Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Nyheter - Farligt gods

Tipsa om artikeln

Nytt multilateralt avtal M317 om transport av fast medicinskt avfall eller smittförande avfall, Kategori A

2019-04-04 kl. 08:15
MSB har skrivit på det multilaterala avtalet M317 för att medicinskt eller smittförande avfall i kategori A i fast form ska kunna transporteras till destruktion. Detta avtal anger när avfallet får klassificeras enligt ett nytt UN-nummer 3549 samt vilka typer av förpackningar som får användas till avfallet.

Rapport från det 54:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

2018-12-12 kl. 09:21
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, november 2018, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

2018-11-19 kl. 08:00
Från 1 januari 2019 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods, ADR-S 2019 och RID-S 2019. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2016:8 och MSBFS 2016:9 får tillämpas längst till och med den 30 juni 2019.

Rapport från möte med WP.15

2018-11-14 kl. 08:04
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste FN-mötet (november 2018) om bestämmelser för transport av farligt gods på väg (ADR).

FN-möte om regler för transport av farligt gods

2018-10-26 kl. 09:02
Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2021 via FN-rekommendationerna. Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslagen.

FN-möte gällande bestämmelserna i ADR

2018-10-12 kl. 12:27
Den 6-9 november genomförs ett möte med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR).

Rapport från Joint-möte RID/ADR/ADN

2018-10-01 kl. 14:49
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste Joint-mötet (mars 2019), om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg.

MSB deltar på lastbilsmässan 22-25 augusti

2018-08-17 kl. 15:36
MSB finns på plats på årets lastbilsmässa, Elmia Lastbil 2018, för att svara på frågor om det nya examinationssystemet för ADR-förare och om transport av farligt gods.

Lämna synpunkter på kommande regler om ADR/RID

2018-08-14 kl. 08:15
Inför nästa internationella möte den 17 – 21 september har MSB sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2021. Vi välkomnar dina synpunkter på förslagen.

Nya ADR-S och RID-S på remiss

2018-07-12 kl. 13:46
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S).

Rapport från det 53:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

2018-07-11 kl. 10:38
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, juli 2018, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).

Rapport från OTIF-möte RID

2018-06-08 kl. 08:53
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste möte med OTIF:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på järnväg (RID).

FN-möte om regler för transport av farligt gods

2018-05-28 kl. 13:59
Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2021 via FN-rekommendationerna. Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslagen.

Rapport från möte med WP.15 (ADR)

2018-05-23 kl. 12:21
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s arbetsgrupp WP.15, som hölls den 15 - 17 maj 2018.

Starten av det nya examinationssystemet flyttas fram till den 1 mars 2019

2018-05-08 kl. 11:16
MSB har beslutat att flytta fram starten av det nya examinationssystemet för ADR-förare, då ADR-prov ska skrivas på Trafikverkets förarprovkontor, med 6 månader till den 1 mars 2019.

FN-möte om transport av farligt gods

2018-04-27 kl. 15:35
Den 15-17 maj genomförs ett möte med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR). MSB har sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR 2021.

OTIF-möte om transport av farligt gods

2018-04-27 kl. 15:30
Den 28-30 maj genomförs ett möte med OTIF:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på järnväg (RID). MSB har sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i RID 2021.

Förslag om ändringar i reglerna om utbildning av förare som transporterar farligt gods på väg

2018-03-19 kl. 15:23
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till en ny omarbetad del 20 om Utbildning av förare som transporterar farligt gods, i föreskrifter (MSBFS 2016:8) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)

Examination av ADR-förare på Trafikverkets förarprovskontor

2018-03-08 kl. 16:00
Från 1 september 2018 kommer examinationen för ADR-förare att ske i Trafikverkets system och på deras förarprovskontor.

Transport av sprängkapslar som görs av bergsprängare

2018-02-27 kl. 09:38
När bergsprängare transporterar sprängkapslar och sprängämnen för att utföra ett arbete så ska bestämmelserna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR) följas.

Rapport från det 52:a mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

2017-12-13 kl. 13:44
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, december 2017, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).

Ändrade bestämmelser för transport på Öresundsförbindelsen

2017-11-29 kl. 13:52
Nya bestämmelser för transport av farligt gods på Öresundsförbindelsen trädde ikraft den 15 november 2017.

Rapport från möte med WP.15 (ADR)

2017-11-17 kl. 11:06
Ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s arbetsgrupp WP.15, som hölls 6-10 november 2017.

FN-möte (TDG) om regler för transport av farligt gods

2017-10-26 kl. 15:42
Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras. De här förslagen kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2021 via FN-rekommendationerna.

WP.15 - FN-möte om bestämmelser för transport av farligt gods (ADR)

2017-10-11 kl. 15:05
Inför det kommande internationella mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR) har MSB sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR 2019.

Rapport från Joint-mötet RID/ADR/ADN

2017-10-06 kl. 14:59
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste Joint-mötet i september 2017, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

2017-09-06 kl. 07:47
Från den 1 oktober gäller ändrade föreskrifter om transport av farligt gods. Föreskrifterna innehåller mindre ändringar till ADR-S 2017 och RID-S 2017.

Rapport från det 51:a mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

2017-07-11 kl. 15:56
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, juli 2017, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).

Slutdatum för användning av skyddscontainrar godkända av MSB

2017-06-26 kl. 13:55
MSB kommer inte att godkänna några nya skyddscontainrar enligt de konstruktionskrav som tillämpats de senast åren.

FN-möte om regler för transport av farligt gods

2017-05-31 kl. 16:32
Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2021 via FN-rekommendationerna. Vi vill ha dina synpunkter på förslagen.

