Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Vad gäller för transport genom svenska tunnlar?

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2011-11-02 kl. 15:02
Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet som har varit i media gällande bestämmelser för transport genom tunnlar, vill MSB lämna ytterligare information om gällande bestämmelser.
Det finns gällande lokala trafikföreskrifter med förbud för transport av farligt gods för flertalet långa tunnlar i Sverige. Däremot saknas idag sådan skyltning som EU:s regelverk kräver. En följd av detta är att det råder en osäkerhet om den som bryter mot de lokala trafikföreskrifterna kan dömas för brott mot föreskrifterna. MSB vill betona att där trafikföreskrifter finns så gäller dessa, och en förare av ett farligt godsfordon kan inte garanteras straffrihet om man bryter mot bestämmelserna.

Bakgrund

Från och med 1 januari 2010 gäller nya bestämmelser för transport av farligt gods genom vägtunnlar. De nya bestämmelserna kom in i ADR redan 2007, men genom en övergångsbestämmelse gavs länderna tid fram till 2010 att genomföra bestämmelserna.
 
I skrivande stund har dock inte bestämmelserna för transport av farligt gods genom tunnlar genomförts i Sverige. ADR ställer bland annat krav på att vägmärken och trafiksignaler, som är avsedda att förbjuda passage i vägtunnlar för fordon som transporterar farligt gods, ska sättas upp på en plats där det är möjligt att välja alternativa vägar. Då en tunnel är belagd med restriktioner, eller då alternativa vägar föreskrivs, ska vägmärken sättas upp med tilläggstavlor.
 
För att tunnlarna ska kunna märkas ut på det sätt ADR kräver behövs det en ändring i Vägmärkesförordningen. MSB har inte mandat att genomföra en sådan ändring varför Räddningsverket (numera MSB) våren 2006 första gången informerade de myndigheter som berördes om de kommande bestämmelserna.
 
Det är Transportstyrelsen som under Näringsdepartementet ansvarar för att föreslå ändringar i bland andra Vägmärkesförordningen. Ett reviderat förslag till ändring i Vägmärkesförordningen, Trafikförordningen och förordningen om vägtrafikdefinitioner, är nu ute på remiss och svar ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 9 november 2011.

Lokala trafikföreskrifter

I dagsläget är det Stockholm och Göteborg som har restriktioner för transport genom tunnlar, och det är länsstyrelserna som genom lokala trafikföreskrifter har fattat beslut om vilken omfattning restriktionerna ska ha.
 
Eftersom bestämmelserna i ADR anger att tunnlarna ska förses med vägmärken och tilläggstavlor, och dessa för närvarande inte finns uppsatta vid de svenska tunnlarna (6 i Stockholm och 3 i Göteborg) har MSB fått en hel del samtal av förare som uppfattar detta som att det är fritt att köra igenom tunnlarna.
Då det finns en lokal trafikföreskrift som anger en viss restriktion gäller den och ska också följas. Men eftersom det idag saknas sådan skyltning som EU:s regelverk (EU-direktiv 2008/68/EG) kräver råder en osäkerhet om den som bryter mot de lokala trafikföreskrifterna kan dömas för brott mot föreskrifterna. Vad som slutligt gäller i frågan om straffbarhet kan dock endast prövas av domstol i samband med åtal om brott mot föreskrifterna.
 
MSB vill understryka vikten av att de restriktioner som har beslutats om för tunnlarna respekteras och följs oavsett att det råder en viss osäkerhet om det går att döma en förare för brott. En transportör har skyldighet att ta reda på vad som gäller för transport på de vägar (inklusive tunnlar eller andra strukturer) som kommer att trafikeras. Restriktionerna har beslutats av säkerhetsskäl, både för omgivningens och för förarens säkerhet.
 
Vidare vill MSB informera om att en stor del av de vägar som angränsar till tunnlarna i Stockholm och Göteborg också har restriktioner för transport av farligt gods. Detta innebär att även om en förare inte skulle straffas för transport genom en av dessa tunnlar kan straff utdömas för transport på den väg som leder till och/eller från tunneln.
 
Kontakt:
Katarina Ström Katarina.Strom@msb.se