Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ny forskning: Motståndskraftigt civilt försvar vid gråzonshot

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-02-12 kl. 11:16
Hur ska civilt försvar bidra till att bygga ett samhälle som är motståndskraftigt mot gråzonshot* mot befolkningen, samhällsviktig verksamhet och samhällets värden? I ett nystartat forskningsprojekt vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, ska en forskargrupp närmare studera det civila försvaret mot gråzonshot.

Projektet ska bidra till en stärkt förmåga hos det civila försvarets samlade aktörer att identifiera och förstå vår tids utmaningar och hot, liksom förutsättningar för att bemöta dessa.

Forskningsprojektet behandlar viktiga frågeställningar som vi behöver belysa grundligt i utvecklingsverksamheten kopplat till civilt försvar, säger Jassin Alm, handläggare på avdelningen för utveckling av beredskap på MSB.

Projektgruppen utgår ifrån tre perspektiv: Förståelse av hotbild, Försvarsvilja samt Försörjningsförmåga.

Förståelse av hotbild
En fördjupad förståelse av gråzonens olika hotbilder är en förutsättning för att kunna bemöta komplexa och otydliga händelseutvecklingar.

Försvarsvilja
För att motverka en motståndares syften och säkerställa de viktiga samhällssystemens funktion behövs också ett folkligt engagemang, en försvarsvilja. Allmänhetens försvarsvilja skiljer sig troligen åt mellan en öppen militär konflikt och en gråzonssituation. Likväl kan försvarsviljan förväntas vara avgörande även i ett gråzonsläge för att de åtgärder som behövs ska genomföras av organisationer, företag och medborgare.

Försörjningsförmåga
Ett motståndskraftigt samhälle måste slutligen också klara av att upprätthålla en tillräcklig försörjningsförmåga i olika lägen, från fred till gråzon och krig.

Projektansvarig forskare: Daniel Jonsson, FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

MSB finansierar projektet med cirka 10 miljoner kronor under perioden 2018 till och med 2022.

*Gråzonshot - Otydliga, odefinierade och ofta oförutsägbara hot, som riktas mot hela eller delar av samhället, som kan vara iscensatta av annan stat. Det tillhör inte normalbilden i fredstider men landet behöver heller inte befinna sig i krig. Landet befinner sig då i en så kallad gråzonssituation.

Kontakt: Johan Berglund, johan.berglund@msb.se