Förslag till ändringar i ADR-S 2017 och RID-S 2017

2017-05-24 kl. 08:35
Välkommen med synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S), och på järnväg (RID-S). Remisstiden pågår till och med den 30 juni 2017 och de ändrade föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 oktober 2017.

Ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet med WP.15

2017-05-22 kl. 09:51
Ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet med WP.15 i maj 2017, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg (ADR).

FN-möte om regler för transport av farligt gods

2017-04-12 kl. 11:24
Inför det kommande internationella mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR) har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR 2019. Passa på att lämna dina synpunkter på förslagen.

Rapport från Joint-möte RID/ADR/ADN

2017-03-24 kl. 07:50
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste Joint-mötet i mars 2017, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Informationsseminarium för ADR-lärare och säkerhetsrådgivare

2017-02-08 kl. 09:23
MSB bjuder in till ett gemensamt informationsseminarium för ADR-lärare och säkerhetsrådgivare. Företrädare för godkända utbildningsanordnare uppmanas att sprida denna information till samtliga anslutna ADR-lärare.

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

2016-12-15 kl. 09:30
Från 1 januari 2017 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods, ADR-S 2017 och RID-S 2017. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2015:1 och MSBFS 2015:2 får tillämpas längst till och med den 30 juni 2017.

Rapport från det 50:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

2016-12-13 kl. 08:14
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, december 2016, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).

Rapport från möte med RID arbetsgrupp

2016-12-06 kl. 08:11
Ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet med RID arbetsgrupp som ägde rum 22-24 november 2016. Mötet behandlar ändringar som rör RID, bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg.

Rapport från WP.15-möte, FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR)

2016-11-16 kl. 12:31
Ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet med WP.15 som ägde rum i november 2016.

FN-möte om regler för transport av farligt gods

2016-10-28 kl. 15:04
Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2019 via FN-rekommendationerna. Vi vill ha dina synpunkter på förslagen.

Rapport från Joint-mötet RID/ADR/ADN

2016-10-06 kl. 14:00
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste Joint-mötet i september 2016, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Säkerhetsrådgivare

2016-09-01 kl. 08:37
MSB kommer inte längre hantera anmälningar eller avanmälningar av säkerhetsrådgivare på blanketten "Meddelande om säkerhetsrådgivare". All sådan aktivitet hänvisas till e-tjänsten "Meddelande om säkerhetsrådgivare".

Nya ADR-S och RID-S på remiss

2016-08-08 kl. 15:05
Välkommen att lämna synpunkter på förslag till ändrade föreskrifter om farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S). Reglerna beräknas träda i kraft den 1 januari 2017, och vi vill ha dina synpunkter senast den 30 september.

Rapport från det 49:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

2016-07-11 kl. 14:17
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, juli 2016, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).

Placering av brandsläckare

2016-07-07 kl. 08:07
Då vi har fått in många frågor från branschen om placering av brandsläckare har vi, i maj 2016, diskuterat frågan med tillsynsmyndigheterna.

Nytt multilateralt avtal M299 om transport av gas i DOT-godkända gasflaskor

2016-07-06 kl. 15:43
Sverige har undertecknat det multilaterala avtalet M299 om transport av gas i gasflaskor godkända av U.S Department of Transportation (DOT). Avtalet är nödvändigt för att gaser, vilka har importerats och transporterats till första mottagare i enlighet med ADR-S 1.1.4.2, ska kunna transporteras till slutbrukare.

Påminelse till säkerhetsrådgivare

2016-06-17 kl. 08:25
Tidigare har MSB skickat ut påminnelser till de säkerhetsrådgivare vars intyg löper ut inom en snar framtid. Detta är en tjänst som MSB nu kommer sluta med p.g.a. förändrade rutiner inom myndigheten. Nu åligger det varje säkerhetsrådgivare att själv kontrollera gilltighetstiden för sitt intyg och att, om förnyelse önskas, i god tid anmäla sig till ny examination.

FN-möte om regler för transport av farligt gods

2016-05-27 kl. 15:26
Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2019 via FN-rekommendationerna. Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslagen.

Rapport från det 100:e mötet med WP.15, FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg (ADR)

2016-05-17 kl. 07:39
Ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, 9 - 13 maj 2016, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg (ADR)

Riktlinjer för transport av ”allvarligt” skadade litiumbatterier enligt SP 376

2016-05-12 kl. 16:06
Riktlinjer för transport av ”allvarligt” skadade litiumbatterier enligt SP 376 MSB har tagit fram riktlinjer för hur vissa skadade litiumbatterier ska transporteras. I särbestämmelse 376 sägs att ”allvarligt” skadade litiumbatterier endast får transporteras inom eller från Sverige enligt villkor som MSB anger.

Samråd rörande nationellt undantag för lokal transport av fyrverkerier

2016-04-19 kl. 08:56
MSB har för avsikt att ta bort undantaget rörande lokal transport av fyrverkerier i kapitel 10.11, bilaga S, i 2017 års utgåva av ADR-S. En skrivelse rörande detta har sänts ut till en rad branschorganisationer, företag och myndigheter. Det är dock öppet för alla att lämna in synpunkter på förslaget. Synpunkter önskas skriftligt och ska vara MSB tillhanda senast onsdagen den 4 maj 2016.

FN-möte om regler för transport av farligt gods

2016-04-08 kl. 10:09
I maj hålls nästa internationella möte rörande ändringar i ADR. MSB har gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR.

