Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2009-01-16 kl. 15:06
Den 16 februari 2009 träder nya föreskrifter om transport av farligt gods – ADR-S och RID-S – i kraft. Nu gällande föreskrifter SRVFS 2006:7 och SRVFS 2006:8 får tillämpas till och med 30 juni 2009.
Den 16 februari 2009 träder följande föreskrifter i kraft
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBSF 2009:3) om transport av  farligt gods på järnväg (RID-S) i kraft.
I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och bilaga B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har gjorts i bestämmelserna som endast gäller för inrikes transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S.
 
I ADR-S har följande större ändringar gjorts i bilaga S jämfört med tidigare utgåva
  • Texten om lastplan i del 11 har förtydligats.
  • I avsnitt 13.2.3 och 15.2.2 har utbildningskraven ändrats något. En hänvisning görs nu till hela kapitel 1.3 och avsnitt 8.2.1 om utbildning, istället för en hänvisning till en enda paragraf.
  • I kapitel 18.4 anges samtliga multilaterala avtal som var giltiga den 31 december 2008. För att komma åt avtalen i fulltext, hänvisas till MSB:s eller Förenta Nationernas webbplatser.
 
I RID-S har följande ändringar gjorts i bilaga S jämfört med tidigare utgåva
  • I kapitel 18.2 anges samtliga multilaterala avtal som var giltiga den 31 december 2008. För att komma åt avtalen i fulltext hänvisas till MSB:s eller OTIF:s webbplatser.
  • Förslaget om nya riktlinjer för lastsäkring i samband med kombitrafik, vilket fanns med i remissutgåvan, har strukits i de beslutade föreskrifterna.
Hela RID-S MSB 2009:3 publiceras under vecka 5.
 
Utförligare beskrivning av nyheterna kommer att presenteras under våren.

Beställ tryckta exemplar

De tryckta utgåvorna kan beställas hos:
Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm
Telefon: 08-690 91 90
Fax: 08-690 91 91
order.fritzes@nj.se
 
www.fritzes.se

Kontakt:
Josefine Gullö Josefine.Gullo@msb.se