Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Transport av sprängkapslar som görs av bergsprängare

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2018-02-27 kl. 09:38
När bergsprängare transporterar sprängkapslar och sprängämnen för att utföra ett arbete så ska bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) följas.

Enligt ADR kan transporten ske på två sätt, ett förenklat och ett där alla bestämmelser måste följas.

1 Förenklade regler enligt 1.1.3.1 (c)

Transport av farligt gods som genomförs av bergsprängare i samband med att de utför sitt arbete kan ske med lättnader från bestämmelserna i ADR. Vissa villkor finns och fortfarande gäller lagen om transport av farligt gods. Där anges att bergsprängaren ansvarar för att transporten genomförs på ett säkert sätt och bergsprängaren ska genomföra åtgärder för att förhindra stöld och andra brottsliga förfaranden med godset. Notera att mängden farligt gods som transporteras bör stå i proportion till storleken på det arbete som ska utföras.

De förenklade reglerna gäller även när bergsprängaren efter arbetets slut transporterar tillbaka sprängkapslar och sprängämnen till sitt företag (returtransport). Lättnaden kan inte användas av bergsprängaren vid transporter mellan två förråd eller om bergsprängaren transporterar sprängkapslar eller sprängämnen till något annat företag.

Följande villkor måste uppfyllas:

  1. mängdbegränsningar per förpackning, och
  2. den totala mängden farligt gods på transportenheten. Med transportenhet menas ett motordrivet fordon med eller utan släp.

Tillåten mängd farligt gods per förpackning och högsta tillåtna totalmängd per transportenhet beror på vilken typ av ämne/föremål som transporteras. Mängdbegränsningarna utgår från bestämmelserna i 1.1.3.6 om ”värdeberäknad mängd”.

MSB anser att lättnaden inte kan användas i t.ex. följande situationer:

  • En person i samma företag transporterar det farliga godset till bergsprängaren som utför själva arbetet. Detta anses vara intern distribution
  • Ett annat (externt) företag transporterar det farliga godset till bergsprängaren som ska utföra själva arbetet. Detta anses vara extern distribution.

1.1 Öppnad papplåda med sprängkapslar

När bergsprängaren kan använda de förenklade reglerna så är det tillåtet för bergsprängaren att öppna och återförsluta papplådan med sprängkapslar för vidare transport till nästa arbetsställe och för returtransport. Återförslutning av lådan med sprängkapslar får göras av bergsprängaren själv, men för att samma transportklassificering ska bibehållas måste de kvarstående sprängkapslarna vara förpackade på samma sätt som när de ursprungligen levererades. De kvarstående sprängkapslarna ska alltså vara placerade i lådan på samma sätt som när lådan öppnades för första gången och med den separering som kapslarna då var placerade med.

Under dessa förutsättningar kan bergsprängaren alltså transportera sprängkapslar med samma klassificering som gällde när lådan var oöppnad. Observera att denna bedömning endast gäller för sprängkapslar förpackade i papplåda och vid den transportsituation som beskrivits här. För andra explosiva ämnen och föremål kan transportklassificeringen med stor sannolikhet förändras när förpackningen öppnas.

2 Utan förenklade regler (ADR gäller ”fullt ut”)

När bergsprängaren transporterar sprängkapslar och sprängämnen i de mängder som gör att de förenklade reglerna inte får användas så gäller bestämmelserna i ADR fullt ut. Detta innebär bland annat att bestämmelserna om förpackning, märkning, utbildning, godsdeklaration, transportskydd och fordonsutrustning måste följas vid transport.

2.1 Förpackningar

Förpackningar för farligt gods ska vara av god kvalitet och tillräckligt hållfasta för att klara normala transportförhållanden. De ska vara tillverkade och förslutna så att det farliga godset inte läcker ut och inga farliga ämnen får finnas på förpackningens utsida.

Alla typer av förpackningar avsedda för transport av sprängkapslar och sprängämnen ska provas och godkännas (typgodkännas) innan de får användas. Vid val av förpackning ska det kontrolleras att den är godkänd för det ämne/föremål som ska transporteras. Alla typgodkända förpackningar är försedda med en förpackningsmärkning (UN-märkning) som ger viktig information om förpackningen. Resultaten från en typprovning redovisas i en provningsrapport som oftast är grunden för ett certifikat. I certifikatet anges hur en förpackning ska förslutas och för en papplåda kan där exempelvis anges vilken specifik typ av tejp som ska användas. Dessutom anges i ADR att tillverkare och återförsäljare av förpackningar ska lämna information om vilka förpackningsmetoder som ska följas samt en beskrivning av typ och dimension hos förslutningarna som är godkända att användas.

2.2 Öppnad papplåda med sprängkapslar

När bergsprängaren öppnar en papplåda med sprängkapslar och vill återförsluta lådan för vidare transport eller för returtransport så måste lådan förslutas på samma sätt som förpackningen var försluten från början. För en papplåda gäller exempelvis att samma tejp används som anges i certifikatet och av den information som lämnats av återförsäljaren av förpackningen.

När det gäller själva klassificeringen av sprängkapslarna i en öppnad typgodkänd förpackning gäller samma förutsättningar som anges under de förenklade reglerna i punkt 1.1. Vid återförslutning av förpackningen ska sprängkapslarna vara förpackade på samma sätt som de ursprungligen levererades. Sprängkapslarna ska alltså vara placerade i lådan på samma sätt som när lådan öppnades för första gången och med den separering som de då var placerade med.

3 Slutsatser om bestämmelser för en öppnad papplåda med sprängkapslar

En öppnad förpackning med sprängkapslar kan bibehålla sin ursprungliga transportklassificering när de öppnas och sedan försluts av bergsprängaren för vidare transport eller returtransport under vissa villkor, både när de förenklade reglerna används och när ADR måste följas helt. Däremot måste förslutningen av papplådan ske på samma sätt som anges i certifikatet eller enligt den information som anges av tillverkare eller återförsäljare av förpackningen när ADR måste följas fullt ut. Detta krav behöver inte uppfyllas när de förenklade reglerna kan användas.