Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Krav i ADR/ADR-S beträffande tillsatsbroms vid transport av farligt gods

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2010-02-26 kl. 11:12
Motorfordon som transporterar farligt gods ska normalt sett vara utrustade med tillsatsbroms. Det finns dock lite olika typer av krav beroende på vilken totalvikt motorfordonet har, samt även om det går i internationell trafik eller endast går inom Sverige.

Allmänt

Vid internationell transport av farligt gods samt vid nationell transport av farligt gods i Sverige, måste bestämmelserna i bilagorna A och B i ADR/ADR-S följas. För nationella transporter som endast utförs i Sverige finns det dock vissa möjligheter till undantag. Dessa anges i den nationella bilagan i ADR-S, bilaga S.
 

Krav på tillsatsbroms för motorfordon

Alla motorfordon med en totalvikt över 16 ton, samt alla motorfordon som är godkända att dra släpvagn med totalvikt över 10 ton, som tillhör kategorierna EX/III, FL-, OX- och AT-fordon ska uppfylla bestämmelserna i tabellen i 9.2.1 beträffande tillsatsbroms.  Tillsatsbromssystemet ska vara av typ IIA*) och kravet gäller oavsett vilket datum motorfordonet har registrerats. 

Krav på tillsatsbroms för motorfordon vid nationella transporter i Sverige

I avsnitt 10.1.5 i bilaga S, anges krav på att vissa kategorier av motorfordon ska vara utrustade med tillsatsbroms. Kravet omfattar tankfordon, fordon med avmonterbara tankar eller batterifordon med en volym över 1000 liter, fordon med tankcontainrar med en volym över 3000 liter samt EX/III-fordon (viss typ av fordon avsett för transport av explosivämnen).

Om de ovan nämnda fordonskategorierna omfattas av kravet på tillsatsbroms i avsnitt 10.1.5 beror på när de är registrerade. Följande gäller:
  • Motorfordon registrerade efter den 30 juni 1997 med en totalvikt över 16 ton ska ha tillsatsbroms.
  • Motorfordon registrerade efter den 30 juni 1997 som är godkända för att dra släpvagn med totalvikt över 10 ton ska ha tillsatsbroms.
Således finns det inget krav på tillsatsbroms för några fordon som har registrerats före den 1 juli 1997 vid transport som sker enligt Bilaga S.

Följande krav ställs på tillsatsbromsen

Tillsatsbromsen ska uppfylla ändamålsenliga bestämmelser i 9.2.3.1 och i 9.2.4.6 i ADR-S. Bestämmelserna i 9.2.3.1 säger att alla ändamålsenliga tekniska krav i ECE-reglemente nr 13 eller direktiv 71/320/EEG ska vara uppfyllda*).
 
Bestämmelserna i 9.2.4.6 i ADR-S anger vissa krav på att fordonet ska vara utrustat med en värmesköld i de fall ett fordon är utrustat med ett tillsatsbromssystem som avger hög värme. Den typ av tillsatsbroms som avses i detta delavsnitt är retarder. För detaljerad information om dessa krav hänvisas till bestämmelserna i 9.2.4.6 i ADR-S.

*) Om ett fordon är utrustat med en tillsatsbroms som har godkänts av Bilprovningen så uppfylls också kravet på tillsatsbroms i ADR/ADR-S.

Numera består tillsatsbromsen i de allra flesta fall av en avgasbroms men kan även utgöras av s.k. retarder (hydraulisk broms eller elektromagnetisk broms). Bilprovningen godkänner alla typer av tillsatsbromsar som klarar en total bruttovikt (bil och släp) på 44 ton.
 
Om en tillsatsbroms inte klarar gränsen på 44 tons bruttovikt godkänns även denna, men en begränsning skrivs då in i fordonscertifikatet som anger vilken total bruttovikt motorfordonet maximalt får ha.
Kontakt:
Katarina Ström Katarina.Strom@msb.se