Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Skärpta krav för generatorer, värmesystem och annan bränsledriven utrustning från 1 juli 2013

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2013-06-24 kl. 15:30
För att öka säkerheten och minska riskerna för olyckor skärps kraven från halvårsskiftet. Bestämmelserna för transport av farligt gods omfattar även maskiner och utrustning som innehåller till exempel bensin eller diesel.

Från och med den 1 juli 2013 skärps kraven för maskiner och utrustning som innehåller flytande bränsle över vissa mängder (se särbestämmelse 363 i kapitel 3.3) i bränslebehållare för att öka säkerheten och minska riskerna för olyckor. Bestämmelserna innebär att t.ex. generatorer, värmesystem och kompressorer kan omfattas av krav om de innehåller bensin, diesel, fotogen, petroleumprodukter, petroleumdestillat, flygfotogen för turbinmotor eller etanol- och bensinblandning (E85).

 

Transport av farligt gods

 

Följande krav ställs vid transport av maskiner och utrustning med bränsle:

 • Inneslutningen (en eller flera bränslebehållare) ska överensstämma med tillverkningskrav i landet där den tillverkas (maskindirektivet 2006/42/EG),
 • Ventiler och öppningar (t.ex. för avluftning) ska vara stängda under transport,
 • Maskinen eller utrustningen ska vara orienterad på ett sätt som förhindrar oavsiktligt utsläpp av bränslet,
 • Maskinen eller utrustningen ska vara lastsäkrad genom lämpliga åtgärder under transport för att förhindra all förskjutning som skulle kunna ändra orienteringen eller orsaka att maskinen eller utrustningen blir skadad,
 • Märkning och Skyltar brandfarliga vätskordokumentation:
 • - När inneslutningen har en volym över 60 liter men högst 450 liter ska maskinen eller utrustningen utvändigt på en sida förses med etikett nr. 3 (10 cm x 10 cm).
 • - När inneslutningen har en volym på över 450 liter men högst 1500 liter ska maskinen eller utrustningen utvändigt på alla fyra sidor förses med etikett nr. 3 (10 cm x 10 cm).
 • - När inneslutningen har en volym över 1500 liter ska maskinen eller utrustningen utvändigt på alla fyra sidor förses med storetikett nr. 3 (25 cm x 25 cm). Dessutom gäller krav på transportdokumentation.

 

 

Etikett nr 3: brandfarliga vätskor.

 

Det finns en bestämmelse som anger att maskiner och utrustning som innehåller flytande bränslen och som tillverkats före den 1 juli 2013 men som inte uppfyller tillverkningskraven (maskindirektivet), får användas även i fortsättningen, se 1.6.1.27.

 

För fordon och andra transportmedel finns fortfarande undantag från bestämmelserna när det gäller det bränsle som är till för fordonets eller transportmedlets framdrift. Den totala volymen av de fasta tankarna får inte överstiga 1500 liter per transportenhet. Läs mer i 1.1.3.3 för att läsa om undantaget i sin helhet.

 

Tranportdokument, exempel enligt särbestämmelse 363 i kapitel 3.3

Exempel på transportdokument enligt särbestämmelse 363 i kapitel 3.3. 

Lista över maskiner och utrustning som omfattas av ADR/RID

Transport av maskiner och utrustning som innehåller farliga ämnen är många fall helt undantagna från bestämmelserna om transport av farligt gods på väg (ADR) och järnväg (RID). Undantaget lyder:

Bestämmelserna i ADR/RID gäller inte för transport av maskiner eller utrustning som inte närmare anges i ADR/RID och som i sin konstruktion eller driftsutrustning innehåller farligt gods, under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden...," (se 1.1.3.1 (b))

Det finns däremot maskiner och utrustning som anges specifikt i ADR/RID och dessa omfattas av bestämmelserna, t.ex. transformatorer och kondensatorer med PCB, litiumbatterier i utrustning samt maskiner och utrustning som innehåller flytande bränsle.

 

Maskiner och utrustning som anges nedan, omfattas av bestämmelser i ADR/RID och får därmed inte transporteras under undantaget i 1.1.3.1 (b):

 

 • Flytande bränsle med bensin (UN 1203), diesel (UN 1202), fotogen (UN 1223), petroleumprodukter (UN 1268), petroleumdestillat (UN 1268), flygfotogen för turbinmotor (UN 1863) eller etanol- och bensinblandning, t.ex. E85 (UN 3475) i inneslutningar (bränslebehållare) i maskiner och utrustning ska transporteras enligt särbestämmelse 363 om mängden överstiger s.k. begränsad mängd (LQ).
 • LQ är för: UN 1202=5 liter, UN 1203=1 liter, UN 1223=5 liter, UN 1268=0,5-5 liter (beror på flampunkt), UN 1863=0,5-5 liter (beror på flampunkt), UN 3475=1 liter.
 • Väte i ett metallhydridlagringssystem i utrustning. Transporteras enligt relevanta bestämmelserna för UN 3468,
 • Utrustning som innehåller PCB etc. Transporteras enligt relevanta bestämmelser för UN 2315, 3151, 3152 eller UN 3432,
 • Litiumbatterier i utrustning. Transporteras enligt relevanta bestämmelser för UN 3091 eller UN 3481,
 • Livräddningsutrustning. Transporteras enligt relevanta bestämmelser för UN 2990 eller UN 3072,
 • Brandsläckare. Transporteras enligt relevanta bestämmelser för UN 1044,
 • Syregeneratorer. Transporteras enligt relevanta bestämmelser för UN 3356,
 • Kylmaskiner. Transporteras enligt relevanta bestämmelser för UN 2857 eller UN 3358,
 • Bränslecellsbehållare i utrustning. Transporteras enligt relevanta bestämmelser för UN 3473, 3476, 3477, 3478 eller UN 3479,
 • Medicinsk utrustning som förorenats med eller som innehåller smittförande ämnen. Transporteras enligt relevanta bestämmelser för UN 2814 eller UN 2900. (Medicinsk utrustning som förorenats med eller innehåller farligt gods som hör till någon av de ovanstående punkter, ska transporteras enligt relevanta bestämmelser för denna typ av farligt gods.)

En säkerhetsrådgivare för farligt gods bör kontaktas om någon av ovanstående maskiner eller utrustningar ska transporteras. 

Mer information

Enheten för farliga ämnen, farligt gods, telefon 0771-240 240

 

Kontakt:
Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie.Eriksson@msb.se