Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Första regelbundna samverkanskonferensen på nationell nivå genomförd helt via Rakel

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2014-11-14 kl. 08:53
Onsdag den 12 november genomförde enheten för samordning för första gången den regelbundna nationella samverkanskonferensenmed Rakel som enda sambandsmedel. Genomförandet blev en framgång och ett 30-tal aktörer på regional och central nivå deltog under konferensen.

MSB har tidigare genomfört ett antal sambandtest i Rakel parallellt med ordinarie telefonmöten samt genomfört samverkanskonferenser via Rakel i samband med övningar.

Det är roligt att få en bekräftelse på att samverkanskonferenser i Rakel fungerar bra på nationell nivå, säger Anna Nyman, chef enheten för samordning vid MSB.

Vi hoppas att genom denna typ av samverkan i vardagen kunna bidra till att höja förmågan att använda Rakel vid akuta händelser. Genomförandet av den regelbundna samverkanskonferensen i Rakel, och tidigare genomförda sambandstester, har också bidragit till att vi har identifierat vissa utvecklingsbehov avseende förutsättningarna för samverkan i Rakel. Vi har även identifierat en del metodmässiga lärdomar som vi tar med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet av vårt stöd till samordning. Nu kommer vi se över hur användningen av Rakel vid de regelbundna samverkanskonferenserna ska se ut framöver. Vår ambition är att fortsätta stärka förmågan till samverkan i Rakel, fortsätter Anna Nyman.

Syftet är att skapa ett forum

Syftet med de regelbundna samverkanskonferenserna på nationell nivå är att skapa ett forum för informationsutbyte som kan utgöra grunden för en samlad nationell lägesbild, och även bidra till de medverkande aktörernas egna lägesbilder. Ytterligare ett angeläget syfte är att utveckla och upprätthålla en god samverkansförmåga hos aktörerna i krishanteringssystemet.

Det egna ansvaret att både dela och söka information är viktiga principer när vi jobbar tillsammans i aktörsgemensamma forum. Vårt mål är att samverkanskonferenserna ska vara kortfattade, effektiva och att relevant information redovisas. Vi upplever också att de regelbundna samverkanskonferenserna sänker tröskeln för att dryfta frågor i en större krets. De utgör därför ett viktigt forum för att dela information som en grund för en nationell lägesbild men också för att pröva nya lösningar för den aktörsgemensamma samverkan, säger Anna Nyman.

Genomförs varje onsdag

De regelbundna samverkanskonferenserna på nationell nivå genomförs varje onsdag klockan 14.00. Till dessa bjuds länsstyrelser, myndigheter med tjänsteman i beredskap (TiB), samt en handfull andra aktörer in, totalt ett 40-tal organisationer. På konferenserna har SMHI, Svenska Kraftnät, Post- och Telestyrelsen, Trafikverket, MSB och Krisinformation.se fasta rapporteringspunkter för att rapportera om läget i landet utifrån respektive myndighets ansvarsområde. Övriga deltagare rapporterar vid behov händelser som är aktuella.

Kontakt:
Andreas Bergman Andreas.Bergman@msb.se