Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

MSB arbetar för säkra transporter av farligt gods

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2013-07-10 kl. 13:25
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. MSB arbetar för att minska riskerna för olyckor med farligt gods-transporter på väg och järnväg.

I vår vardag använder vi ämnen och föremål som, om de hanteras fel, kan orsaka olyckor och allvarliga skador. Det gäller till exempel drivmedel, som bensin och diesel, och kemikalier för industrin.

 

Samhället är beroende av dessa ämnen och därför finns regler för att transporterna ska ske på ett så säkert sätt som möjligt. Alla typer av transporter av farligt gods som sker på land, sjö eller i luften ska följa reglerna om transport av farligt gods.


Arbetet med reglering av transporter av farligt gods har som mål att ge säkra transporter. Det gäller att minska riskerna för att en olycka kan ske, samt minska konsekvenserna om en olycka sker.


MSB är transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg. I den rollen arbetar MSB inom många olika områden för att skapa goda förutsättningar för säkra transporter av farligt gods på land. MSB har bemyndigande att utfärda föreskrifter och ansvarar för utveckling och administration av lagstiftningen som gäller för transport av farligt gods på väg och järnväg.


Transport av farligt gods i Sverige på väg och järnväg regleras i föreskrifterna ADR-S respektive RID-S.

Transport av farligt gods - Väg och järnväg 2013/2014

Broschyren informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg, och ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

 

 

Andra myndigheters ansvar för transport av farligt gods

Det är olika aktörer inblandade vid transporter av farligt gods och flera myndigheter har ansvar för att transporterna ska vara säkra.

 

Läs mer om andra myndigheters ansvar

 

Läs mer om MSB:s arbete med farligt gods

FAKTA

Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Till exempel kan farligt gods ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigarettändare, svavelsyra, arsenik, radioaktiva ämnen, fyrverkerier och sprayburkar.
 

Lagar och regler
Transport av farligt gods på väg och järnväg regleras av lagen (2006:263) och förordningen

(2006:311) om transport av farligt gods samt av föreskrifterna som MSB utfärdat i ADR-S respektive RID-S. ADR-S och RID-S omfattar alla delar av transporten, från bestämmelser om ansvar, klassificering och förpackning, till märkning, utbildning och utrustning. Transportstyrelsen ansvarar för motsvarande föreskrifter avseende sjö- och lufttransporter.

 

 

RID-S
Benämningen på föreskrifterna som i Sverige gäller för transport av farligt gods på järnväg. Föreskrifterna innehåller både internationella och nationella bestämmelser. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan.

 

ADR-S
Benämningen på föreskrifterna som gäller i Sverige för transport av farligt gods på väg och i terräng. Föreskrifterna innehåller både internationella och nationella bestämmelser.. Bokstaven ”S” står för den svenska utgåvan.

 

Kontakt:
Ann-Sofie Eriksson Ann-Sofie.Eriksson@msb.se