Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Klassificering av okända explosiva ämnen och föremål som avfall (reviderad nyhet)

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2016-03-04 kl. 09:45
När explosiva ämnen och föremål lämnas in till kommunala återvinningscentraler och miljöstationer av allmänheten kan det vara svårt att bedöma vilken typ av ämne eller föremål det handlar om och hur det ska klassificeras. Avfallet måste klassificeras och förpackas enligt ADR-S när det transporteras till t.ex. destruktion.

Exempel på explosiva föremål är fyrverkerier, nödraketer, ammunition, sprängkapslar och handbloss, medan krut och sprängämnen är explosiva ämnen.

Vid klassificering av dessa ämnen och föremål måste vanligtvis specifika tester genomföras med föremålen. Vid testerna ska föremålen förpackas på exakt samma sätt och till samma antal som vid transporten. De förpackningar som används vid testet och vid transport (inklusive förslutningar, t.ex. tejp, lock eller andra förslutningssätt) måste vara konstruerade, provade och typgodkända enligt bestämmelserna i ADR-S.

När klassificering ska göras av avfallet så saknas i många fall information om vilken förpackning som använts ursprungligen och det kan även vara så att föremålet misstänks ha brister eller skador så att den ursprungliga säkerhetsnivån har förändrats.

Utifrån denna bakgrund anser MSB att okända explosiva ämnen och föremål som är avfall bör klassificeras endera som UN 0475, Explosivämnen, n.o.s. (klassificeringskod 1.1D) eller UN 0476, Explosivämnen, n.o.s. (klassificeringskod 1.1G) beroende på vilken typ av ämne eller föremål det gäller.

Tänk på att N.O.S.-ämnen i klass 1 endast får transporteras inom eller från Sverige om de har godkänts av MSB. En ansökan om transportgodkännande skickas till MSB, registratur@msb.se, i god tid före transporten.

Om avsändaren har god kännedom om det explosiva ämnet eller föremålet, så bör klassificering istället ske till ett mer specifikt UN-nummer.  Om flera UN-nummer finns för ämnet eller föremålet så ska UN-numret med den mest restriktiva klassificeringskoden väljas eftersom det troligen inte är känt vilken förpackning och förpackningsmetod som ursprungligen använts.

Exempel: För tändhattar finns följande alternativ vid en klassificering:

-UN 0377 1.1B,

-UN 0378 1.4B,

-UN 0044 1.4S.

Tändhattar som är avfall bör klassificeras som UN 0377, 1.1B.

Kontakt:
Camilla Oscarsson Camilla.Oscarsson@msb.se