Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Ny forskning: Civilt försvar med nya förutsättningar

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-02-12 kl. 11:15
Hur ser förutsättningarna ut för staten att utforma ett ändamålsenligt civilt försvar? Denna fråga är i fokus i ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet. Forskningen är angelägen då existerande forskning är daterad och uppvisar viktiga kunskapsluckor samtidigt som samhällsutveckling och grunden för politikutformning väsentligt har förändrats under senare år. 

Projektet fokuserar på hur förutsättningarna för det civila försvaret har påverkats av centrala förändringsprocesser i samhället. Förändringsprocesser återfinns framförallt inom tre olika områden, som också utgör analysnivåer i projektet; medborgarnivå, förvaltningsnivå och internationell nivå.

Medborgarnivån aktualiserar frågor om legitimitet, fragmentering och samhällssammanhållning. Med samhällssammanhållning avses invånarnas vilja att bidra till samhällssäkerheten samt deras tilltro till offentliga institutioner och det offentligas möjligheter att upprätthålla demokratiska fri- och rättigheter.

Förvaltningsnivån fokuserar på fenomen som decentralisering och privatisering, vilka har bäring på frågor om organisering, styrning och implementering av operativ verksamhet.  

Internationella nivån tar sin utgångspunkt i frågan om hur statens bi- och multilaterala interaktion med andra länder och i internationella fora inverkar på statens beslutskapacitet, handlingsutrymme och organisering.

Projektets genomförande bygger på att vetenskapligt förankrad forskning utförs i kombination med löpande interaktion med politiker och tjänstemän.

Projektansvarig forskare: Rikard Bengtsson, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

MSB finansierar projektet med cirka 8 miljoner kronor under perioden 2018-2022.

Kontakt: Johan Berglund, johan.berglund@msb.se