Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Felaktiga/defekta krockkuddar och liknande säkerhetsutrustning

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2015-06-16 kl. 11:04
Det har kommit flera frågor till MSB om krockkuddar och liknande typer av säkerhetsutrustning de senaste veckorna. Nedan klargör MSB vad som gäller vid transport av sådan utrustning och hur MSB anser att säkerhetsutrustningen ska klassificeras.

Benämningarna har ändrats

I samband med de reviderade föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och järnväg (ADR/RID 2015) infördes nya benämningar för gasgeneratorer för krockkuddar, krockkuddemoduler och bältesförsträckare, vilket innebär att fler typer av liknande säkerhetsutrustning kan transporteras under samma bestämmelser. Det är alltså bara benämningarna som har ändrats. I övrigt har inga förändringar skett när det gäller bestämmelserna för transport av krockkuddar och liknande.

Vid transport av nya krockkuddar och liknande säkerhetsrustning används följande UN-nummer med nya benämningar:

  • UN 0503, "SÄKERHETSUTRUSTNING, PYROTEKNISK", klass 1, klassificeringskod 1.4G
  • UN 3268, "SÄKERHETSUTRUSTNING, elektriskt initierad", klass 9

Avsändaren gör en ny bedömning vid retur

Ibland upptäcks vissa problem eller brister hos säkerhetsutrustningen som gör att de måste returneras tillbaka till en tillverkare. Den som skickar tillbaka säkerhetsutrustningen, det vill säga avsändaren, måste då göra en ny bedömning av klassificeringen inför returtransporten eftersom säkerhetsutrustningen kan ha vissa farligare egenskaper jämfört med den som ursprungligen testats. Ur säkerhetssynpunkt anser MSB att föremålen som returneras, ska klassificeras och transporteras enligt UN 0503, 1.4G, med benämningen "SÄKERHETSUTRUSTNING, PYROTEKNISK" och det ska tydligt framgå i transporthandlingarna vem som är fysisk avsändare av säkerhetsutrustningen.

Tester bestämmer klassificering

Krockkuddar och liknande föremål innehåller oftast en viss mängd explosivämne, och vid klassificering av dessa föremål för transport måste specifika tester genomföras med föremålen. Vid testerna ska föremålen förpackas på exakt samma sätt som de sedan förpackas vid transport. De förpackningar som används vid testet och vid transport (inklusive förslutningar, t.ex. tejp, lock eller andra förslutningssätt) måste vara konstruerade, provade och typgodkända enligt bestämmelserna i ADR/RID. Förmålen ska alltså vid en transport packas ner i förpackningen på samma sätt och till samma antal som vid testerna.

Utifrån de specifika testerna bestäms den klassificering som ska gälla för föremålen vid transport.

I flera fall används UN 0503, eller ibland till och med en ännu strängare klassificering. Om föremålen har klarat kriterierna för klassificeringskod 1.4S, får däremot UN 3268, klass 9, användas (se särbestämmelser 280 i kapitel 3.3 i ADR/RID).

Inför varje transport ska en avsändare göra en bedömning om klassificeringen av föremålet. Detta gäller till exempel när annan typ av förpackning eller annan typ av förpackningsmetod används jämfört med hur föremålen har testats, eller om föremålet misstänks ha vissa brister eller har skadats så att den ursprungliga säkerhetsnivån har förändrats. Vid dessa typer av förändringar bör krockkuddar och annan säkerhetsutrustning klassificeras och transporteras i klass 1, t.ex. enligt UN 0503, 1.4G.

Kontakt:
Josefine Gullö Josefine.Gullo@msb.se