Rapport från Joint-mötet RID/ADR/ADN

2016-03-23 kl. 10:04
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste Joint-mötet i mars 2016, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Klassificering av okända explosiva ämnen och föremål som avfall (reviderad nyhet)

2016-03-04 kl. 09:45
När explosiva ämnen och föremål lämnas in till kommunala återvinningscentraler och miljöstationer av allmänheten kan det vara svårt att bedöma vilken typ av ämne eller föremål det handlar om och hur det ska klassificeras. Avfallet måste klassificeras och förpackas enligt ADR-S när det transporteras till t.ex. destruktion.

Lämna synpunkter på förslag om kommande regler ADR/RID 2019

2016-02-11 kl. 08:00
Inför nästa internationella möte den 14 – 18 mars har MSB sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2019 och små ändringar i redan beslutad text i ADR/RID 2017.

Nytt multilateralt avtal M286 om undantag från tunnelrestriktioner

2016-02-10 kl. 12:55
Sverige har undertecknat ett multilateralt avtal, M286, som undantar UN 2814 och UN 2900 smittförande ämnen som transporteras utan kylt kväve samt UN 3077 och UN 3082 miljöfarliga ämnen i klass 9 från transportrestriktioner vid passage genom tunnlar.

Rapport från det 48:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

2015-12-17 kl. 08:04
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, december 2015, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).

Nya rutiner vid examination av säkerhetsrådgivare

2015-12-09 kl. 10:00
Från och med 2016-01-01 gäller nya rutiner vid examination av säkerhetsrådgivare.

Rapport från FN:s arbetsgrupp rörande ADR

2015-11-17 kl. 08:03
Nu kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet med WP.15 som ägde rum 9-13 november 2015.

FN-möte om regler för transport av farligt gods

2015-10-30 kl. 07:50
Inför det kommande internationella mötet i december med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2019 via FN-rekommendationerna. Vi vill ha dina synpunkter på förslagen

Rapport från Joint-mötet RID/ADR/ADN

2015-10-21 kl. 14:39
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste Joint-mötet i september 2015, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

2015-09-11 kl. 08:05
Från den 1 oktober 2015 gäller ändrade föreskrifter om transport av farligt gods. Föreskrifterna innehåller mindre ändringar till ADR-S 2015 och RID-S 2015.

Nya högsta tillåtna bruttovikter

2015-09-04 kl. 11:22
Högsta tillåtna bruttovikt för vanliga transporter med lastbilar har ökats från 60 till 64 ton.

Nyheter i ADR-S och RID-S 2015

2015-08-27 kl. 07:47
Den 1 januari 2015 trädde nya bestämmelser om transport av farligt gods på väg och järnväg i kraft med en övergångsperiod på 6 månader. Från 1 juli 2015 gäller därför bestämmelserna fullt ut. Nu finns de viktigaste nyheterna i de nya reglerna sammanställda, samt en fördjupning rörande radioaktiva ämnen (klass 7).

Lämna synpunkter på förslag om kommande regler ADR/RID 2017

2015-08-17 kl. 12:35
Inför nästa internationella möte den 15 - 25 september har MSB sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2017.

Rapport från det 47:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

2015-07-03 kl. 09:59
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, juni 2015, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).

Information om särskilda trafikrestriktioner i Katalonien

2015-06-25 kl. 14:36
Vid det senaste mötet med WP.15, FN:s arbetsgrupp rörande bestämmelser för transport av farligt gods på väg, informerade Spanien om att det finns särskilda trafikrestriktioner för transporter av farligt gods som går inom Katalonien.

Felaktiga/defekta krockkuddar och liknande säkerhetsutrustning

2015-06-16 kl. 11:04
Det har kommit flera frågor till MSB om krockkuddar och liknande typer av säkerhetsutrustning de senaste veckorna. Nedan klargör MSB vad som gäller vid transport av sådan utrustning och hur MSB anser att säkerhetsutrustningen ska klassificeras.

Nytt avtal som undantar viskösa ämnen som är miljöfarliga vid transport i mindre mängder

2015-06-11 kl. 07:54
Sverige har undertecknat multilateralt avtal, M284, som undantar viskösa vätskor som är miljöfarliga från ADR-S 2015 om ämnet är förpackat i mindre behållare.

Tolkning av krav i ADR vid tillsynsverksamhet

2015-06-05 kl. 15:16
MSB får ofta frågor som rör tolkningar av bestämmelserna i ADR och hur dessa tillsynas av Polisen och Kustbevakningen. De två frågor som senaste tiden varit vanligast handlar om storlekskrav på brunnstätning samt färg på skylthållaren för den orangefärgade skylten.

Packa provet rätt - transport av smittförande ämnen

2015-05-28 kl. 15:25
Folkhälsomyndigheten har reviderat broschyren Packa provet rätt.

Nytt FN-möte om transport av farligt gods

2015-05-27 kl. 13:50
Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2019 via FN-rekommendationerna. Vi vill ha dina synpunkter på förslagen.

Förslag till ändringar i ADR och RID

2015-05-27 kl. 13:20
Lämna synpunkter på förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S). Remisstiden pågår till och med den 3 juli 2015 och de ändrade föreskrifterna beräknas träda i kraft i oktober 2015.

Nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

2015-05-20 kl. 08:00
Nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods träder i kraft den 1 juli 2015 och ersätter nu gällande föreskrifter, SRVFS 2006:9.

Rapport från FN:s arbetsgrupp rörande ändringar i ADR

2015-05-12 kl. 13:25
Förra veckan genomförde WP.15 (FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg) sitt 98:e möte. De ändringar som antogs rör företrädesvis 2017 års utgåva av ADR, men mötet antog även vissa korrigeringar till nu gällande utgåva, ADR 2015.

