Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2012-03-30 kl. 16:08
Den 19-23 mars 2012 hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett s.k. Joint-möte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN).
De beslut som fattades vid mötet är vägledande eftersom mötet är ett harmoniseringsmöte mellan RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road). De formella besluten fattas sedan vid de möten som hålls för respektive transportslag.

Sverige presenterade två egna förslag. Det ena var ett förslag om att nya tankar som tillverkas och är avsedda att användas för transport av farligt gods i vätskeform måste vara indelade i tankfack med en maximal volym på 15 000 liter. Synpunkter för och mot förslaget framfördes på mötet. Resultatet av diskussionerna blev en rekommendation från Joint-mötet till ansvarigt standardiseringsorgan att ta detta förslag i beaktande vid revideringen av berörd standard.

Det andra svenska förslaget gällde samlastning av ammoniumnitrat emulsion med explosiva ämnen. Mötet var positivt till förslaget men då bestämmelserna härrör från FN-rekommendationerna bör förslaget först tas på möte under FN:s subkommitté (UN Sub-committee of experts on the transport of dangerous goods). Sverige hade även en alternativ lösning på en text för bestämmelserna om undantag för transport av klass 7.

För att göra det möjligt att transportera trasiga litiumbatterier beslutade mötet efter en lång diskussion att införa en tillfällig bestämmelse som gäller till dess att man kommit överens på FN-nivå om vilka bestämmelser som ska gälla. Mötet ägnade också mycket tid åt att diskutera transport av förpackningsavfall, tömt ej rengjort, som ökat i omfattning på grund av det nya avfallsdirektivet.
 
I dag hamnar i vissa fall detta avfall utanför bestämmelserna som gäller för tömda ej rengjorda förpackningar som ska återfyllas och använda förpackningar som rengjorts och därmed betraktas som farligt gods.

Ett 20-tal officiella förslag fanns på Joint-mötets dagordning och därtill kom 45 stycken INF-papper.
 
En officiell rapport från mötet (med beteckningen ECE/TRANS/WP.15/AC.1/126) som i korthet beskriver resultatet från diskussionerna kring respektive föreslag, presenteras på FN:s webbplats om några veckor:
 
 
Nästa möte äger rum den 17-21 september 2012 i Genève.
 
 
 
 
 
Kontakt: