Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt

Välkommen till MSB! Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt samt för statistik. Om du fortsätter, utan att ändra dina inställningar, så godkänner du att cookies från msb.se används.
Läs mer om kakor och hur vi använder dem samt hur du kan ändra dina inställningar

Rättsfallssamlingen I skälig omfattning har uppdaterats

Tipsa om artikeln
Publicerad: 2015-05-04 kl. 11:47
Rättsfallssamlingen I skälig omfattning utgör en del av det stöd som MSB ger till kommuner och länsstyrelser när det gäller tillsynsarbetet enligt LSO. I dokumentet redovisas erfarenheter från ett antal rättsfall om brandskydd.

Rättsfallssamlingen publicerades första gången 2010. Sedan dess har två revideringar gjorts där dokumentet kompletterats med nya rättsfall. Dokumentet hålls uppdaterat och revideras med jämna mellanrum.

Tanken är att rättsfallssamlingen ska ge inspiration och stöd till tillsynsförrättare vid egna bedömningar och motiveringar. Vissa bedömningar och avväganden kan vara svåra och då kan det vara bra att se hur andra liknande ärenden hanterats, säger Malin Vestin, brandingenjör på MSB.

I denna revidering har all text i dokumentet setts över och en del rättelser, tillägg och förtydliganden har gjorts. Olika kapitel har bearbetats olika mycket, och under rubriken "Kompetteringar och ändringar, april 2015" på sidan 5 i dokumentet anges vilka delar som ändrats. Följande tio ärenden är nya för denna upplaga:

Kapitel 6 – Vårdmiljöer och särskilda boenden m.m.

  • Blåklockan i Rusksele, Lycksele kommun
  • HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, Forshaga kommun
  • Seniorboendet Blombacka, Borås kommun
  • Äldreboendet Ömheten, Skellefteå kommun
  • Götaholms äldreboende, Göteborgs Stad

Kapitel 7 – Hotell m.m.

  • Snibbens vandrarhem, Härnösands kommun
  • Villa Maritime, Kungälvs kommun

Kapitel 9 – Bostadshus och äldre centrumbebyggelse

  • Flerbostadshus Heden, Göteborgs Stad
  • Flerbostadshus Lunden, Göteborgs Stad
  • Flerbostadshus Falunhus 11, Faluns kommun

I skälig omfattning
Detta dokument grundar sig på överklagade ärenden från kommunernas tillsyn över den enskilde enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor...
Publikationsnummer:
MSB781
 
 

På sidan om erfarenheter från rättsfall hittar du även ett antal utvalda ärenden redovisade var för sig tillsammans med tillhörande beslut och domar.

Erfarenheter från rättsfall

Ytterligare stöd kopplat till tillsyn LSO

Boken "Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor"

Seminarier om skäligt brandskydd och förvaltningsjuridik

Webbutbildning om tjänsteanteckningar och förelägganden håller på att tas fram. Mer information kommer när den är tillgänglig.

Kontakt:
No such user