Ny vägledning för transportskydd, vid transport av farligt gods på väg och järnväg

2015-05-04 kl. 13:20
Vägledningen ger en övergripande information om reglerna om transportskydd, vid transport av farligt gods på väg och järnväg. Den beskriver vad ett transportskydd är och vad det kan bestå av och innehåller tips, råd och exempel på vad som kan vara bra att tänka på i arbetet med ett transportskydd.

Nytt internationellt möte rörande ADR

2015-04-21 kl. 10:39
Den 4-7 maj kommer nästa möte med FN:s arbetsgrupp WP.15 att äga rum.

Rapport från Joint-mötet RID/ADR/ADN

2015-04-10 kl. 10:18
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste Joint-mötet i mars 2015, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Förslag till nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods (återremiss)

2015-03-19 kl. 11:03
Förslag till nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods skickades på remiss i juni förra året. Det förslaget har reviderats och skickas nu på en andra remissomgång. Vi önskar nu synpunkter på detta nya förslag senast den 20 april.

Informationsseminarium för ADR-lärare och Säkerhetsrådgivare

2015-03-09 kl. 15:37
22 april bjuder vi in till ett gemensamt informationsseminarium för ADR-lärare och säkerhetsrådgivare. Syftet med seminariet är att informera om nyheter och ändringar i 2015 års utgåvor av regelverken MSBFS 2015:1 (ADR-S) och MSBFS 2015:2 (RID-S). Dessutom kommer information om bland annat olycksrapportering, provning av förpackningar, Polismyndigheten och MSB:s tillsyn.

Lämna synpunkter på förslag om kommande regler ADR/RID 2017

2015-02-24 kl. 11:05
Inför nästa internationella möte den 23 – 27 mars har MSB sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2017.

Felaktiga "Skriftliga instruktioner" i ADR-S 2015

2015-01-13 kl. 11:24
I ADR-S 2015 har flera etiketter i de skriftliga instruktionerna i avsnitt 5.4.3 (sid 793 och 794) blivit felaktiga och måste bytas ut. Detta kommer att ske i en ändringsförfattning senare i år.

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

2014-12-16 kl. 08:32
Från 1 januari 2015 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods, ADR-S 2015 och RID-S 2015. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2012:6 och MSBFS 2012:7 får tillämpas längst till och med den 30 juni 2015. Observera att de skriftliga instruktionerna blivit felaktiga och måste bytas ut.

Rapport från det 46:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

2014-12-15 kl. 13:21
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, december 2014, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).

ADR 2015 tillgänglig på engelska

2014-11-26 kl. 11:08
Nu finns ADR 2015 att beställa på engelska och franska.

Rapport från 97:e mötet med WP.15 (ADR)

2014-11-11 kl. 10:16
Ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet med WP.15 som hölls i november 2014.

Förslag på ändringar i regler för transport av farligt gods

2014-10-31 kl. 10:35
Inför det kommande internationella mötet (46:e) med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2017 via FN-rekommendationerna.

Möte med den internationella arbetsgruppen för ADR, WP.15, i november

2014-10-14 kl. 11:17
Inför nästa internationella möte den 3-7 november har MSB sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR 2017, men eventuellt även i ADR 2015.

Rapport från Joint-mötet RID/ADR/ADN

2014-10-08 kl. 09:58
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste Joint-mötet i september 2014, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Lämna synpunkter på förslag om kommande regler ADR/RID 2017

2014-08-21 kl. 08:43
Inför nästa internationella möte den 15-19 september har MSB sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2017.

Nytt avtal som undantar ämnen klassificerade som UN 3077 och UN3082 vid transport i mindre förpackningar

2014-08-18 kl. 13:24
Sverige har undertecknat multilateralt avtal M280 som har initierats av Storbritanninen.

Rapport från det 45:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

2014-07-03 kl. 15:34
Ta del av den svenska rapporten från det senaste TDG-mötet som genomfördes i juni 2014.

Nytt avtal om transport av UN1965 i fasta tankar (tankfordon)

2014-07-03 kl. 15:28
Sverige har undertecknat det multilaterala avtalet M278 vilket har initierats av Norge.

Förslag till nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

2014-06-27 kl. 11:31
Nya föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods planeras träda i kraft den 1 januari 2015 och då ersätta nu gällande föreskrifter, SRVFS 2006:9. Vi vill ha synpunkter på de föreslagna föreskrifterna senast den 29 augusti 2014.

Nya ADR-S och RID-S på remiss

2014-05-28 kl. 12:04
Nu är förslag på ändrade föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S) ute på remiss till och med den 29 augusti 2014. Reglerna beräknas träda i kraft den 1 januari 2015.

Förslag på ändringar i regler för transport av farligt gods

2014-05-23 kl. 15:58
Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2017 via FN-rekommendationerna.

Rapport från det 96:e mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods, ADR

2014-05-20 kl. 16:11
Ta del av rapporten från det senaste internationella WP.15-mötet, som hölls i Genève den 6-9 maj 2014. MSB har sammanställt resultatet för varje ADR-dokument som behandlades.

Förslag till ändringar i ADR diskuteras i maj

2014-04-11 kl. 12:56
Inför det kommande internationella mötet WP.15 (behandlar ändringar i ADR) den 6–9 maj 2014, har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR.

Rapport från Joint-mötet RID/ADR/ADN

2014-04-11 kl. 07:50
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste Joint-mötet i mars 2014, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Klargörande om klassificering av propan som kolvätegasblandning vid transport

2014-01-30 kl. 09:38
Den propan som transporteras i tankar i Sverige och som har ett propaninnehåll på 95-99 % ska klassificeras som UN 1965, Kolvätegasblandning.

