Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Frister och avgifter

Tipsa om artikeln
Frister (tidsintervall) för brandskyddskontroll föreskrivs av MSB. Frister för sotning föreskrivs av kommunen. Kommunen beslutar om avgifter för både brandskyddskontroll och sotning.

MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollfrister

Här hittar du de brandskyddskontrollfrister som generellt gäller för de vanligaste objekten i småhus. Ibland används även ordet intervall för frist.

Värmepannor

Värmepannor som eldas med fasta bränslen, till exempel ved eller flis, har kontrollfristen 3 år.

Värmepannor som eldas med olja eller gas har kontrollfristen 6 år.

Pelletseldning värmepannor

Eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk standardiserad och speciellt konstruerad för eldning med pellets har kontrollfristen 6 år.

Om en pelletsbrännare installeras i en gammal eller annan anläggning som inte är konstruerad speciellt för pellets är kontrollfristen 3 år.

Köksspisar

Köksspisar som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år.

Köksspisar där eldning sker i mindre omfattning har kontrollfristen 6 år. Med mindre omfattning menas om de eldas i korta eldningscykler någon(1) gång per vecka eller mindre.

Lokaleldstäder

Lokaleldstäder som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år.

Om lokaleldstaden används i mindre omfattning är kontrollfristen 6 år. Detsamma gäller normalt för lokaleldstäder som finns i fritidshus.

Pelletskaminer

Vid eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets är kontrollfristen 6 år.

Vem bestämmer och vad avgör vilken brandskyddskontrollfrist som min lokaleldstad ska ha?

Att avgöra om en lokaleldstad är att hänföra till 3 års eller 6 års brandskyddskontrollfrist är i grunden en bedömningsfråga där brandskyddskontrollanten har kompetens att avgöra. I de flesta fall är det relativt uppenbart vilken brandskyddskontrollfrist som är tillämpbar. Naturligtvis finns det fall då det exempelvis eldas i sådan omfattning att bedömningen blir svårare. Grundtanken är att lokaleldstäder ska brandskyddskontrolleras vart tredje år, men eftersom det finns lokaleldstäder, dvs. kaminer, kakelugnar och öppna spisar etc. som används i mindre omfattning finns möjligheten att ge dessa en längre frist.

Resonemang om gränsdragning

Det är mycket svårt att uttrycka en exakt gräns för när lokaleldstäder anses användas i mindre omfattning eller inte. En koppling till den mängd bränsle som förbrukas skulle i och för sig kunna anses som någorlunda relevant i förhållande till sotbildningen.

Vad skapar skillnaden mellan 3 och 6 år på lokaleldstad?

Enligt de allmänna råden om brandskyddskontroll är eldning i mindre omfattning definierat såsom eldning i korta eldningscykler någon gång (1) per vecka. Översatt i mängden förbrukat bränsle kan detta innebära en maximal ungefärlig årlig förbrukning på cirka 1 m³ ved.

Formel för en ungefärlig beräkning är:

  • 52 veckor med en eldningscykel per vecka multiplicerat med 3 kg ved per timme multiplicerat med 3 timmar per eldningscykel dividerat med normalvikten för normaltorkad ved per kubikmeter, cirka 470 kg per m³.

Då det i praktiken nästan är helt omöjligt för en kommun att kontrollera den exakt förbrukade mängden bränsle i en eldstad, har MSB uppfattningen att bedömningen därför inte alltid endast kan bygga på mängden förbrukat bränsle utan ibland även på övriga omständigheter i det enskilda fallet som till exempel risksituationen.

En god tumregel är dock

Utslaget på hela eldningssäsongen:

  • under 1 m³ kan ge 6-årsfrist.
  • över 1,5 m³ ger alltid 3-årsfrist.

Däremellan kommer det att behöva göras bedömningar i det enskilda fallet.

Viktigt att komma ihåg är trots allt. att detta är utgångspunkten för ett resonemang och inte ska betraktas som absoluta gränser. Brandskyddskontrollantens kompetens är kommunens instrument för att göra en inledande bedömning. I det fall fastighetsägaren inte är nöjd med brandskyddskontrollantens bedömning, får kommunen (räddningsnämnden) avgöra med vilken frist som eldstaden ska brandskyddskontrolleras. Räddningsnämndens beslut är överklagningsbart enligt förvaltningslagen. Naturligtvis ska kommunens beslut ligga inom ramen för lagstiftningens andemening.

Sotning

När det gäller sotning så finns fristerna på respektive kommuns hemsida.

Avgifter

Genom att kommunen/entreprenören planerar arbetet och gör klart ett område åt gången hålls kostnaden per besök nere. Det är därför som du inte, till samma låga kostnad, själv kan bestämma dag och tid för sotarens eller brandskyddskontrollantens besök.

Publicerad: 2009-11-27 kl. 13:00 | Senast granskad:2015-02-04 kl. 11:09
Kontakt: Enheten för brand- och olycksförebyggande arbete