar i WIS, webbaserat informationssystem. Endast Rakels användarorganisationer får tillgång till den informationen av säkerhetsskäl.

Webbaserat informationssystem (WIS): https://www.msb.se/rakel/driftinformation

Vid vädervarningar finns särskilda rutiner för driftsinformation:  https://www.msb.se/rakel/vadervarningar

Vad var konsekvenserna för användarna?

Det var svårt att upprätta talförbindelse och sända och ta emot status- och textmeddelanden. Även positioneringstjänsten hade störningar. MSB hänvisar i övrigt till användarorganisationerna för frågor om hur deras verksamhet har påverkats.

Är Rakel driftsäkert?

Ja, Rakel är byggt särskilt för att klara krissituationer och störningar. Det är ett stabilt och pålitligt system.
Det är nödvändigt med systemuppgraderingar, de är välplanerade och risker analyseras och minimeras.

Användarna är informerade i förväg för att kunna förbereda sig för eventuella störningar.

Läs mer om Rakels tillförlitlighet och säkerhet: https://www.msb.se/rakel/tillforlitlighet

Kontakt:
Gunilla Georgsson Gunilla.Georgsson@msb.se