Nya avtal tillåter transport av gasflaskor som används i fartyg och luftfartyg och som inte uppfyller tillverkningskraven i ADR/RID

2013-12-12 kl. 13:30
Frankrike har undertecknat de multilaterala avtalen M267 och RID 4/2013 vilka har initierats av Sverige

Rapport från det 44:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

2013-12-06 kl. 15:22
Den svenska rapporten från det senaste mötet, 25 nov-4 dec 2013, om bestämmelser för transport av farligt gods som gäller alla transportslag (väg, järnväg, sjö och flyg) är nu klar.

Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

2013-11-19 kl. 07:55
Ändringsföreskrifter till ADR-S och RID-S träder i kraft den 1 januari 2014.

Rapport från det 95:e mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods, ADR

2013-11-13 kl. 14:16
Ta del av rapporten från det senaste internationella WP.15-mötet.

Förslag på ändringar i regler för transport av farligt gods

2013-10-28 kl. 08:06
Inför det kommande internationella mötet med FN:s subkommitté har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i kommande utgåvor av ADR/RID 2017 via FN-rekommendationerna.

Förslag till ändringar i ADR-S 2013 och RID-S 2013

2013-10-18 kl. 12:10
Förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S) är ute på remiss. Remisstiden pågår till och med den 8 november 2013 och de ändrade föreskrifterna beräknas träda i kraft i januari 2014.

Nytt avtal med förtydligande

2013-10-07 kl. 14:58
M266 ersätter M194 om transport av explosiva ämnen och föremål som tillhör Försvarsmakten och som ska destrueras.

Rapport från Joint-mötet RID/ADR/ADN

2013-10-07 kl. 11:23
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste Joint-mötet i september 2013, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Förslag till ändringar i ADR diskuteras i november

2013-10-07 kl. 10:20
Inför det kommande internationella mötet WP.15 (behandlar ändringar i ADR) den 4 – 8 november 2013, har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR.

Nytt avtal med förtydligande

2013-07-17 kl. 08:37
RID 2/2013 och M260 innehåller ett förtydligande angående omfattningen av reglerna för märkning av fordon och containrar samt dokumentation vid transport av ämnen som kan medföra risk för kvävning när de används för kylning eller konditionering.

Nya avtal tillåter längre fordon

2013-07-10 kl. 16:04
Spanien har undertecknat de multilaterala avtalen M262 och M263 initierade av Sverige.

MSB arbetar för säkra transporter av farligt gods

2013-07-10 kl. 13:25
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. MSB arbetar för att minska riskerna för olyckor med farligt gods-transporter på väg och järnväg.

Rapport från mötet med FN:s subkommitté

2013-07-04 kl. 10:51
Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet i juni 2013, om bestämmelser för transport av farligt gods som gäller alla transportslag.

Nyheter och förändringar ADR/RID 2013

2013-06-25 kl. 08:00
Den 1 januari 2013 trädde nya bestämmelser om transport av farligt gods på väg och järnväg i kraft med en övergångsperiod på 6 månader. Den 1 juli blir alltså bestämmelserna tvingande.

Skärpta krav för generatorer, värmesystem och annan bränsledriven utrustning från 1 juli 2013

2013-06-24 kl. 15:30
För att öka säkerheten och minska riskerna för olyckor skärps kraven från halvårsskiftet. Bestämmelserna för transport av farligt gods omfattar även maskiner och utrustning som innehåller till exempel bensin eller diesel.

Ännu ett multilateralt avtal har undertecknats av Sverige

2013-06-24 kl. 15:15
Sverige har undertecknat M265 (ADR) rörande transport av mindre mängder radioaktiva ämnen tillhörande UN 2915 eller UN 3332. Avtalet justerar de krav som finns på utbildning som gäller i de fall särbestämmelse S12 kan tillämpas för dessa transporter.

Sverige har undertecknat multilaterala avtal

2013-05-29 kl. 09:20
Samtliga avtal gäller till och med den 31 december 2014. Bestämmelserna kommer därefter att införas i ADR 2015.

Välkommen med synpunkter inför nästa internationella möte om regler för transport av farligt gods - FN-rekommendationerna

2013-05-27 kl. 14:04
Inför nästa internationella möte den 24 – 28 juni 2013 har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2017 via FN-rekommendationerna. Vi vill ha dina synpunkter.

Transport av farligt gods med dolly

2013-05-24 kl. 13:53
Påhängsvagn med dolly får användas tills vidare vid transport av farligt gods i Sverige trots att det multilaterala avtalet M198 upphör att gälla i juni 2013.

Rapport från FN-möte om regler för transport av farligt gods på väg (ADR).

2013-05-24 kl. 13:40
Här kan du ta del av rapporten från det senaste mötet, maj 2013, om bestämmelser för transport av farligt gods på väg (ADR).

Förslag på åtgärder för att stärka och utveckla transportskyddet

2013-05-08 kl. 09:48
Den 1 november 2012 gav regeringen ett gemensamt uppdrag till MSB och Transportstyrelsen att föreslå åtgärder för att stärka och utveckla transportskyddet vid transport av farligt gods på väg och järnväg.

Nytt internationellt möte rörande ADR 2015, lämna dina synpunkter på förslagen

2013-04-15 kl. 12:48
Den 14-16 maj äger nästa möte rum som behandlar ändringar i ADR 2015. MSB har sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR 2015. Nu kan du lämna synpunkter på de förslag som berör din organisation.

