Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2011-01-14 kl. 10:00
Från 15 februari 2011 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods – ADR-S och RID-S. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2009:2 och MSBFS 2009:3 får tillämpas till och med 30 juni 2011.
 Den 15 februari 2011 träder följande föreskrifter i kraft:
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), och
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBSF 2011:2) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)
I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S.
 

I bilaga S i ADR-S har följande större ändringar gjorts jämfört med tidigare utgåva:

 • I den nya utgåvan anges tillämpningsområdet för de olika bestämmelserna i bilaga S i inledningen till respektive del eller kapitel. Detta angavs tidigare i föreskrifternas inledande paragrafdel.
 • I och med att Bilprovningens monopol försvinner och självständiga organ får utföra ADR-kontroll av fordon, har avsnitt 10.1.4 reviderats.
 • Bestämmelser om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) har införts i del 17.
 • I kapitel 18.4 anges de multilaterala avtal som var giltiga den 31 december 2010. För att komma åt avtalen i fulltext och för att se de avtal som skrivs på fr.o.m. 1 januari 2011, hänvisas till MSB:s eller FN:s webbplatser.
 • I del 20 har nya bestämmelser om utbildning av förare som transporterar farligt gods införts.
 • De övriga bestämmelser som tidigare fanns i del 20 har flyttats till del 21. I kapitel 21.3 har bestämmelser införts om hur länge dokumentationen för utbildning enligt kapitel 1.3 ska förvaras.
 

I bilaga S i RID-S har följande större ändringar gjorts jämfört med tidigare utgåva:

 • I den nya utgåvan anges tillämpningsområdet för de olika bestämmelserna i bilaga S i inledningen till respektive del eller kapitel. Detta angavs tidigare i föreskrifternas inledande paragrafdel.
 • Bestämmelser om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) har införts i del 17.
 • I kapitel 18.2 anges de multilaterala avtal som var giltiga den 31 december 2010. För att se avtalen i fulltext och för att se de avtal som skrivs på fr.o.m. 1 januari 2011, hänvisas till MSB:s eller OTIF:s webbplatser.
 • I kapitel 20.3 har bestämmelser införts om hur länge dokumentationen för utbildning enligt kapitel 1.3 ska förvaras.
 
Utförligare beskrivning av övriga nyheter i ADR-S och RID-S kommer att presenteras i ett nyhetsbrev under våren 2011. Tills vidare går det att läsa om de större ändringarna i konsekvensutredningen.

Beställ tryckta exemplar

De tryckta utgåvorna kan beställas hos:
Norstedts Juridik AB/Fritzes
106 47 Stockholm
Telefon: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 91
 
Beställ MSBFS

Kontakt:
Josefine Gullö Josefine.Gullo@msb.se