Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

RIB 2012 Nyheter: LUPP

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2011-12-21 kl. 14:10
LUPP, som kommer i en ny version i programpaketet RIB 2012, är ett program för ledning och uppföljning av insatser. Programmet syftar till att ge överblick och leverera underlag för beslut i det fortlöpande räddningsarbetet samt utgöra underlag för dokumentation, utvärderingar och utredningar.
I RIB ingår flera system: LUPP och Insatsstöd, avsedda för ledning och uppföljning av insatser samt WIS för informationsdelning inom och mellan organisationer. Ett av målen med utvecklingen av RIB 2012 var att uppgradera LUPP och skapa en helhet mellan Insatsstöd, LUPP och WIS så att de ska kunna kommunicera med varandra och fungera som ett sammanhängande system. I ett första steg mot detta har vi tagit styrkorna och fördelarna ifrån Insatsstöd och slagit samman med LUPP. Utöver detta har vi även skapat möjlighet för andra applikationer att kommunicera med LUPP för att hämta och lämna data. Möjligheten att skicka information från LUPP till WIS kommer att införas när WIS 2.0 lanseras.
  
Den nya versionen innebär både en teknisk uppdatering såväl som en uppfräschning av funktioner och utseende. I samband med detta har delar i LUPP rensats bort och andra delar har tagit en tillfällig paus och kommer att återinföras i en kommande version av programmet.
De delar som finns i LUPP 6.0 är nu Dagbok, Verksamhetsöversikt och Statustablå.
 
Så småningom kommer Insatsstöd att fasas ut och försvinna, det sker dock först när det operativa gränssnittet för LUPP tagits fram (motsvarigheten till operativa läget i Insatsstöd).
 
Lägeskartan är inte längre inbyggd i LUPP. Den har nu ersatts av det nya programmet RIB Karta. Detta innebär att information från LUPP, så som positioner för insatser och enheter, visas i RIB Karta på ett sätt så att de två programmen känns som ett och samma program. Mer om RIB Karta kan du läsa i nästa nyhetsinlägg.
 
LUPP är ett delsystem inom räddningstjänstens och andra organisationers totala datorstöd. Behovet av datautbyte med andra system är därför stort. På grund av detta har möjligheterna att dela information med andra system utökats. Genom att använda LUPP API (Application Programming Interface) kan leverantörer av andra system kommunicera med LUPP för att skicka in och hämta ut information. Exempelvis finns möjlighet att hämta data till insatsrapporteringssystem. Ett system som inom en snar framtid kan ta emot information från LUPP är WIS 2.0.
 
För att komma igång med LUPP 6.0 och RIB Karta 1.0 rekommenderar vi följande arbetsgång: installera först på en eller några lokala datorer och satsa lite tid på att utforska och öva. Till våren kommer LUPP 6.1 med ytterligare funktionalitet, exempelvis arkiveringsfunktion (att kunna spara undan gamla insatser så att de kan läsas in i LUPP vid ett senare tillfälle). När LUPP 6.1 levererats så görs en fullständig installation i organisationen där arkivering med fördel ingår från början.
 
Har du frågor eller synpunkter är du, som alltid, välkommen att kontakta RIB Support på rib@msb.se eller på telefon 010-240 55 30.
 
I nästa nyhetsinlägg kan du läsa viktig information om nyheter i regelverket IMDG inför årsskiftet.
 
Kontakt: rib@msb.se