Konferens för ADR-lärare och säkerhetsrådgivare om nya regler i ADR och RID

2013-02-18 kl. 09:55
MSB bjuder in ADR-lärare och säkerhetsrådgivare till en gemensam konferens med genomgång av nyheter och ändringar i 2013 års utgåva av regelverken MSBFS 2012:6 (ADR-S) och MSBFS 2012:7 (RID-S).

Lämna synpunkter på förslag till kommande regelverk ADR/RID 2015

2013-02-15 kl. 10:32
Inför nästa internationella möte den 18 -22 mars har MSB sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2015.

Nya utgåvan av ADR-S 2013

2013-01-07 kl. 15:57
MSB har fått kännedom om att enstaka exemplar av ADR-S 2013 saknar sidor eller har felaktig sidnumrering.

Nya regler 2015 för farligt gods

2012-12-19 kl. 11:10
Nyligen hölls ett möte om nya bestämmelser i FN-rekommendationerna för transport av farligt gods. Sveriges rapport från mötet är nu klar.

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

2012-12-18 kl. 08:33
Från 1 januari gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods, ADR-S 2013 och RID-S 2013. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2011:1 och MSBFS 2011:2 får tillämpas längst till och med den 30 juni 2013.

Ta det varsamt i vinterväglaget

2012-11-28 kl. 11:39
SMHI varnar för att snö och halka väntas att komma in över stora delar av Sverige under veckan. AGA har föredömligt gått ut med en påminnelse till sina chaufförer om att ta det varsamt och vara väl förberedda.

Internationellt möte om regler för transport av farligt gods, FN-rekommendationerna

2012-11-07 kl. 12:05
Inför nästa internationella möte den 3 - 11 december 2012 har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2015 via FN-rekommendationerna.

Internationellt möte om regler för transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR

2012-10-12 kl. 16:04
Inför nästa internationella möte den 6-9 november har MSB sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2015.

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint) om regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar

2012-10-02 kl. 13:29
Den 17-21 september 2012 hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett s.k. Joint-möte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN).

Elmia Lastbil 2012 - Resultat av enkätundersökning

2012-08-31 kl. 14:19
På lastbilsmässan genomförde MSB en undersökning gällande trafikföreskrifter för transport av farligt gods.

Sverige har undertecknat de multilaterala avtalen M252 (ADR) och RID 4/2012 (RID)

2012-08-28 kl. 10:32
Avtalen innebär en möjlighet att transportera skadade och felaktiga batterier till insamling eller reparation.

Möt oss på mässan Elmia Lastbil 2012 i Jönköping 22-25 augusti

2012-08-17 kl. 10:00
MSB är transportmyndighet för transport av farligt gods på väg och järnväg. För oss är lastbilsmässan en bra möjlighet att träffa förare, transportörer och andra som på något sätt är inblandade i transporter av farligt gods. Kom och träffa oss i monter B06:46!

Rapport från det 41:a mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

2012-07-12 kl. 11:07
Ett möte om nya regler i FN-rekommendationerna har ägt rum. Med FN-rekommendationerna som grund utvecklas samtliga internationella regelverk för transport av farligt gods, däribland ADR och RID.

Var får jag köra?

2012-07-09 kl. 07:26
Om du ska transportera farligt gods finns det lokala trafikföreskrifter som begränsar eller helt förbjuder transporter av sådant gods. Det finns även rekommendationer för dessa transporter.

Internationellt möte om regler för transport av farligt gods, FN-rekommendationerna

2012-06-04 kl. 10:38
Inför nästa internationella möte den 25 juni - 4 juli har MSB sammanfattat de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2015 via FN-rekommendationerna.

Ny ADR-S och RID-S på remiss

2012-05-25 kl. 14:33
Nu är förslag på ändrade föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S) ute på remiss till och med den 31 augusti 2012. Reglerna beräknas träda i kraft den 1 januari 2013.

Krav på flamskydd på tankar

2012-05-21 kl. 15:16
Då delar av transportbranschen anser att det är oklart vad som gäller beträffande krav på flamskydd på tankar avsedda för transport av brandfarliga vätskor i klass 3 avser MSB att med följande yttrande förtydliga gällande krav.

Resultat från undersökning rörande utformningen av ADR-S och RID-S

2012-05-16 kl. 14:36
Från mitten på februari till mitten av april genomförde vi en undersökning för att få reda på vad användarna av våra regelverk ADR-S och RID-S tycker om deras utformning. Totalt svarade 275 personer på undersökningen som nu är avslutad.

Rapport från senaste mötet med WP.15, 8-11 maj i Genève

2012-05-16 kl. 12:26
Förra veckan hölls det 92:a mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg, ADR.

Internationellt möte om regler för transport av farligt gods på väg (ADR)

2012-04-18 kl. 15:31
Inför nästa internationella möte som hålls den 8 – 10 maj 2012 har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2015. Även beslut om vissa mindre ändringar till 2013 års utgåva kan komma att beslutas om.

Rapport från harmoniseringsmöte (Joint) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar

2012-03-30 kl. 16:08
Den 19-23 mars 2012 hölls inom UNECE:s Inland Transport Committee ett s.k. Joint-möte om regelverken för transport av farligt gods på järnväg, väg, och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN).

Multilateralt avtal M 245 och RID11/2011

2012-02-02 kl. 10:09
Multilateralt avtal M 245 och RID 11/2011 avseende bestämmelser om miljöfara och ämnen i klass 7 kan nu användas i Sverige.

Ändrade föreskrifter om transport av farligt gods

2011-12-15 kl. 09:20
Ändringsföreskrifter till MSBFS 2011:1 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och till MSBFS 2011:2 om transport av farligt gods på järnväg (RID-S) börjar gälla den 16 januari 2012.

Multilateralt avtal M 244

2011-12-14 kl. 10:19
Multilateralt avtal M 244 om transport av små koldioxidflaskor kan nu användas i Sverige.

40:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

2011-12-12 kl. 13:20
Mellan den 28 november och den 7 december hölls ett möte om nya regler i FN-rekommendationerna.

Rapport från möte med WP.15, november 2011 (ADR)

2011-12-02 kl. 12:57
Här kan du läsa vad som beslutades på det senaste mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR), som hölls i november.

Beslut rörande transport av farligt gods i tunnlar

2011-12-02 kl. 08:49
Den 1 december har regeringen beslutat om ändring i trafikförordningen (1998:1276), förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651) och vägmärkesförordningen (2007:90). Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2012.

Ny broschyr om transport av farligt gods

2011-11-12 kl. 14:00
Broschyren Transport av farligt gods är nu reviderad och finns att ladda ner. Broschyren i tryckt form kommer från tryckeriet i slutet av november.

Multilateralt avtal för transport av tändare

2011-11-04 kl. 11:19
Sverige har undertecknat två multilaterala avtal för transport av tändare och refiller till tändare: M 238 för vägtransport och RID 6/2011 för järnvägstransport.

Vad gäller för transport genom svenska tunnlar?

2011-11-02 kl. 15:02
Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet som har varit i media gällande bestämmelser för transport genom tunnlar, vill MSB lämna ytterligare information om gällande bestämmelser.

Internationellt möte om regler för transport av farligt gods, FN:s subkommitté

2011-10-31 kl. 10:27
Inför nästa internationella möte den 28 november-7 december 2011 har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2015 via FN-rekommendationerna.

Ändringar i ADR-S 2011 och RID-S 2011

2011-10-28 kl. 12:16
Förslag till ändringar i föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S) är ute på remiss. Remisstiden pågår till och med den 21 november 2011 och de ändrade föreskrifterna beräknas träda i kraft i januari 2012.

Rapport från Joint-mötet (RID/ADR)

2011-10-11 kl. 15:57
Höstens Joint-meeting avseende nya regler i RID/ADR har ägt rum.

Internationellt möte om regler för transport av farligt gods (ADR) i november

2011-10-10 kl. 16:06
Den 8-11 november 2011 hålls nästa internationella möte rörande reglerna för transport av farligt gods på väg (ADR).

Mängd av farligt gods på svenska vägar

2011-10-05 kl. 09:50
Med anledning av trafikolyckan i Göteborgstrakten där en tankbil med farligt gods var inblandad lyfter vi den statistik och de undersökningar MSB har rörande mängden farligt gods som transporteras på svenska vägar.

Joint-möte (RID/ADR/ADN)

2011-08-29 kl. 15:20
Mötet äger rum i Genève den 13 - 23 september 2011.

Krav på bevarande av transportinformation i tre månader

2011-07-14 kl. 10:24
Från och med 1 juli i år ska avsändare och transportörer bevara en kopia av godsdeklarationen, tilläggsinformation och handlingar i minst tre månader (se avsnitt 5.4.4 i ADR-S och RID-S).

Rapport FN-rekommendationer

2011-07-12 kl. 08:28
Rapport från det 39:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

Fem multilaterala avtal för transport av farligt gods

2011-06-17 kl. 12:48
Sverige har undertecknat fem multilaterala avtal för transport av farligt gods

Fördjupning av nyheter i ADR/RID

2011-06-01 kl. 15:48
Vartannat år revideras bestämmelserna i ADR-S och RID-S. Här följer en sammanfattning av de viktigaste nyheterna. Nytt för i år är att flera av bestämmelserna fått en djupare förklaring.

Internationellt möte rörande regler om transport av farligt gods i juni, FN:s subkommitté

2011-05-26 kl. 09:12
Inför nästa internationella möte den 20-24 juni 2011 har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2015.

Nya föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar

2011-05-25 kl. 12:09
De nya föreskrifterna (MSBFS 2011:3) gäller från och med 30 juni 2011, då Räddningsverkets föreskrifter SRVFS 2005:3 samtidigt upphör att gälla.

Nya föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

2011-05-25 kl. 13:37
Att Bilprovningens monopol tagits bort för att även låta andra besiktningsorgan kontrollera fordon innebär att dessa organ ska vara ackrediterade i en särskild ordning.

Rapport från möte med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg

2011-05-13 kl. 13:09
Här kan du läsa vilka bestämmelser som diskuterades samt vilka beslut som fattades gällande ADR under det 90:e mötet med WP.15.

Sverige har undertecknat två multilaterala avtal för transport av farligt gods

2011-05-04 kl. 15:05
Sverige har undertecknat de multilaterala avtalen M231 (ADR) och RID 3/2011 (RID) initierade av Tyskland.

Rapport från Joint-mötet (RID/ADR)

2011-04-21 kl. 11:55
Vårens Joint-möte avseende nya regler i RID/ADR har ägt rum.

Dokumentation från konferens för ADR-lärare och säkerhetsrådgivare

2011-04-20 kl. 15:59
Under april hölls konferenser inom området Farligt gods för ADR-lärare och säkerhetsrådgivare om nya regler i 2011 års utgåvor av ADR och RID. Här hittar du presentationerna.

Internationellt möte rörande ADR i maj, WP.15

2011-04-15 kl. 09:16
Inför nästa internationella möte den 21 -25 mars har MSB gjort en sammanfattning av de förslag som kommer att diskuteras och som kan komma att medföra ändringar i ADR/RID 2013.

Nyheter i ADR/RID 2011

2011-03-18 kl. 14:31
Nedan hittar du en sammanfattning av de viktigaste nyheterna och förändringarna i 2011 års regelverk.

Förslag till föreskrifter om transportabla tryckbärande anordningar

2011-02-18 kl. 09:14
Lämna synpunkter på de föreslagna föreskrifterna senast den 8 april 2011.

ADR-S 2011 – Miss vid tryckning

2011-02-10 kl. 09:31
Det har inträffat ett allvarligt fel vid tryckningen av ADR-S 2011 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng).

Nyheter i ADR/RID 2011 om miljöfarliga ämnen

2011-01-14 kl. 13:32
Alla ämnen i klass 1 till 9 som uppfyller kriterierna för miljöfarliga ämnen (vattenförorenande) ska betraktas som miljöfarliga.

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

2011-01-14 kl. 10:00
Från 15 februari 2011 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods – ADR-S och RID-S. Nu gällande föreskrifter MSBFS 2009:2 och MSBFS 2009:3 får tillämpas till och med 30 juni 2011.

Rapport från det 38:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

2010-12-17 kl. 15:10
I början av december hölls ett möte avseende nya regler i FN-rekommendationerna.

Remiss - ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

2010-11-25 kl. 11:04
Att Bilprovningens monopol tagits bort för att även låta andra besiktningsorgan kontrollera fordon innebär att dessa organ ska vara ackrediterade i en särskild ordning.
ADR och RID

Ny ADR-S och RID-S på remiss

2010-07-13 kl. 09:29
Nu är nya föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S) ute på remiss.

Ny version av MSB:s inrapporteringssystemet för olyckor och tillbud

2010-06-29 kl. 15:05
29 juni kom en ny version av systemet för verksamhetsutövares inrapportering av olyckor och tillbud enligt lagen om transport av farligt gods, lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Antagonistiska hot mot transporter av farligt gods

2010-05-12 kl. 09:56
Riksrevisionen har rekommenderat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att behandla antagonistiska hot mot farligt gods i sina årliga analyser av samhällets krisberedskap.

Inga passagerare vid farligt gods

2010-04-23 kl. 14:56
Enligt reglerna i ADR-S (8.3.1) f år inga passagerare utöver fordonsbesättningen följa med i fordonet.

Kategorisering av vägtunnlar i Stockholm

2010-04-13 kl. 09:34
Från och med 1 januari 2010 gäller nya bestämmelser för transport av farligt gods genom vägtunnlar.

Krav i ADR/ADR-S beträffande tillsatsbroms vid transport av farligt gods

2010-02-26 kl. 11:12
Motorfordon som transporterar farligt gods ska normalt sett vara utrustade med tillsatsbroms. Det finns dock lite olika typer av krav beroende på vilken totalvikt motorfordonet har, samt även om det går i internationell trafik eller endast går inom Sverige.
Del av omslaget till affischen Etiketter och annan märkning

Affisch för etiketter och annan märkning för kollin, containrar, tankar och fordon

2009-12-22 kl. 15:14
MSB har tagit fram en affisch som visar etiketter och annan märkning för kollin, containrar, tankar och fordon.

Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

2009-11-25 kl. 09:28
Den 1 januari 2010 träder Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:3) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S) i kraft.
bild på ADR och RID

Remiss RID

2009-09-30 kl. 13:44
Förslag till Föreskrifter om ändring av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:3) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Reviderad version av Transport av farligt gods Väg och järnväg

2009-09-01 kl. 14:34
Nu finns en reviderad version av broschyren Transport av farligt gods Väg och järnväg att beställa från MSB.

Tillfälligt förbud mot transport av farligt gods 16-17 juli i Älvsjö

2009-06-26 kl. 11:07
16-17 juli är det tillfälligt förbud mot transport av farligt gods på ett antal vägar runt Stockholmsmässan i Älvsjö.

Regler för farligt gods - nyheter och fördjupningar

2009-06-11 kl. 14:34
En sammanfattning av de viktigaste nyheterna i ADR-S och RID-S.

Nya tillståndskrav för transport av farligt gods till Ryssland

2009-05-14 kl. 11:00
Ryssland har i april 2009 infört krav på särskilt tillstånd för transport av visst farligt gods som anses ha hög riskpotential. Det gäller exempelvis explosiva ämnen, giftiga ämnen, brandfarliga och oxiderande vätskor i tank.

Skriftliga instruktioner – färg och form

2009-05-13 kl. 13:14
MSB får dagligen frågor som rör de skriftliga instruktionerna och hur de ska se ut. Texten i ADR, delavsnitt 5.4.3.4, anger att de skriftliga instruktionerna ska överensstämma med den fyrsidiga förlagan som följer vad beträffar utformning och innehåll.

Konferenser för ADR-instruktörer och säkerhetsrådgivare genomförda

2009-05-08 kl. 14:03
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört tre konferenser för ADR-instruktörer och säkerhetsrådgivare under våren.

Konferens för ADR-instruktörer och säkerhetsrådgivare om nya regler

2009-03-11 kl. 10:23
MSB inbjuder ADR-instruktörer och säkerhetsrådgivare till en konferens.

Nya föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan och certifieringsorgan

2009-01-21 kl. 13:05
Den 16 februari 2009 träder nya föreskrifter i kraft om ackreditering av organ som ska utföra kontroll av tankar respektive certifiering av förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar, avsedda för transport av farligt gods på land.

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

2009-01-16 kl. 15:06
Den 16 februari 2009 träder nya föreskrifter om transport av farligt gods – ADR-S och RID-S – i kraft. Nu gällande föreskrifter SRVFS 2006:7 och SRVFS 2006:8 får tillämpas till och med 30 juni 2009.